Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماران توبرکلوز در افغان-جاپان در مقایسه به سال‌پار

مسوولان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان از افزایش بیماران توبرکلوز نسبت به سال‌پار در این شفاخانه خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که بیش از ۱۲۰۰۰ فرد مبتلا به توبرکلوز در سال روان خورشیدی به این مرکز مراجعه کرده‌اند.

کریمه که مبتلا به توبرکلوز است و به شفاحانه افغان-جاپان آمده، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سرفه داشتم در شخصی (مرکز شصی) دوا گرفتم اول نمی‌فهمیدم در دولتی نیامدیم اگر نی گفتند در همین جا بستر شوی خوب است. حالی که است بیخی بهتر شدم پشیمان هستم که کاش که یک سال پیش همین جا می‌آمدم.»

مبتلایان از ولایت‌های گونه‌گون برای درمان به شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان مراجعه می‌کنند.

لطف الرحمان، بیمار، گفت: «زیاد مریضی بود سرفه می‌کردم زیاد دوا گرفتم هیچ تاثیر نکرد.»

ملکه، بیمار دیگر، می‌گوید: «این جا آمدم به کابل بر من گفتند این مریضی نیست. آنجا که رفتم همین دوا را می‌خوردم باز که پیش داکتر رفتم گفتن شش‌هایت سفید شده و این مریضی نیست و با این جا که آمدم معاینه کردم معلوم شد که این مرض است.»

در همین حال، مسوولان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان از افزایش بیماران توبرکلوز در این شفاخانه نگران هستند. 

رحمت الله وزیری، سرطبیب شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان، گفت: «در دو سال گذشته ارقام ما در حال افزایش است یعنی به گونه اوسط بگویم در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳۶۰۰ تن به OPD مراجعه کرده و امسال که هنوز سال تکمیل نشده ۱۴۰۱ است ۱۲۶۰۰ تن مراجعه کرده و امکان دارد تا آخر سال آمار بلند برود.»

از سویی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۸۵۰ مرکز برای درمان بیماران توبرکلوز در کشور فعال هستند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در یک‌سال گذشته از سوی پروگرام ملی توبرکلوز نزدیک به ۱۰۰۰ بیماران توبرکلوز تشخیص شدند و به آنان خدمات صحی‌ ارایه شده ما در حال حاضر نزدیک‌ به ۸۵۰ مراکز صحی توبرکلوز را در کشور فعال نگهداشتیم.

بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به بیماری توبرکلوز در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۷۵۰۰ تن می‌رسد.

توبرکلوز از جمله بیماری‌های ساری است که از طریق تنفس انتقال می‌کند.

افزایش بیماران توبرکلوز در افغان-جاپان در مقایسه به سال‌پار

از سویی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۸۵۰ مرکز برای درمان بیماران توبرکلوز در کشور فعال هستند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان از افزایش بیماران توبرکلوز نسبت به سال‌پار در این شفاخانه خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که بیش از ۱۲۰۰۰ فرد مبتلا به توبرکلوز در سال روان خورشیدی به این مرکز مراجعه کرده‌اند.

کریمه که مبتلا به توبرکلوز است و به شفاحانه افغان-جاپان آمده، به طلوع‌نیوز می‌گوید: «سرفه داشتم در شخصی (مرکز شصی) دوا گرفتم اول نمی‌فهمیدم در دولتی نیامدیم اگر نی گفتند در همین جا بستر شوی خوب است. حالی که است بیخی بهتر شدم پشیمان هستم که کاش که یک سال پیش همین جا می‌آمدم.»

مبتلایان از ولایت‌های گونه‌گون برای درمان به شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان مراجعه می‌کنند.

لطف الرحمان، بیمار، گفت: «زیاد مریضی بود سرفه می‌کردم زیاد دوا گرفتم هیچ تاثیر نکرد.»

ملکه، بیمار دیگر، می‌گوید: «این جا آمدم به کابل بر من گفتند این مریضی نیست. آنجا که رفتم همین دوا را می‌خوردم باز که پیش داکتر رفتم گفتن شش‌هایت سفید شده و این مریضی نیست و با این جا که آمدم معاینه کردم معلوم شد که این مرض است.»

در همین حال، مسوولان شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان از افزایش بیماران توبرکلوز در این شفاخانه نگران هستند. 

رحمت الله وزیری، سرطبیب شفاخانه امراض ساری افغان-جاپان، گفت: «در دو سال گذشته ارقام ما در حال افزایش است یعنی به گونه اوسط بگویم در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۳۶۰۰ تن به OPD مراجعه کرده و امسال که هنوز سال تکمیل نشده ۱۴۰۱ است ۱۲۶۰۰ تن مراجعه کرده و امکان دارد تا آخر سال آمار بلند برود.»

از سویی هم، وزارت صحت عامه می‌گوید که ۸۵۰ مرکز برای درمان بیماران توبرکلوز در کشور فعال هستند.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، گفت: «از سوی وزارت صحت عامه افغانستان در یک‌سال گذشته از سوی پروگرام ملی توبرکلوز نزدیک به ۱۰۰۰ بیماران توبرکلوز تشخیص شدند و به آنان خدمات صحی‌ ارایه شده ما در حال حاضر نزدیک‌ به ۸۵۰ مراکز صحی توبرکلوز را در کشور فعال نگهداشتیم.

بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی بهداشت، شمار مبتلایان به بیماری توبرکلوز در افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۷۵۰۰ تن می‌رسد.

توبرکلوز از جمله بیماری‌های ساری است که از طریق تنفس انتقال می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره