Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش کم‌سابقه افراد مبتلا به بیماری‌های روانی در کابل

مسوولان شفاخانه صحت روانی در کابل می‌گویند که روزانه بیش از ۱۰۰ تن برای درمان بیماری‌های روانی به این شفاخانه مراجعه می کنند.

به گفته پزشکان این شفاخانه، بیشتر این بیماران جوانان استند.

محمد شفیع عظیم، پزشک، در این باره گفت: «در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ مریض که مراجعه می‌کنند تقریبا بعضی وقت‌ها آمار زن ها بلندتر است از مردها، بعضی وقت‌ها از مردها.»

انیسه ۲۲ سال دارد و سه ماه از نامزدی‌اش می‌گذرد.

خانواده انیسه می‌گوید که او دو ماه می‌شود که سخن نمی‌زند و برای درمان به کابل آمده اند.

رحیمه، مادر انیسه، به طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه از شیرینی خوری‌اش می‌شود پاسپورت‌ها که بند شد چند روز گریه کرد گریه کرد هق زد، از جگر خونی خودش این درد را پیدا کرد.»

نامزد انیسه در یکی از کشورهای اروپایی است.

عبدالواحد، ۲۴ ساله، که دانشجوی دانشکده دندان پزشکی است، از هفت روز بدین سو برای درمان به شفاخانه صحت روانی مراجعه کرده است.

عبدالواحد گفت: «از صبح تا بیگاه هم گریه می‌کردم هم دلم تنگ تنگ می‌شد پایم کوتاهی می‌کرد کم بود سرم بترکه بسیار حالتم خراب بود.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از امکانات کم این شفاخانه شکایت می‌کنند.

سید مجتبی، پدر یک بیمار، گفت: «مریض بسیار به تکلیف است پایوازش به تکلیف است نان نیست آب نیست.»

خان آقا، برادر بیمار، گفته است: «اقتصاد شان ضعیف است نمی‌تواند واقعیت که مدت دیر را بخاطر خوب شدن مریض‌های شان باشند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای حل کمبودهای برخی از شفاخانه‌ها تلاش‌ها جریان دارند.

بربنیاد آمار وزارت صحت، ۲۰۰ هزار بیمار روانی در یک ماه پسین به مراکز صحی در سراسر کشور مراجعه کرده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگویی وزارت صحت، گفت: «در مدت یک ماه ارقام که دست ما است به اندازه دو لک مریضان روانی به کلینیک‌ها و OPD مراجعه کردند.»

شماری از پزشکان به این باور استند که مشکلات اقتصادی، بیکاری و دور شدن جوانان از آموزش علت‌های اصلی افزایش این بیماری در میان جوانان است.

افزایش کم‌سابقه افراد مبتلا به بیماری‌های روانی در کابل

عبدالواحد، ۲۴ ساله، که دانشجوی دانشکده دندان پزشکی است، از هفت روز بدین سو برای درمان به شفاخانه صحت روانی مراجعه کرده است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه صحت روانی در کابل می‌گویند که روزانه بیش از ۱۰۰ تن برای درمان بیماری‌های روانی به این شفاخانه مراجعه می کنند.

به گفته پزشکان این شفاخانه، بیشتر این بیماران جوانان استند.

محمد شفیع عظیم، پزشک، در این باره گفت: «در حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ مریض که مراجعه می‌کنند تقریبا بعضی وقت‌ها آمار زن ها بلندتر است از مردها، بعضی وقت‌ها از مردها.»

انیسه ۲۲ سال دارد و سه ماه از نامزدی‌اش می‌گذرد.

خانواده انیسه می‌گوید که او دو ماه می‌شود که سخن نمی‌زند و برای درمان به کابل آمده اند.

رحیمه، مادر انیسه، به طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه از شیرینی خوری‌اش می‌شود پاسپورت‌ها که بند شد چند روز گریه کرد گریه کرد هق زد، از جگر خونی خودش این درد را پیدا کرد.»

نامزد انیسه در یکی از کشورهای اروپایی است.

عبدالواحد، ۲۴ ساله، که دانشجوی دانشکده دندان پزشکی است، از هفت روز بدین سو برای درمان به شفاخانه صحت روانی مراجعه کرده است.

عبدالواحد گفت: «از صبح تا بیگاه هم گریه می‌کردم هم دلم تنگ تنگ می‌شد پایم کوتاهی می‌کرد کم بود سرم بترکه بسیار حالتم خراب بود.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از امکانات کم این شفاخانه شکایت می‌کنند.

سید مجتبی، پدر یک بیمار، گفت: «مریض بسیار به تکلیف است پایوازش به تکلیف است نان نیست آب نیست.»

خان آقا، برادر بیمار، گفته است: «اقتصاد شان ضعیف است نمی‌تواند واقعیت که مدت دیر را بخاطر خوب شدن مریض‌های شان باشند.»

وزارت صحت عامه می‌گوید که برای حل کمبودهای برخی از شفاخانه‌ها تلاش‌ها جریان دارند.

بربنیاد آمار وزارت صحت، ۲۰۰ هزار بیمار روانی در یک ماه پسین به مراکز صحی در سراسر کشور مراجعه کرده اند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگویی وزارت صحت، گفت: «در مدت یک ماه ارقام که دست ما است به اندازه دو لک مریضان روانی به کلینیک‌ها و OPD مراجعه کردند.»

شماری از پزشکان به این باور استند که مشکلات اقتصادی، بیکاری و دور شدن جوانان از آموزش علت‌های اصلی افزایش این بیماری در میان جوانان است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره