Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

توصیه پزشکان در روز جهانی بیماری شکر

در روز جهانی بیماری شکر یا دیابت، وزارت صحت عامه می‌گوید که بربنیاد یک بررسی که در سال ۲۰۲۱ انجام شده است، ده درصد شهروندان کشور به بیماری شکر مبتلا هستند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که در صورت یک هماهنگی میان نهادهای همکار و وزارت صحت عامه، بیماری شکر اداره خواهد شد.

عبدالسمیع ۲۱ سال است که شکر دارد و برای درمان به بیرون از کشور نیز رفته است؛ اما بیماری‌اش درمان نیافته است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که راه می‌گشتم احساس خسته‌گی می‌کردم دوم احساس تشنه‌گی می‌کردم و کف‌های پایم می‌سوخت زمانیکه کف‌های پایم می‌سوخت رفتم به یک لابراتوار که معاینات کردم، ۴۸۰ درجه شکر بود.»

این بررسی از سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۱ انجام شده است.

محمد موسی شکور، رییس بنیاد مبارزه علیه امراض غیرساری در افغانستان، گفت: «در افغانستان طبق آخرین آمار که از طرف سازمان جهانی بهداشت نشر شده، تقریبا ده درصد از افغان‌ها مصاب به شکر می‌باشند.»

حبیب الله آخندزاده حامد، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه، گفت: «از تمام هموطنان عزیز ما خواهش می‌کنم که بخاطر صحت خود و خانواده خود توجه داشته باشد و از سگرت و استعمال مشروبات الکولی خودداری کنند.»

چهاردهم نوامبر برابر است با روز جهانی بیماری شکر، پزشکان می‌گویند که چاقی، نداشتن فعالیت فزیکی، کهولت و فشار بلند خون از علت‌های عمده بیماری شکر به شمار می‌روند.

عبدالرشید منصور، پزشک، به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها باید به توصیه دکتران گوش بدهند فعالیت‌های فزیکی خود را زیاد بسازند رژیم غذایی را مراعت کنند از دخانیات دوری بکنند.»

رحیم الله مظلوم‌یار، پزشک، می‌گوید: «افراد که سرخود مشکوک می‌شوند یا علایم دیابت را دارند مثل تشنه‌گی، ادرار بیش از حد و خسته‌گی و کسالت، این‌ها باید حتما یک بار به داکتر معالج مراجعه کنند.»

آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهند که در سراسر جهان، بیش از ۵۳۰ میلیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود که این آمار تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴۰ میلیون افزایش خواهد یافت.

توصیه پزشکان در روز جهانی بیماری شکر

چهاردهم نوامبر برابر است با روز جهانی بیماری شکر؛ پزشکان می‌گویند که چاقی، نداشتن فعالیت فزیکی، کهولت و فشار بلند خون از علت‌های عمده بیماری شکر به شمار می‌روند.

تصویر بندانگشتی

در روز جهانی بیماری شکر یا دیابت، وزارت صحت عامه می‌گوید که بربنیاد یک بررسی که در سال ۲۰۲۱ انجام شده است، ده درصد شهروندان کشور به بیماری شکر مبتلا هستند.

مسوولان در این وزارت می‌گویند که در صورت یک هماهنگی میان نهادهای همکار و وزارت صحت عامه، بیماری شکر اداره خواهد شد.

عبدالسمیع ۲۱ سال است که شکر دارد و برای درمان به بیرون از کشور نیز رفته است؛ اما بیماری‌اش درمان نیافته است.

او به طلوع‌نیوز گفت: «وقتی که راه می‌گشتم احساس خسته‌گی می‌کردم دوم احساس تشنه‌گی می‌کردم و کف‌های پایم می‌سوخت زمانیکه کف‌های پایم می‌سوخت رفتم به یک لابراتوار که معاینات کردم، ۴۸۰ درجه شکر بود.»

این بررسی از سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۱ انجام شده است.

محمد موسی شکور، رییس بنیاد مبارزه علیه امراض غیرساری در افغانستان، گفت: «در افغانستان طبق آخرین آمار که از طرف سازمان جهانی بهداشت نشر شده، تقریبا ده درصد از افغان‌ها مصاب به شکر می‌باشند.»

حبیب الله آخندزاده حامد، معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه، گفت: «از تمام هموطنان عزیز ما خواهش می‌کنم که بخاطر صحت خود و خانواده خود توجه داشته باشد و از سگرت و استعمال مشروبات الکولی خودداری کنند.»

چهاردهم نوامبر برابر است با روز جهانی بیماری شکر، پزشکان می‌گویند که چاقی، نداشتن فعالیت فزیکی، کهولت و فشار بلند خون از علت‌های عمده بیماری شکر به شمار می‌روند.

عبدالرشید منصور، پزشک، به طلوع‌نیوز گفت: «این‌ها باید به توصیه دکتران گوش بدهند فعالیت‌های فزیکی خود را زیاد بسازند رژیم غذایی را مراعت کنند از دخانیات دوری بکنند.»

رحیم الله مظلوم‌یار، پزشک، می‌گوید: «افراد که سرخود مشکوک می‌شوند یا علایم دیابت را دارند مثل تشنه‌گی، ادرار بیش از حد و خسته‌گی و کسالت، این‌ها باید حتما یک بار به داکتر معالج مراجعه کنند.»

آمارهای سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهند که در سراسر جهان، بیش از ۵۳۰ میلیون نفر به بیماری شکر مبتلا هستند و پیش‌بینی می‌شود که این آمار تا سال ۲۰۳۰ به ۶۴۰ میلیون افزایش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره