Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پروژه‌های بهداشتی به ارزش دو میلیون دالر در بلخ عملی شده است

مسوولان وزارت صحت عامه از عملی شدن چندین پروژه بهداشتی به ارزش بیش از دو میلیون دالر در ولایت بلخ خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که این پروژه‌ها شامل ساخت یک شفاخانه در ولسوالی دهدادی و نصب ابزارهای پیشرفته طبی در شفاخانه حوزه‌یی مزارشریف می‌شود.

به گفته آنان، شفاخانه پنجاه بستر با هزینه هشت صد هزار دالر در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ساخته و این شفاخانه با ابزارهای عصری بهداشتی تجهیز شده است.

نجیب الله توانا، رییس صحت عامه بلخ، گفت: «با اعمار این شفاخانه تمامی مشکلات صحی باشندگان دهدادی که هشت صد هزار نفوس دارد حل می شود.»

از سویی هم، شماری از باشندگان از ساخت این شفاخانه خرسند استند و می‌گویند که با ساخت این شفاخانه مشکلات آنان کاهش یافته است.

محمد الیاس، باشنده ولسوالی دهدادی، گفت: «شفاخانه قبلی ما گنجایش بسیار کم بود و حالا خوش استیم که شفاخانه کلان داریم.»

نظر محمد، باشنده دیگر ولسوالی دهدادی، گفت: «انتقال مریض ما تا مزارشریف خیلی مشکل بود و اگر مریضی جدی می بود، در راه فوت می کرد.»

در همین حال، مسوولان وزارت صحت عامه بلخ می‌گویند برخی از ابزارهای بهداشتی در شفاخانه حوزه‌یی ابو علی سینای بلخی نصب شده که با نصب این ابزارها، ارایه خدمات بهداشتی در این شفاخانه، بهبود میابد.

محمد حسن غیاثی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، گفت: «امارت اسلامی توانسته است در مدت کمی خدمات صحی را در سراسر افغانستان انجام دهد.»

به باور مسوولان ریاست صحت عامه بلخ، ساخت شفاخانه‌ها در ولسوالی‌های این ولایت، سبب کاهش شمار بیماران در شفاخانه حوزه‌یی ابو علی سینای بلخی خواهد شد.

پروژه‌های بهداشتی به ارزش دو میلیون دالر در بلخ عملی شده است

از سویی هم، شماری از باشندگان از ساخت این شفاخانه خرسند استند و می‌گویند که با ساخت این شفاخانه مشکلات آنان کاهش یافته است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان وزارت صحت عامه از عملی شدن چندین پروژه بهداشتی به ارزش بیش از دو میلیون دالر در ولایت بلخ خبر می‌دهند.

آنان می‌افزایند که این پروژه‌ها شامل ساخت یک شفاخانه در ولسوالی دهدادی و نصب ابزارهای پیشرفته طبی در شفاخانه حوزه‌یی مزارشریف می‌شود.

به گفته آنان، شفاخانه پنجاه بستر با هزینه هشت صد هزار دالر در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ ساخته و این شفاخانه با ابزارهای عصری بهداشتی تجهیز شده است.

نجیب الله توانا، رییس صحت عامه بلخ، گفت: «با اعمار این شفاخانه تمامی مشکلات صحی باشندگان دهدادی که هشت صد هزار نفوس دارد حل می شود.»

از سویی هم، شماری از باشندگان از ساخت این شفاخانه خرسند استند و می‌گویند که با ساخت این شفاخانه مشکلات آنان کاهش یافته است.

محمد الیاس، باشنده ولسوالی دهدادی، گفت: «شفاخانه قبلی ما گنجایش بسیار کم بود و حالا خوش استیم که شفاخانه کلان داریم.»

نظر محمد، باشنده دیگر ولسوالی دهدادی، گفت: «انتقال مریض ما تا مزارشریف خیلی مشکل بود و اگر مریضی جدی می بود، در راه فوت می کرد.»

در همین حال، مسوولان وزارت صحت عامه بلخ می‌گویند برخی از ابزارهای بهداشتی در شفاخانه حوزه‌یی ابو علی سینای بلخی نصب شده که با نصب این ابزارها، ارایه خدمات بهداشتی در این شفاخانه، بهبود میابد.

محمد حسن غیاثی، معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه، گفت: «امارت اسلامی توانسته است در مدت کمی خدمات صحی را در سراسر افغانستان انجام دهد.»

به باور مسوولان ریاست صحت عامه بلخ، ساخت شفاخانه‌ها در ولسوالی‌های این ولایت، سبب کاهش شمار بیماران در شفاخانه حوزه‌یی ابو علی سینای بلخی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره