Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت‌ شهروندان از نبود مرکزهای درمانی در ولسوالی‌ها

شماری از شهروندان کشور به دلیل کم‌بود مرکزهای صحی در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، کودکان شان را برای درمان به کابل می‌آورند.

آنان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که زمینه‌های درمانی را در ولایت‌ها فراهم کند.

فرزاد، کودک چهار ساله برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی آورده شده است.

فرید، پدر فرزاد، به طلوع‌نیوز گفت: «امکانات برای طفلک‌ها خصوصا جاهای که ولسوالی است هیچ نیست امکانات ندارد اگر امکانات باشد چرا ما تا اینجا سرگردان شویم از این‌قدر راه دور تا اینجا بیاوریم.»

حکمت، پدر یک کودک بیمار، می‌گوید: «از امارت اسلامی افغانستان خواهش ما همین است که توجه عادلانه بکند در همه عرصه ها.»

وحیده، مادر کودک بیمار، گفت: «منحیث یک مادر می‌خواهم که خدمت بچه مرا بکنند از تمام غریبان را کمک کنند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان می‌گویند که روزانه بیش از ۸۰۰ کودک در بخش‌های گوناگون پولی کلینیک این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

حفاظت الله حقیار صافی، آمر مرکز تشخیصیه پولی کلینیک صحت طفل اندراگاندی، گفت: «بیروبار ما به همین خاطر زیاد است مریضان از ولایت‌ها می‌آیند در ولایت‌‌ها این قسم مرکزهای که در کابل داریم در آن‌جا نداریم از گذشته هم نیست.»

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا شفاخانه‌های معیاری در چهار زون کشور بسازد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در کابل فعلا شفاخانه صحت طفل را داریم در دیگر ولایت‌ها ما واردهای مربوط اطفال را مشخص کردیم خو امید به این است که در هر زون ما شفاخانه‌های خاص اطفال را داشته باشیم که مرکز معیاری برای اطفال در بخش مراقبت و درمان باشد.»

شماری از خانواده‌ها، بیماران شان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال می‌دهند و به این باور اند که زمینه درمان به گونه درست در داخل کشور فراهم نیست.

شکایت‌ شهروندان از نبود مرکزهای درمانی در ولسوالی‌ها

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا شفاخانه‌های معیاری در چهار زون کشور بسازد.

تصویر بندانگشتی

شماری از شهروندان کشور به دلیل کم‌بود مرکزهای صحی در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها، کودکان شان را برای درمان به کابل می‌آورند.

آنان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که زمینه‌های درمانی را در ولایت‌ها فراهم کند.

فرزاد، کودک چهار ساله برای درمان به شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی آورده شده است.

فرید، پدر فرزاد، به طلوع‌نیوز گفت: «امکانات برای طفلک‌ها خصوصا جاهای که ولسوالی است هیچ نیست امکانات ندارد اگر امکانات باشد چرا ما تا اینجا سرگردان شویم از این‌قدر راه دور تا اینجا بیاوریم.»

حکمت، پدر یک کودک بیمار، می‌گوید: «از امارت اسلامی افغانستان خواهش ما همین است که توجه عادلانه بکند در همه عرصه ها.»

وحیده، مادر کودک بیمار، گفت: «منحیث یک مادر می‌خواهم که خدمت بچه مرا بکنند از تمام غریبان را کمک کنند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان می‌گویند که روزانه بیش از ۸۰۰ کودک در بخش‌های گوناگون پولی کلینیک این شفاخانه مراجعه می‌کنند.

حفاظت الله حقیار صافی، آمر مرکز تشخیصیه پولی کلینیک صحت طفل اندراگاندی، گفت: «بیروبار ما به همین خاطر زیاد است مریضان از ولایت‌ها می‌آیند در ولایت‌‌ها این قسم مرکزهای که در کابل داریم در آن‌جا نداریم از گذشته هم نیست.»

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت تلاش دارد تا شفاخانه‌های معیاری در چهار زون کشور بسازد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «در کابل فعلا شفاخانه صحت طفل را داریم در دیگر ولایت‌ها ما واردهای مربوط اطفال را مشخص کردیم خو امید به این است که در هر زون ما شفاخانه‌های خاص اطفال را داشته باشیم که مرکز معیاری برای اطفال در بخش مراقبت و درمان باشد.»

شماری از خانواده‌ها، بیماران شان را برای درمان به بیرون از کشور انتقال می‌دهند و به این باور اند که زمینه درمان به گونه درست در داخل کشور فراهم نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره