Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد باشندگان پایتخت از یکسان نبودن بهای دوا

برخی از باشندگان کابل می‌گویند که بهای دوا در پایتخت یکسان نیست و در بخش‌های گوناگون با نرخ متفاوت به فروش می‌رسد.

این باشندگان ادعا دارند که بسیاری دواخانه‌ها، دوا را به بهای بلند به فروش می‌رسانند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

محمد فهیم که برای خرید دوا از منطقه کمپنی به هوتل پروان آمده است، از عدم بازرسی نرخ دوا انتقاد می‌کند. این باشنده کابل می‌گوید که برای بدست آوردن دوا به بهای ارزان، به هوتل پروان آمده است.

هوتل پروان از مناطق انگشت‌شمار در کابل است که انواع زیادی دواها در آنجا قابل دسترس است.

محمد فهیم گفت: «این جا تفاوت زیاد است تقریبا یک نخسه را که بگیری‌از یک ماه، از هشت هزار تا حدود هشت هزار می‌رسد باز اینجا که مراجعه کنیم اینجا خوب است یک پنج هزار چهار هزار چهار و نیم هزار همین طورها است تفاوت دارد.»

برخی دیگری از باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند که در یکسان سازی بهای دوا تلاش کند.

محمد رمان، باشنده کابل، گفت: «خواهش ما همین است که باید کنترول کنند نرخ‌ها را و دیگر یکسان باید باشد چون این‌قدر تفاوت راه نیست از قصبه تا اینجا این‌قدر راه نیست نرخ‌ها باید یکسان باشد تفاوت نداشته باشد.»

از سویی‌ هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که نوشتن قیمت دوا را در دواخانه‌ها الزامی کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «الزامی ساختن MRP یا نوشتن قیمت عظیمی فروش بالای ادویه و محصولات صحی می‌باشد دیگر در تشکیل جدید خود ما تعداد تیم‌های بازرسی را بیش‌تر می‌کنیم تا که به تمام تخلفات آن‌ها رسیدگی کرده بتوانند.»

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که این اداره روی طرحی کار می‌کند که بربنیاد آن باشندگان کابل از اطلاعات در باره قیمت دواهای گوناگون بهره‌مند خواهند شد.

انتقاد باشندگان پایتخت از یکسان نبودن بهای دوا

از سویی‌هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که نوشتن قیمت دوا را در دواخانه‌ها الزامی کرده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از باشندگان کابل می‌گویند که بهای دوا در پایتخت یکسان نیست و در بخش‌های گوناگون با نرخ متفاوت به فروش می‌رسد.

این باشندگان ادعا دارند که بسیاری دواخانه‌ها، دوا را به بهای بلند به فروش می‌رسانند و امارت اسلامی باید در این زمینه توجه کند.

محمد فهیم که برای خرید دوا از منطقه کمپنی به هوتل پروان آمده است، از عدم بازرسی نرخ دوا انتقاد می‌کند. این باشنده کابل می‌گوید که برای بدست آوردن دوا به بهای ارزان، به هوتل پروان آمده است.

هوتل پروان از مناطق انگشت‌شمار در کابل است که انواع زیادی دواها در آنجا قابل دسترس است.

محمد فهیم گفت: «این جا تفاوت زیاد است تقریبا یک نخسه را که بگیری‌از یک ماه، از هشت هزار تا حدود هشت هزار می‌رسد باز اینجا که مراجعه کنیم اینجا خوب است یک پنج هزار چهار هزار چهار و نیم هزار همین طورها است تفاوت دارد.»

برخی دیگری از باشندگان پایتخت از حکومت سرپرست می‌خواهند که در یکسان سازی بهای دوا تلاش کند.

محمد رمان، باشنده کابل، گفت: «خواهش ما همین است که باید کنترول کنند نرخ‌ها را و دیگر یکسان باید باشد چون این‌قدر تفاوت راه نیست از قصبه تا اینجا این‌قدر راه نیست نرخ‌ها باید یکسان باشد تفاوت نداشته باشد.»

از سویی‌ هم، اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که نوشتن قیمت دوا را در دواخانه‌ها الزامی کرده است.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، گفت: «الزامی ساختن MRP یا نوشتن قیمت عظیمی فروش بالای ادویه و محصولات صحی می‌باشد دیگر در تشکیل جدید خود ما تعداد تیم‌های بازرسی را بیش‌تر می‌کنیم تا که به تمام تخلفات آن‌ها رسیدگی کرده بتوانند.»

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که این اداره روی طرحی کار می‌کند که بربنیاد آن باشندگان کابل از اطلاعات در باره قیمت دواهای گوناگون بهره‌مند خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره