Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت نزدیک به ۱۴۰ بیمار مسموم با گاز در ۲۴ ساعت در هرات

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که نزدیک به ۱۴۰ بیمار مسموم با گاز در بیست و چهار ساعت گذشته، به این شفاخانه آورده شده‌اند.

بیش‌تر این بیماران زنان و کودکان استند که در خانه‌های شان دچار مسمومیت با گاز شده‌اند.

در همین حال، پزشکان هشدار می‌دهند که بی‌احتیاطی در استفاده از گاز مایع در خانه‌ها مرگ‌بار است.

احمد فرهاد افضلی، مسوول بخش عاجل شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۰ تا ۱۴۰ مریض به علت گازگرفتگی به بخش عاجل شفاخانه حوزه‌یی هرات آورده شده‌اند.»

برخی از باشندگان هرات می‌گویند که ناگزیر برای گرم ساختن خانه‌های شان از گاز استفاده کنند.

عبدالقادر، باشنده هرات، گفت: «خنکی بود خانواده‌ام گاز را روشن کرده بودند و اگر پنج دقیقه ناوقت به خانه می‌رسیدم، ۲۱ عضو خانواده‌ام از بین رفته بودند.»

شکیلا، باشنده هرات، می‌گوید: «برق نداریم مجبوریم از همین گاز استفاده کنیم تا حالا دو نفر از فامیل‌هایم از اثر گازگرفتگی فوت کردند.»

محمد داوود هاشمی، مسوول بخش داخله شفاخانه حوزه‌یی هرات، می‌گوید: «گازگرفتگی و بی‌توجهی اولیای فامیل باعث حوادث ناگوار می‌شود.»

در نزدیک به یک هفته پسین، نزدیک به بیست بیمار یخ‌زدگی به بخش سوختگی شفاخانه حوزه‌یی هرات آورده شده‌اند. یخ‌بندان و سردی هوا، دست‌ها و پاهای این بیماران را صدمه زده است.

عبدالسمیع سعادت، مسوول بخش جراحی پلاستیک و سوختگی شفاخانه حوزه‌یی هرات، می‌گوید: «بعضی از آن‌ها را که پس از ۴۸ ساعت بهبود یافتند و قابل رخصت بودند رخصت کردیم.»

برخی از خانواده‌ها – بیش‌تر در روستاها - برای گرم ساختن خانه‌های شان از زغال استفاده می‌کنند که گاه گاهی باعث مسموم شدن اعضای این خانواده‌ها می‌شود.

بر بنیاد آمارهای شفاخانه حوزه‌یی هرات، بیش از ۲۰۰ بیمار مسموم با گاز در یک هفته پسین برای درمان به این شفاخانه آورده شده‌اند.

ثبت نزدیک به ۱۴۰ بیمار مسموم با گاز در ۲۴ ساعت در هرات

در نزدیک به یک هفته پسین، نزدیک به بیست بیمار یخ‌زدگی به بخش سوختگی شفاخانه حوزه‌یی هرات آورده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان شفاخانه حوزه‌یی هرات می‌گویند که نزدیک به ۱۴۰ بیمار مسموم با گاز در بیست و چهار ساعت گذشته، به این شفاخانه آورده شده‌اند.

بیش‌تر این بیماران زنان و کودکان استند که در خانه‌های شان دچار مسمومیت با گاز شده‌اند.

در همین حال، پزشکان هشدار می‌دهند که بی‌احتیاطی در استفاده از گاز مایع در خانه‌ها مرگ‌بار است.

احمد فرهاد افضلی، مسوول بخش عاجل شفاخانه حوزه‌یی هرات، گفت: «در ۲۴ ساعت گذشته ۱۳۰ تا ۱۴۰ مریض به علت گازگرفتگی به بخش عاجل شفاخانه حوزه‌یی هرات آورده شده‌اند.»

برخی از باشندگان هرات می‌گویند که ناگزیر برای گرم ساختن خانه‌های شان از گاز استفاده کنند.

عبدالقادر، باشنده هرات، گفت: «خنکی بود خانواده‌ام گاز را روشن کرده بودند و اگر پنج دقیقه ناوقت به خانه می‌رسیدم، ۲۱ عضو خانواده‌ام از بین رفته بودند.»

شکیلا، باشنده هرات، می‌گوید: «برق نداریم مجبوریم از همین گاز استفاده کنیم تا حالا دو نفر از فامیل‌هایم از اثر گازگرفتگی فوت کردند.»

محمد داوود هاشمی، مسوول بخش داخله شفاخانه حوزه‌یی هرات، می‌گوید: «گازگرفتگی و بی‌توجهی اولیای فامیل باعث حوادث ناگوار می‌شود.»

در نزدیک به یک هفته پسین، نزدیک به بیست بیمار یخ‌زدگی به بخش سوختگی شفاخانه حوزه‌یی هرات آورده شده‌اند. یخ‌بندان و سردی هوا، دست‌ها و پاهای این بیماران را صدمه زده است.

عبدالسمیع سعادت، مسوول بخش جراحی پلاستیک و سوختگی شفاخانه حوزه‌یی هرات، می‌گوید: «بعضی از آن‌ها را که پس از ۴۸ ساعت بهبود یافتند و قابل رخصت بودند رخصت کردیم.»

برخی از خانواده‌ها – بیش‌تر در روستاها - برای گرم ساختن خانه‌های شان از زغال استفاده می‌کنند که گاه گاهی باعث مسموم شدن اعضای این خانواده‌ها می‌شود.

بر بنیاد آمارهای شفاخانه حوزه‌یی هرات، بیش از ۲۰۰ بیمار مسموم با گاز در یک هفته پسین برای درمان به این شفاخانه آورده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره