Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت از آغاز پیکار واکسین فلج کودکان در کشور خبر داد

مسوولان در وزارت صحت عامه می‌گویند که این پیکار با همکاری نهادهای مددرسان جهانی برای چهار روز ادامه خواهد داشت و بیش از شش میلیون کودک زیر پنج سال در ۲۸ ولایت افغانستان واکسین خواهند شد.

این پیکار در ۲۴۸ ولسوالی در ولایت‌های جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی کشور راه‌اندازی خواهد شد.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از طرف وزارت صحت عامه شش کمپاین ملی واکسین پولیو در ولایات مختلف راه اندازی شده است پوشش کنونی ما به اندازه ۷۴ فیصد می‌باشد که کوشش ما بر آن است که در هر گوشه‌یی کشور اطفال واکسین شود.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت با استقبال از آغاز پیکار واکسین فلج کودکان یا پولیو خواهان راه‌اندازی این پیکار در بخش‌های دوردست کشور استند.

باشنده کابل، گفت: «پولیو بسیار مرض خطرناک است باید این واکسین بیشتر باشد در وطن ما.»

یک باشنده دیگر می‌گوید: «وزارت صحت عامه باید یک تصمیم جدی بگیرد و این واکسین را بیشتر بسازد تا مردم جدی بودن این واکسین را درک بکنند.»

و اما فلج کودکان تا چه اندازه خطرناک است؟

پزشک، گفت: «پولیو یک مرض ساری و خطرناک است و باعث فلج شدن انسان برای تمام عمر می‌شود.»

به گفته مسوولان در وزارت صحت عامه، در شش ماه اخیر یک رویداد فلج کودکان در ولایت پکتیکا ثبت شده است که ویروس آن شباهت به ویروسی داشت که در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دیده شده است.

وزارت صحت از آغاز پیکار واکسین فلج کودکان در کشور خبر داد

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت با استقبال از آغاز پیکار واکسین فلج کودکان یا پولیو خواهان راه‌اندازی این پیکار در بخش‌های دوردست کشور استند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان در وزارت صحت عامه می‌گویند که این پیکار با همکاری نهادهای مددرسان جهانی برای چهار روز ادامه خواهد داشت و بیش از شش میلیون کودک زیر پنج سال در ۲۸ ولایت افغانستان واکسین خواهند شد.

این پیکار در ۲۴۸ ولسوالی در ولایت‌های جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی کشور راه‌اندازی خواهد شد.

شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از طرف وزارت صحت عامه شش کمپاین ملی واکسین پولیو در ولایات مختلف راه اندازی شده است پوشش کنونی ما به اندازه ۷۴ فیصد می‌باشد که کوشش ما بر آن است که در هر گوشه‌یی کشور اطفال واکسین شود.»

در همین حال، شماری از باشندگان پایتخت با استقبال از آغاز پیکار واکسین فلج کودکان یا پولیو خواهان راه‌اندازی این پیکار در بخش‌های دوردست کشور استند.

باشنده کابل، گفت: «پولیو بسیار مرض خطرناک است باید این واکسین بیشتر باشد در وطن ما.»

یک باشنده دیگر می‌گوید: «وزارت صحت عامه باید یک تصمیم جدی بگیرد و این واکسین را بیشتر بسازد تا مردم جدی بودن این واکسین را درک بکنند.»

و اما فلج کودکان تا چه اندازه خطرناک است؟

پزشک، گفت: «پولیو یک مرض ساری و خطرناک است و باعث فلج شدن انسان برای تمام عمر می‌شود.»

به گفته مسوولان در وزارت صحت عامه، در شش ماه اخیر یک رویداد فلج کودکان در ولایت پکتیکا ثبت شده است که ویروس آن شباهت به ویروسی داشت که در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان دیده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره