Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش در شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کابل

همزمان با گرم شدن هوا در کابل، مسوولان در شفاخانه افغان-جاپان از افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در هفته‌های پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که بیش از صد بیمار ویروس کرونا در یک هفته پسین به این شفاخانه مراجعه کرده که از میان آنان، چهار تن جان باخته اند.

عبادالله عباد، مسوول کنترول، وقایه و انتان شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «روزانه، در شفاخانه ما بالاتر از ۱۸۰ مراجعه کننده است که در میان ۱۸۰ نفر، در حدود ۶۰ درصد شان واقعات شان مثبت است، تنها در شفاخانه افغان جاپان.»

انعام الله رحمتی، مسوول بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «تعداد مریض‌های کرونایی در همین روز ها زیاد شده است.»

در همین حال، شهروندان کشور با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا، می‌گویند که وزارت صحت عامه باید در این باره توجهی جدی کند.

ارشاد، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از وزارت صحت بخاطر مهار ساختن ویروس کرونا این است که باید یک تصمیم جدی بگیرد؛ مثلا مردم که از خارج  از طریق مرز ها و میدان هوایی به افغانستان می‌آیند، باید درست چک شوند.»

بر بنیاد آمارها، یش از ۱۷۹ هزار تن از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در افغانستان به این ویروس مصاب شده اند که از این میان، ۷۸۰۰ تن جان باخته اند.

افزایش در شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کابل

در همین حال، شهروندان کشور با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا، می‌گویند که وزارت صحت عامه باید در این باره توجه جدی کند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با گرم شدن هوا در کابل، مسوولان در شفاخانه افغان-جاپان از افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در هفته‌های پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که بیش از صد بیمار ویروس کرونا در یک هفته پسین به این شفاخانه مراجعه کرده که از میان آنان، چهار تن جان باخته اند.

عبادالله عباد، مسوول کنترول، وقایه و انتان شفاخانه افغان-جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «روزانه، در شفاخانه ما بالاتر از ۱۸۰ مراجعه کننده است که در میان ۱۸۰ نفر، در حدود ۶۰ درصد شان واقعات شان مثبت است، تنها در شفاخانه افغان جاپان.»

انعام الله رحمتی، مسوول بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه افغان-جاپان می‌گوید: «تعداد مریض‌های کرونایی در همین روز ها زیاد شده است.»

در همین حال، شهروندان کشور با ابراز نگرانی از گسترش ویروس کرونا، می‌گویند که وزارت صحت عامه باید در این باره توجهی جدی کند.

ارشاد، باشنده کابل، گفت: «خواست ما از وزارت صحت بخاطر مهار ساختن ویروس کرونا این است که باید یک تصمیم جدی بگیرد؛ مثلا مردم که از خارج  از طریق مرز ها و میدان هوایی به افغانستان می‌آیند، باید درست چک شوند.»

بر بنیاد آمارها، یش از ۱۷۹ هزار تن از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون در افغانستان به این ویروس مصاب شده اند که از این میان، ۷۸۰۰ تن جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره