Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به تعلیق حضور دانش‌آموختگان دختر در آزمون نهایی پزشکی

تعلیق حضور دانش‌آموختگان دختر در آزمون نهایی پزشکی، واکنش شماری از پسران و دختران دانش‌آموخته را در سراسر کشور برانگیخته است.

دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی می‌گویند که هرگاه به آنان اجازه شرکت در این آزمون داده نشود، سال‌های که در این رشته درس خوانده‌اند، هدر خواهد رفت.

نوریه که دانش‌آموخته طب معالجوی دانشگاه کابل است، می‌گوید که ۴۵ روز پیش برای سپری کردن آزمون نهایی ثبت نام کرد؛ اما خبر به تعلیق درآمدن حضور دختران در این آزمون، وی را اندوه‌گین ساخته است.‌

نوریه به طلوع‌نیوز گفت: «هفت سال طب را که ما خواندیم، سال‌های معمولی نبوده است ما امتحانات بسیار زیادی را سپری کردیم امتحاناتی که سخت بوده و شنیدن این خبر خیلی متاثرکننده است.»

دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی می‌گویند تا هنگامی که این آزمون را سپری نکنند، در دوره تخصص نیز شرکت کرده نمی‌توانند.

نوریه افزود: «قطعا بدون امتحان اگزیت ما وارد امتحان تخصص شده نمی‌توانیم و اجازه کار نداریم.»

اداره ملی امتحانات افغانستان دیروز (یک‌شنبه) در نامه‌ی آزمون نهایی دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی را تا امر ثانی به تاخیر انداخت و آزمون پسران را در روز بیست‌ونهم ماه دلو اعلام کرد.

شماری از دانشجویان پسر می‌خواهند که به دختران اجازه شرکت در این آزمون داده شود.

جمشید، دانشجو، گفت: «هرچه زودتر تایم امتحان خواهران ما را هم مشخص بسازند تا خواهران ما که دچار یک شوک روحی شده‌اند از این شوک نجات پیدا کنند.»

در همین حال، شماری از پزشکان حضور دختران را نیاز جدی جامعه پزشکی می‌دانند.

نجم سما شفا، متخصص نسایی ولادی، گفت: «در شرایطی که مرگ و میر مادر و یا نوزاد در افغانستان در آسیا بسیار بلند است و ضرورت مبرم این است که که داکتران زن در جامعه افغانستان بسیار ضرورت اش است باید زیاد باشند.»

عزیز الله امیر، متخصص امراض قلبی، گفت: «هرگونه معطلی در تدریس و تحصیل داکتران اناث و محصلین اناث یک فاجعه به کشور است.»

اداره ملی امتحانات نخواست که در این باره گفت‌وگو کند.

از سویی‌هم، فارغان دانشکده پزشکی دانشگاه کابل در نامه‌یی از نهادهای برگزارکننده این آزمون خواسته‌اند که در نخست آزموان دختران برگزار شود.

دو هفته پیش از این نیز وزارت تحصیلات عالی در نامه‌یی ثبت‌نام بانوان را در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی در دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ممنوع اعلام کرد.

واکنش‌ها به تعلیق حضور دانش‌آموختگان دختر در آزمون نهایی پزشکی

از سویی‌هم، فارغان دانشکده پزشکی دانشگاه کابل در نامه‌یی از نهادهای برگزارکننده این آزمون خواسته‌اند که در نخست آزموان دختران برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

تعلیق حضور دانش‌آموختگان دختر در آزمون نهایی پزشکی، واکنش شماری از پسران و دختران دانش‌آموخته را در سراسر کشور برانگیخته است.

دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی می‌گویند که هرگاه به آنان اجازه شرکت در این آزمون داده نشود، سال‌های که در این رشته درس خوانده‌اند، هدر خواهد رفت.

نوریه که دانش‌آموخته طب معالجوی دانشگاه کابل است، می‌گوید که ۴۵ روز پیش برای سپری کردن آزمون نهایی ثبت نام کرد؛ اما خبر به تعلیق درآمدن حضور دختران در این آزمون، وی را اندوه‌گین ساخته است.‌

نوریه به طلوع‌نیوز گفت: «هفت سال طب را که ما خواندیم، سال‌های معمولی نبوده است ما امتحانات بسیار زیادی را سپری کردیم امتحاناتی که سخت بوده و شنیدن این خبر خیلی متاثرکننده است.»

دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی می‌گویند تا هنگامی که این آزمون را سپری نکنند، در دوره تخصص نیز شرکت کرده نمی‌توانند.

نوریه افزود: «قطعا بدون امتحان اگزیت ما وارد امتحان تخصص شده نمی‌توانیم و اجازه کار نداریم.»

اداره ملی امتحانات افغانستان دیروز (یک‌شنبه) در نامه‌ی آزمون نهایی دختران دانش‌آموخته رشته پزشکی را تا امر ثانی به تاخیر انداخت و آزمون پسران را در روز بیست‌ونهم ماه دلو اعلام کرد.

شماری از دانشجویان پسر می‌خواهند که به دختران اجازه شرکت در این آزمون داده شود.

جمشید، دانشجو، گفت: «هرچه زودتر تایم امتحان خواهران ما را هم مشخص بسازند تا خواهران ما که دچار یک شوک روحی شده‌اند از این شوک نجات پیدا کنند.»

در همین حال، شماری از پزشکان حضور دختران را نیاز جدی جامعه پزشکی می‌دانند.

نجم سما شفا، متخصص نسایی ولادی، گفت: «در شرایطی که مرگ و میر مادر و یا نوزاد در افغانستان در آسیا بسیار بلند است و ضرورت مبرم این است که که داکتران زن در جامعه افغانستان بسیار ضرورت اش است باید زیاد باشند.»

عزیز الله امیر، متخصص امراض قلبی، گفت: «هرگونه معطلی در تدریس و تحصیل داکتران اناث و محصلین اناث یک فاجعه به کشور است.»

اداره ملی امتحانات نخواست که در این باره گفت‌وگو کند.

از سویی‌هم، فارغان دانشکده پزشکی دانشگاه کابل در نامه‌یی از نهادهای برگزارکننده این آزمون خواسته‌اند که در نخست آزموان دختران برگزار شود.

دو هفته پیش از این نیز وزارت تحصیلات عالی در نامه‌یی ثبت‌نام بانوان را در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی در دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلات عالی خصوصی ممنوع اعلام کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره