Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمبود پزشکان زن؛ تنها دو پزشک زن در پکتیکا حضور دارند

مسوولان بهداشتی در ولایت پکتیکا می‌گویند که تنها دو پزشک زن در این ولایت وجود دارد که به همه بیماران رسیدگی کرده نمی‌توانند.

به گفته‌ی این مسوولان، این امر سبب شده است تا که به جای پزشکان زن، پزشکان مرد استخدام کنند.

ولایت پکتیکا که دست‌کم دارای یک‌ونیم میلیون جمعیت است، تنها سه شفاخانه و دو پزشک زن دارد.

گل بی بی که باشنده ولسوالی خوشامند ولایت پکتیا است، می‌گوید که زندگی بسیاری از زنان در آن ولسوالی‌ به علت نبود پزشکان زن با تهدید مرگ روبه‌‎رو است.

گل بی بی شش ساعت با موتر منزل کرده است تا عروس بیمارش را به شفاخانه‌ی شهر "شرنه" در مرکز پکتیکا برساند. گل بی بی به طلوع‌نیوز گفت: «یک داکتر نیست که ما بگوییم این داکتر چنین گفته است. ما از مجبوری از راه خیلی دور آمده‌ایم.»

شماری دیگر از باشندگان ولسوالی‌های دوردست پکتیکا نیز از مسوولان می‌خواهند که هرچه زودتر به این چالش رسیدگی کنند.

سرور خان، بیماردار، می‌گوید: «اگر در راه‌های خامه به ما یک مریض پیدا شود تا که او را اینجا می‌رسانیم، اکثر اوقات مریض‌ها ما در جریان راه جان می‌دهند.»

عازم، بیماردار بعدی، در این باره گفت: «نه داکتر مرد داریم و نه داکتر زن. ما با خیلی زحمت مریض خود را اینجا می‌رسانیم چهار و نیم ساعت راه است.»

پزشکان زن که در شفاخانه‌ی مرکزی در شرنه کار می‌کنند، می‌گویند که نمی‌توانند به تمامی بیماران رسیدگی کنند.

اقرأ، پزشک در شفاخانه ولایتی پکتیکا، در این باره گفت: «در تمام شفاخانه یا در تمام پکتیکا ما تنها دو متخصص داریم که با ما در این شفاخانه کار می کنند. حجم کار ما خیلی زیاد است. شفاخانه ۱۵۰ بستری است. کمبود نرس، متخصص و داکتر نیز وجود دارد.»

مسوولان شفاخانه شهر شرنه نیز می‌پذیرند که نیازمندی‌های آنان تکمیل نشده است.

محمد یحیی ویار، رییس شفاخانه ولایتی پکتیکا، به طلوع‌نیوز گفت: «لوازم طبی و دیگر امکانات ما هنوز هم کم است. ما با کمبود مواجه استیم.»

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، با تایید چالش‌های بهداشتی باشندگان در مناطق دوردست، از نهادهای بهداشتی جهانی خواهان کمک است.

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، می‌گوید: «در تمامی پکتیکا دو متخصص داریم، در تمامی پکتیکا آن هم در شفاخانه شرنه. در مراکز دیگر صحی نیز بست‌های کارمندان زن خالی است و ما تلاش داریم تا در آن بست‌ها مردها را مقرر کنیم.»

شماری از باشندگان دوردست این ولایت می‌گویند که مواردی هم رخ داده است که بیماران در راه رسیدن به شفاخانه ولایتی، جان باخته‌اند.

شفاخانه ولایتی شرنه نزدیک به یک ماه پیش از ۵۷ بستر به ۱۵۰ بستر ارتقا کرد؛ اما هنوزهم با کمبود کارمندان بهداشتی و امکانات روبه‌رو است.  

کمبود پزشکان زن؛ تنها دو پزشک زن در پکتیکا حضور دارند

گل بی بی که باشنده ولسوالی خوشامند ولایت پکتیا است، می‌گوید که زندگی بسیاری از زنان در آن ولسوالی‌ به علت نبود پزشکان زن با تهدید مرگ روبه‌‎رو است.

تصویر بندانگشتی

مسوولان بهداشتی در ولایت پکتیکا می‌گویند که تنها دو پزشک زن در این ولایت وجود دارد که به همه بیماران رسیدگی کرده نمی‌توانند.

به گفته‌ی این مسوولان، این امر سبب شده است تا که به جای پزشکان زن، پزشکان مرد استخدام کنند.

ولایت پکتیکا که دست‌کم دارای یک‌ونیم میلیون جمعیت است، تنها سه شفاخانه و دو پزشک زن دارد.

گل بی بی که باشنده ولسوالی خوشامند ولایت پکتیا است، می‌گوید که زندگی بسیاری از زنان در آن ولسوالی‌ به علت نبود پزشکان زن با تهدید مرگ روبه‌‎رو است.

گل بی بی شش ساعت با موتر منزل کرده است تا عروس بیمارش را به شفاخانه‌ی شهر "شرنه" در مرکز پکتیکا برساند. گل بی بی به طلوع‌نیوز گفت: «یک داکتر نیست که ما بگوییم این داکتر چنین گفته است. ما از مجبوری از راه خیلی دور آمده‌ایم.»

شماری دیگر از باشندگان ولسوالی‌های دوردست پکتیکا نیز از مسوولان می‌خواهند که هرچه زودتر به این چالش رسیدگی کنند.

سرور خان، بیماردار، می‌گوید: «اگر در راه‌های خامه به ما یک مریض پیدا شود تا که او را اینجا می‌رسانیم، اکثر اوقات مریض‌ها ما در جریان راه جان می‌دهند.»

عازم، بیماردار بعدی، در این باره گفت: «نه داکتر مرد داریم و نه داکتر زن. ما با خیلی زحمت مریض خود را اینجا می‌رسانیم چهار و نیم ساعت راه است.»

پزشکان زن که در شفاخانه‌ی مرکزی در شرنه کار می‌کنند، می‌گویند که نمی‌توانند به تمامی بیماران رسیدگی کنند.

اقرأ، پزشک در شفاخانه ولایتی پکتیکا، در این باره گفت: «در تمام شفاخانه یا در تمام پکتیکا ما تنها دو متخصص داریم که با ما در این شفاخانه کار می کنند. حجم کار ما خیلی زیاد است. شفاخانه ۱۵۰ بستری است. کمبود نرس، متخصص و داکتر نیز وجود دارد.»

مسوولان شفاخانه شهر شرنه نیز می‌پذیرند که نیازمندی‌های آنان تکمیل نشده است.

محمد یحیی ویار، رییس شفاخانه ولایتی پکتیکا، به طلوع‌نیوز گفت: «لوازم طبی و دیگر امکانات ما هنوز هم کم است. ما با کمبود مواجه استیم.»

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، با تایید چالش‌های بهداشتی باشندگان در مناطق دوردست، از نهادهای بهداشتی جهانی خواهان کمک است.

حکمت الله عصمت، رییس صحت عامه پکتیکا، می‌گوید: «در تمامی پکتیکا دو متخصص داریم، در تمامی پکتیکا آن هم در شفاخانه شرنه. در مراکز دیگر صحی نیز بست‌های کارمندان زن خالی است و ما تلاش داریم تا در آن بست‌ها مردها را مقرر کنیم.»

شماری از باشندگان دوردست این ولایت می‌گویند که مواردی هم رخ داده است که بیماران در راه رسیدن به شفاخانه ولایتی، جان باخته‌اند.

شفاخانه ولایتی شرنه نزدیک به یک ماه پیش از ۵۷ بستر به ۱۵۰ بستر ارتقا کرد؛ اما هنوزهم با کمبود کارمندان بهداشتی و امکانات روبه‌رو است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره