Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

همکاری‌های پزشکی میان کابل و اسلام‌آباد تقویت خواهد شد

محمد صادق خان، نماینده پاکستان در امور افغانستان، می‌گوید که پاکستان بربنیاد یک تفاهم‌نامه‌ که با وزارت صحت عامه امارت اسلامی امضا شده است، افغانستان را در بخش افزایش ظرفیت‌های پزشکان کمک می‌کند.

او درصفحه تویترش نوشته است که اسلام‌آباد دانشکده‌های پزشکی در افغانستان ایجاد می‌کند و شفاخانه علی جناح در کابل و دو شفاخانه دیگر را در جلال‌آباد و لوگر پشتیبانی مالی خواهد کرد.

محمد صادق خان گفته است: «این تفاهم‌نامه در باره دوره تحصیلات تکمیلی پزشکان که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به دانشکده پزشکان و جراحان پاکستان معرفی خواهد شد، امضا شده است. پاکستان با آموزش بیست متخصص آغاز خواهد کرد دانشگاه پزشکی خیبر پشاور که صدها پزشک افغان را آموزش داده بود، رشته‌های دانشکده پزشکی را در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا به این کشور کمک کند که در خدمات صحی به خودکفایی برسد.»

در همین حال، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که مقام‌های پاکستانی در افزایش ظرفیت پزشکان، افغانستان را همکاری خواهند کرد.

شرافت زمان امرخيل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «به این تفاهم‌نامه ما می توانیم در افغانستان اف سی پی اس و ام سی پی اس "دیگیری" در داخل افغانستان به داکتران مساعد کنیم این "دیگیری" و تریننگ‌ها به سطح جهان استند.»

پزشکان شفاخانه محمد علی جناح از غیرفعال بودن برخی از ابزارهای پزشکی در این شفاخانه انتقاد دارند.

محمد غفران ناصح، پزشک، گفت: «تقریبآ دو نیم سال از افتتاح این شفاخانه تیر می‌شود اما بدبختانه به صورت کلی ما از تمام وسایل شان استفاده کرده نمی‌توانیم.»

عبدالغیاث مومند، پزشک، می‌گوید: «شفاخانه اکنون به کمبودی‌های زیاد مواجه است مثلآ ادویه، غذا و مشکل کلان که وجود دارد آب است.»

پاکستان شفاخانه محمد علی جناح در کابل، مرکز گرده نیشتر در جلال‌آباد و امان الله لوگری در ولایت لوگر را ایجاد کرده است و هم اکنون فعالیت دارند.

همکاری‌های پزشکی میان کابل و اسلام‌آباد تقویت خواهد شد

او درصفحه تویترش نوشته است که اسلام‌آباد دانشکده‌های پزشکی در افغانستان ایجاد می‌کند و شفاخانه علی جناح در کابل و دو شفاخانه دیگر را در جلال‌آباد و لوگر پشتیبانی مالی خواهد کرد.

Thumbnail

محمد صادق خان، نماینده پاکستان در امور افغانستان، می‌گوید که پاکستان بربنیاد یک تفاهم‌نامه‌ که با وزارت صحت عامه امارت اسلامی امضا شده است، افغانستان را در بخش افزایش ظرفیت‌های پزشکان کمک می‌کند.

او درصفحه تویترش نوشته است که اسلام‌آباد دانشکده‌های پزشکی در افغانستان ایجاد می‌کند و شفاخانه علی جناح در کابل و دو شفاخانه دیگر را در جلال‌آباد و لوگر پشتیبانی مالی خواهد کرد.

محمد صادق خان گفته است: «این تفاهم‌نامه در باره دوره تحصیلات تکمیلی پزشکان که از سوی وزارت صحت عامه افغانستان به دانشکده پزشکان و جراحان پاکستان معرفی خواهد شد، امضا شده است. پاکستان با آموزش بیست متخصص آغاز خواهد کرد دانشگاه پزشکی خیبر پشاور که صدها پزشک افغان را آموزش داده بود، رشته‌های دانشکده پزشکی را در افغانستان ایجاد خواهد کرد تا به این کشور کمک کند که در خدمات صحی به خودکفایی برسد.»

در همین حال، سخنگوی وزارت صحت عامه می‌گوید که مقام‌های پاکستانی در افزایش ظرفیت پزشکان، افغانستان را همکاری خواهند کرد.

شرافت زمان امرخيل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «به این تفاهم‌نامه ما می توانیم در افغانستان اف سی پی اس و ام سی پی اس "دیگیری" در داخل افغانستان به داکتران مساعد کنیم این "دیگیری" و تریننگ‌ها به سطح جهان استند.»

پزشکان شفاخانه محمد علی جناح از غیرفعال بودن برخی از ابزارهای پزشکی در این شفاخانه انتقاد دارند.

محمد غفران ناصح، پزشک، گفت: «تقریبآ دو نیم سال از افتتاح این شفاخانه تیر می‌شود اما بدبختانه به صورت کلی ما از تمام وسایل شان استفاده کرده نمی‌توانیم.»

عبدالغیاث مومند، پزشک، می‌گوید: «شفاخانه اکنون به کمبودی‌های زیاد مواجه است مثلآ ادویه، غذا و مشکل کلان که وجود دارد آب است.»

پاکستان شفاخانه محمد علی جناح در کابل، مرکز گرده نیشتر در جلال‌آباد و امان الله لوگری در ولایت لوگر را ایجاد کرده است و هم اکنون فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره