Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کارزار واکسین فلج کودکان فردا در ۱۶ ولایت آغاز می‌شود

فردا، نخستین دور کارزار واکسین فلج کودکان  یا پولیو در سال ۲۰۲۳، در شانزده ولایت به شمول پایتخت آغاز می‌شود.

مسوولان در مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گویند که بیش از پنج میلیون کودک در این دور چهار روزه واکسین خواهند شد.

نیک ولی شاه مومن، رییس مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو، گفت: «هدف ما در این دور واکسین کردن پنج اعشاریه هفت میلیون کودک است.»

شهروندان کشور از این کارزار استقبال می‌کنند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند که برنامه‌های آگاهی‌دهی را در این باره افزایش بدهد.

احسان الله، باشنده ارزگان، گفت: «این پروسه را که آغاز می‌کنند بیشتر آگاهی‌دهی برای مردم کنند چون مردم هنوز هم نمی‌دانند که واکسین پولیو چقدر مفید است.»

صدیق الله، باشنده ننگرهار، می‌گوید: «واقعات مثبت که ثبت می‌شوند عامل اصلی آن آگاهی نداشتن مردم عام است در مورد واکسین و باور نامناسب آنان است.»

ذبیح الله، باشنده کابل، می‌گوید: «از وزارت صحت عامه این را می‌خواهیم که باید در عرصه پولیو جلوگیری کنند و وقایه کنند.»

بیماری فلج کودکان تا کنون در افغانستان و پاکستان ریشه‌کن نشده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه کشور، دو واقعه مثبت فلج کودکان در ولایت‌های پکتیکا و کنر در سال ۲۰۲۲ میلادی ثبت شده است.

کارزار واکسین فلج کودکان فردا در ۱۶ ولایت آغاز می‌شود

مسوولان در مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گویند که بیش از پنج میلیون کودک در این دور چهار روزه واکسین خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

فردا، نخستین دور کارزار واکسین فلج کودکان  یا پولیو در سال ۲۰۲۳، در شانزده ولایت به شمول پایتخت آغاز می‌شود.

مسوولان در مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو می‌گویند که بیش از پنج میلیون کودک در این دور چهار روزه واکسین خواهند شد.

نیک ولی شاه مومن، رییس مرکز ملی اضطراری و عملیاتی برای محو پولیو، گفت: «هدف ما در این دور واکسین کردن پنج اعشاریه هفت میلیون کودک است.»

شهروندان کشور از این کارزار استقبال می‌کنند و از وزارت صحت عامه می‌خواهند که برنامه‌های آگاهی‌دهی را در این باره افزایش بدهد.

احسان الله، باشنده ارزگان، گفت: «این پروسه را که آغاز می‌کنند بیشتر آگاهی‌دهی برای مردم کنند چون مردم هنوز هم نمی‌دانند که واکسین پولیو چقدر مفید است.»

صدیق الله، باشنده ننگرهار، می‌گوید: «واقعات مثبت که ثبت می‌شوند عامل اصلی آن آگاهی نداشتن مردم عام است در مورد واکسین و باور نامناسب آنان است.»

ذبیح الله، باشنده کابل، می‌گوید: «از وزارت صحت عامه این را می‌خواهیم که باید در عرصه پولیو جلوگیری کنند و وقایه کنند.»

بیماری فلج کودکان تا کنون در افغانستان و پاکستان ریشه‌کن نشده است.

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت عامه کشور، دو واقعه مثبت فلج کودکان در ولایت‌های پکتیکا و کنر در سال ۲۰۲۲ میلادی ثبت شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره