Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

قلندر عباد: درباره افزایش ظرفیت‌های بهداشتی در ایران گفت‌وگو کردیم

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که در نشست "جی ۵" در ایران درباره افزایش ظرفیت‌های بهداشتی، انتقال تجربه‌های درمانی به افغانستان و راهکارهای کنترول بیماری‌های سرطانی، گفت‌وگو شده است.

قلندر عباد که امروز (پنج‌شنبه) به کابل رسید، می‌افزاید که وزیر صحت ایران در آینده‌های نزدیک به کابل سفر خواهد داشت.

آقای عباد در باره سفرش به ایران گفت: «هدف این سفر این است که چطور ما می‌توانیم که در کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف صحت هماهنگی داشته باشیم با یکی دیگر همکار باشیم تجربه‌ها را به یکدیگر خود شریک کنیم و تکنالوژی‌های تازه و تکنالوژی‌های جدید که کشورهای مختلف استند چطور می‌توانیم که به دیگر کشورها انتقال کنیم.»

سرپرست وزارت صحت‌عامه: «در چند هفته آینده وزیر صحت ایران و هیات شان به افغانستان خواهد آمد و وضعیت صحی افغانستان را اینجا بررسی می‌کنند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان خواهان همکاری‌های بیش‌تر کشورهای همسایه در بخش صحت افغانستان هستند.

نجما سما شفاجو، پزشک، می‌گوید: «دولت افغانستان به کمک همسایه‌ها زیاد نیاز دارد می‌شود که همسایه‌های ما سرمایه‌گذاری کنند در بخش صحت در افغانستان و ترینرهای خود را اگر روان کنند به داخل افغانستان که داکترهای افغانستان را ترین بکنند و از تجارب خود با یک دیگر شریک کنند.»

شماری از دوا فروشان شکایت دارند که کشورهای همسایه بر دواهای که به افغانستان وارد می‌شوند، محدودیت وضع کرده‌اند.

مسعود، فروشنده دوا، گفت: «همین خودش یکی از چالش‌های است که وقتی واردات دوا کم می‌شود حتما قیمت هم بلند می‌شود بخاطر همین مشکلات مردم بسیار زیاد است تنها در کابل نی بلکه در تمام افغانستان.»

به تازگی، اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار شهروند افغانستان در سال روان میلادی به کمک‌های بهداشتی نیاز دارند.

 

قلندر عباد: درباره افزایش ظرفیت‌های بهداشتی در ایران گفت‌وگو کردیم

سرپرست وزارت صحت عامه که امروز (پنج‌شنبه) به کابل رسید، می‌افزاید که وزیر صحت ایران در آینده‌های نزدیک به کابل سفر خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صحت عامه می‌گوید که در نشست "جی ۵" در ایران درباره افزایش ظرفیت‌های بهداشتی، انتقال تجربه‌های درمانی به افغانستان و راهکارهای کنترول بیماری‌های سرطانی، گفت‌وگو شده است.

قلندر عباد که امروز (پنج‌شنبه) به کابل رسید، می‌افزاید که وزیر صحت ایران در آینده‌های نزدیک به کابل سفر خواهد داشت.

آقای عباد در باره سفرش به ایران گفت: «هدف این سفر این است که چطور ما می‌توانیم که در کشورهای منطقه در بخش‌های مختلف صحت هماهنگی داشته باشیم با یکی دیگر همکار باشیم تجربه‌ها را به یکدیگر خود شریک کنیم و تکنالوژی‌های تازه و تکنالوژی‌های جدید که کشورهای مختلف استند چطور می‌توانیم که به دیگر کشورها انتقال کنیم.»

سرپرست وزارت صحت‌عامه: «در چند هفته آینده وزیر صحت ایران و هیات شان به افغانستان خواهد آمد و وضعیت صحی افغانستان را اینجا بررسی می‌کنند.»

همزمان با این، شماری از پزشکان خواهان همکاری‌های بیش‌تر کشورهای همسایه در بخش صحت افغانستان هستند.

نجما سما شفاجو، پزشک، می‌گوید: «دولت افغانستان به کمک همسایه‌ها زیاد نیاز دارد می‌شود که همسایه‌های ما سرمایه‌گذاری کنند در بخش صحت در افغانستان و ترینرهای خود را اگر روان کنند به داخل افغانستان که داکترهای افغانستان را ترین بکنند و از تجارب خود با یک دیگر شریک کنند.»

شماری از دوا فروشان شکایت دارند که کشورهای همسایه بر دواهای که به افغانستان وارد می‌شوند، محدودیت وضع کرده‌اند.

مسعود، فروشنده دوا، گفت: «همین خودش یکی از چالش‌های است که وقتی واردات دوا کم می‌شود حتما قیمت هم بلند می‌شود بخاطر همین مشکلات مردم بسیار زیاد است تنها در کابل نی بلکه در تمام افغانستان.»

به تازگی، اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که ۱۷میلیون و ۶۰۰هزار شهروند افغانستان در سال روان میلادی به کمک‌های بهداشتی نیاز دارند.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره