Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه: بودجه ده‌ها شفاخانه کووید ۱۹ تعلیق شده

سرپرست وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که نهادهای کمک‌کننده، بودجه چهل شفاخانه ویژه ویروس کرونا را در افغانستان‌ به حالت تعلیق درآورده اند.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که پس از تحولات سیاسی، محدودیت‌ها بر برنامه‌های بهداشتی در کشور اثر گذاشته اند.

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که چهل شفاخانه ویژه ویروس کرونا که هزینه‌های آن‌ها از سوی نهادهای کمک کننده جهانی پرداخت می‌شدند، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بودجه آن‌ها  به حالت تعلیق در آمده است.

آقای عباد گفت: «اگر به قرارداد نگاه کنیم، تا سال ۲۰۲۴ میلادی با سازمان های مختلف بین‌المللی قرارداد داریم، اما ۴۰ شفاخانه ویروس کرونا در افغانستان وجود داشت که بودجه آنها به حالت تعلیق در آمده است.»

از سوی دیگر، مسوولان شفاخانه افغان جاپان می‌گویند که هنوزهم پنج ماه تنخواه آنان پرداخت نشده است.

شیرین آغا ناصری، مسوول مراقبت‌های جدی شفاخانه افغان جاپان گفت: «تمام پرسونل شفاخانه افغان جاپان مصارف خود از جیب شخصی می‌دهد و متاسفانه هیچ کس معاش پنج ماه گذشته این شفاخانه را به دوش نگرفته است.»

انعمام‌الله یکی از پزشکان این شفاخانه میگوید: «تقریبا پنج ماه از حقوق ما باقی مانده است و اکنون با همه پرسونل قرارداد شده است که پس از این حقوق شان توسط سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شود.»

در همین حال، سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که با مقام‌های پاکستانی درباره بودجه سه شفاخانه در کابل گفت‌وگو کرده است.

به گفته آقای عباد اگر اسلام‌آباد بودجه این شفاخانه‌ها را نپردازد، امارت اسلامی در این باره گام خواهد برداشت.

آقای عباد میگوید: «اگر این مشکل حل نشود، ما در نظر داریم که بودجه این سه بیمارستان را در بودجه سالانه اختصاص دهیم.»

سرپرست وزارت صحت عامه به این باور است که پیش از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۴۰ درصد خدمات بهداشتی در کشور ارائه می شد، اما اکنون در سراسر کشور خدمات معیاری بهداشتی ارائه می شوند.

وزارت صحت عامه: بودجه ده‌ها شفاخانه کووید ۱۹ تعلیق شده

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که پس از تحولات سیاسی، محدودیت‌ها بر برنامه‌های بهداشتی در کشور اثر گذاشته اند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که نهادهای کمک‌کننده، بودجه چهل شفاخانه ویژه ویروس کرونا را در افغانستان‌ به حالت تعلیق درآورده اند.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز می‌گوید که پس از تحولات سیاسی، محدودیت‌ها بر برنامه‌های بهداشتی در کشور اثر گذاشته اند.

این مقام امارت اسلامی می‌افزاید که چهل شفاخانه ویژه ویروس کرونا که هزینه‌های آن‌ها از سوی نهادهای کمک کننده جهانی پرداخت می‌شدند، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، بودجه آن‌ها  به حالت تعلیق در آمده است.

آقای عباد گفت: «اگر به قرارداد نگاه کنیم، تا سال ۲۰۲۴ میلادی با سازمان های مختلف بین‌المللی قرارداد داریم، اما ۴۰ شفاخانه ویروس کرونا در افغانستان وجود داشت که بودجه آنها به حالت تعلیق در آمده است.»

از سوی دیگر، مسوولان شفاخانه افغان جاپان می‌گویند که هنوزهم پنج ماه تنخواه آنان پرداخت نشده است.

شیرین آغا ناصری، مسوول مراقبت‌های جدی شفاخانه افغان جاپان گفت: «تمام پرسونل شفاخانه افغان جاپان مصارف خود از جیب شخصی می‌دهد و متاسفانه هیچ کس معاش پنج ماه گذشته این شفاخانه را به دوش نگرفته است.»

انعمام‌الله یکی از پزشکان این شفاخانه میگوید: «تقریبا پنج ماه از حقوق ما باقی مانده است و اکنون با همه پرسونل قرارداد شده است که پس از این حقوق شان توسط سازمان بهداشت جهانی پرداخت می‌شود.»

در همین حال، سرپرست وزارت صحت عامه میگوید که با مقام‌های پاکستانی درباره بودجه سه شفاخانه در کابل گفت‌وگو کرده است.

به گفته آقای عباد اگر اسلام‌آباد بودجه این شفاخانه‌ها را نپردازد، امارت اسلامی در این باره گام خواهد برداشت.

آقای عباد میگوید: «اگر این مشکل حل نشود، ما در نظر داریم که بودجه این سه بیمارستان را در بودجه سالانه اختصاص دهیم.»

سرپرست وزارت صحت عامه به این باور است که پیش از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۴۰ درصد خدمات بهداشتی در کشور ارائه می شد، اما اکنون در سراسر کشور خدمات معیاری بهداشتی ارائه می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره