Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ناداری و افزایش بیماری سوءتغذی در کودکان در میدان وردک

شماری از پزشکان در میدان وردک از افزایش بیماری سوء‌تغذی در میان کودکان در این ولایت خبر می‌دهند.

پزشکان در این ولایت می‌گویند که در سه ماه پسین، دست‌کم ۳۲۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه را بستر کرده‌اند و این آمار با گذشت هر روز در حال افزایش است.

کامله، پزشک، در این باره گفت: «پیش از این در یک ماه، ۵۰ یا ۶۰ کودک بود اما امسال هر ماه شمار این کودکان بیشتر می‌شود هر ماه که گزارش آماده ‌کنیم، ۸ الی ۱۰ کودک بیشتر به ثبت می‌رسند.»

ناجیه امیرزی، یک پزشک دیگر، می‌گوید: «مادران نمی‌توانند به گونه‌ی درست به کودکان خود رسیدگی کنند چون این مادران نمی‌توانند برای تغذیه‌ی خود نیز چیزی را بدست بیاورند.»

در همین حال، باشندگان میدان وردک، بی‌کاری و ناداری را از علت‌های کلیدی مبتلا شدن کودکان به سوء‌تغذیه می‌دانند. آنان می‌گویند که  خوراک مناسب برای کودکان شان آماده کرده نمی‌توانند.

حسينه، مادر یک کودک بیمار، گفت: «خوراک ما ضعیف است چون شوهر من کار ندارد از همین خاطر کودکم به سوءتغذیه مبتلا شده‌ اشت.»

ننگیالی، باشنده میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «چالش‌های مردم خیلی زیاد است شما بهتر می‌دانید که تمامی مردم میدان وردک با همین چالش‌ها مواجه اند.»

مسوولان بهداشتی در این ولایت می‌گویند که تلاش‌ها برای مهار این بیماری آغاز شده است.

زرک زیرک، رییس صحت عامه میدان وردک، گفت: «در بیست سال گذشته، وضعیت جنگی بود حق به حقدار نمی‌رسید. در مناطق دوردست خدمات صحی وجود نداشت حتی نمی‌توانستیم که کودکان و مادران دچار به سوءتغذی را دریابیم.»

بی‌کاری و ناداری در کشور سبب شده است که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند خوراک مناسب برای کودکان خود آماده کنند.

ناداری و افزایش بیماری سوءتغذی در کودکان در میدان وردک

مسوولان بهداشتی در ولایت میدان وردک می‌گویند که تلاش‌ها برای مهار این بیماری آغاز شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از پزشکان در میدان وردک از افزایش بیماری سوء‌تغذی در میان کودکان در این ولایت خبر می‌دهند.

پزشکان در این ولایت می‌گویند که در سه ماه پسین، دست‌کم ۳۲۰ کودک مبتلا به سوءتغذیه را بستر کرده‌اند و این آمار با گذشت هر روز در حال افزایش است.

کامله، پزشک، در این باره گفت: «پیش از این در یک ماه، ۵۰ یا ۶۰ کودک بود اما امسال هر ماه شمار این کودکان بیشتر می‌شود هر ماه که گزارش آماده ‌کنیم، ۸ الی ۱۰ کودک بیشتر به ثبت می‌رسند.»

ناجیه امیرزی، یک پزشک دیگر، می‌گوید: «مادران نمی‌توانند به گونه‌ی درست به کودکان خود رسیدگی کنند چون این مادران نمی‌توانند برای تغذیه‌ی خود نیز چیزی را بدست بیاورند.»

در همین حال، باشندگان میدان وردک، بی‌کاری و ناداری را از علت‌های کلیدی مبتلا شدن کودکان به سوء‌تغذیه می‌دانند. آنان می‌گویند که  خوراک مناسب برای کودکان شان آماده کرده نمی‌توانند.

حسينه، مادر یک کودک بیمار، گفت: «خوراک ما ضعیف است چون شوهر من کار ندارد از همین خاطر کودکم به سوءتغذیه مبتلا شده‌ اشت.»

ننگیالی، باشنده میدان وردک، به طلوع‌نیوز گفت: «چالش‌های مردم خیلی زیاد است شما بهتر می‌دانید که تمامی مردم میدان وردک با همین چالش‌ها مواجه اند.»

مسوولان بهداشتی در این ولایت می‌گویند که تلاش‌ها برای مهار این بیماری آغاز شده است.

زرک زیرک، رییس صحت عامه میدان وردک، گفت: «در بیست سال گذشته، وضعیت جنگی بود حق به حقدار نمی‌رسید. در مناطق دوردست خدمات صحی وجود نداشت حتی نمی‌توانستیم که کودکان و مادران دچار به سوءتغذی را دریابیم.»

بی‌کاری و ناداری در کشور سبب شده است که بسیاری از خانواده‌ها نتوانند خوراک مناسب برای کودکان خود آماده کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره