Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خواست‌ها برای فراهم شدن زمینه پژوهش‌های پزشکی در کشور

برخی از پزشکان و پژوهشگران در نشستی در انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در کابل، می‌گویند که از نبود امکانات برای انجام پژوهش‌های پزشکی در کشور نگران اند.

آنان که در دوازدهمین نشست سالانه علمی و پژوهشی در این انستیتوت (شفاخانه فرانسوی‌ها) اشتراک کرده بودند، می‌افزایند که حکومت هیچ بودجه‌یی برای پژوهش‌های پزشکی در نظر نگرفته است.

کامله یعقوبی، پزشک، گفت: «تمام داکتر صاحب‌ها این درخواست را دارند که زمینه تحقیق را برای خود ما مساعد بسازد و یا زمینه را مساعد بسازد تا ما برویم تحقیق را انجام بدهیم.»

سید مرتضی، مسوول کمیته دوازدهمین نشست علمی و پژوهشی، گفت: «بعضی مقاله‌های تحقیقی که نیاز بر بودجه دارد یا نیاز بر تجهیزات دارد البته با تاسف گفته می‌توانیم که منابع در این قسمت بسیار کم است در بودجه‌های چندین سال اخیر در دولت خودش کدام بودجه را بر بخش تحقیق اختصاص نداده.»

مسوولان این شفاخانه هدف برگزاری از این نشست را ایجاد زمینه پژوهش‌های پزشکی در افغانستان می‌دانند.

عزیز جان، رییس شفاخانه فرانسوی‌ها در کابل، گفت: «بیش از ۱۲۸ پژوهش صورت گرفته که ۴۸ آن در اینجا امروز ارایه می‌شود. این تحقیقات گوناگون هستند که شمار زیاد آن در افغانستان و نه تنها در اینجا بلکه در دانشگاه آغا خان در کراچی، دانشگاه آغا خان در افریقای شرقی و در مرکزهای خدمات صحی آغا خان در افغانستان همچون بامیان، فیض‌آباد و کابل صورت گرفته است. در آغاز هر پژوهش را قبول می‌کردیم ولی حالا پژوهش‌های واقعی را می‌پذیریم.»

لی هیلینک، رییس بورد انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال، گفت: «من مطمین هستم که شفاخانه‌ها در سراسر افغانستان بخاطر ارایه با کیفیت خدمات بهداشتی می‌توانند به سطح بین‌المللی شناخته شوند. برای انجام بسیاری این امورات به پول زیادی نیاز نیست، بسیاری از کارهایی که می‌توان انجام داد به این معنی نیست که شما باید چیزهای با بهای بلند بخرید یا چیزهای بیشتری داشته باشید، بسیاری از این کارها داشتن اراده برای یادگیری درک و کاربرد است، این تنها منبعی مورد نیاز است.»

روح الله حارث، پزشک و پژوهشگر، گفت: «راهکارهای مشخص در سطح شفاخانه‌ها پیاده شود به منظور بلند بردن سطح تحقیقات توسط داکتر صاحب‌های ما. من مطمین هستم تمام داکتر صاحب‌های ما ظرفیت این را دارند تا تحقیقات را اجرا بکنند در هر سطح که بوده باشند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه، انجام پژوهش‌های پزشکی را در کشور مهم می‌داند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «این خود رول اساسی را در معیاری سازی سکتور صحی ما دارد زمانی که تحقیق می‌شود نتایج آن در آینده برای پرسونل و ارایه خدمات بسیار نقش دارد.»

مسوولان این شفاخانه گفته اند که برای ارتقای سکتور صحی افغانستان راهکارهای را در نظر گرفته اند تا بر بنیاد آن در آینده بتوانند، پرستاران و قابله‌ها به گونه تخصصی آموزش ببینند.

خواست‌ها برای فراهم شدن زمینه پژوهش‌های پزشکی در کشور

مسوولان این شفاخانه هدف برگزاری از این نشست را ایجاد زمینه پژوهش‌های پزشکی در افغانستان می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

برخی از پزشکان و پژوهشگران در نشستی در انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در کابل، می‌گویند که از نبود امکانات برای انجام پژوهش‌های پزشکی در کشور نگران اند.

آنان که در دوازدهمین نشست سالانه علمی و پژوهشی در این انستیتوت (شفاخانه فرانسوی‌ها) اشتراک کرده بودند، می‌افزایند که حکومت هیچ بودجه‌یی برای پژوهش‌های پزشکی در نظر نگرفته است.

کامله یعقوبی، پزشک، گفت: «تمام داکتر صاحب‌ها این درخواست را دارند که زمینه تحقیق را برای خود ما مساعد بسازد و یا زمینه را مساعد بسازد تا ما برویم تحقیق را انجام بدهیم.»

سید مرتضی، مسوول کمیته دوازدهمین نشست علمی و پژوهشی، گفت: «بعضی مقاله‌های تحقیقی که نیاز بر بودجه دارد یا نیاز بر تجهیزات دارد البته با تاسف گفته می‌توانیم که منابع در این قسمت بسیار کم است در بودجه‌های چندین سال اخیر در دولت خودش کدام بودجه را بر بخش تحقیق اختصاص نداده.»

مسوولان این شفاخانه هدف برگزاری از این نشست را ایجاد زمینه پژوهش‌های پزشکی در افغانستان می‌دانند.

عزیز جان، رییس شفاخانه فرانسوی‌ها در کابل، گفت: «بیش از ۱۲۸ پژوهش صورت گرفته که ۴۸ آن در اینجا امروز ارایه می‌شود. این تحقیقات گوناگون هستند که شمار زیاد آن در افغانستان و نه تنها در اینجا بلکه در دانشگاه آغا خان در کراچی، دانشگاه آغا خان در افریقای شرقی و در مرکزهای خدمات صحی آغا خان در افغانستان همچون بامیان، فیض‌آباد و کابل صورت گرفته است. در آغاز هر پژوهش را قبول می‌کردیم ولی حالا پژوهش‌های واقعی را می‌پذیریم.»

لی هیلینک، رییس بورد انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال، گفت: «من مطمین هستم که شفاخانه‌ها در سراسر افغانستان بخاطر ارایه با کیفیت خدمات بهداشتی می‌توانند به سطح بین‌المللی شناخته شوند. برای انجام بسیاری این امورات به پول زیادی نیاز نیست، بسیاری از کارهایی که می‌توان انجام داد به این معنی نیست که شما باید چیزهای با بهای بلند بخرید یا چیزهای بیشتری داشته باشید، بسیاری از این کارها داشتن اراده برای یادگیری درک و کاربرد است، این تنها منبعی مورد نیاز است.»

روح الله حارث، پزشک و پژوهشگر، گفت: «راهکارهای مشخص در سطح شفاخانه‌ها پیاده شود به منظور بلند بردن سطح تحقیقات توسط داکتر صاحب‌های ما. من مطمین هستم تمام داکتر صاحب‌های ما ظرفیت این را دارند تا تحقیقات را اجرا بکنند در هر سطح که بوده باشند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه، انجام پژوهش‌های پزشکی را در کشور مهم می‌داند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «این خود رول اساسی را در معیاری سازی سکتور صحی ما دارد زمانی که تحقیق می‌شود نتایج آن در آینده برای پرسونل و ارایه خدمات بسیار نقش دارد.»

مسوولان این شفاخانه گفته اند که برای ارتقای سکتور صحی افغانستان راهکارهای را در نظر گرفته اند تا بر بنیاد آن در آینده بتوانند، پرستاران و قابله‌ها به گونه تخصصی آموزش ببینند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره