Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش بیماران مبتلا به مرض توبرکلوز

شمار مراجعه کنندگان بیماری توبرکلوز در شفاخانه افغان-جاپان افزایش یافته است.

رحمت‌الله وزیری، سرطبیب این شفاخانه می‌گوید که روزانه بیش از هفتاد بیمار توبرکلوز از بهر درمان به شفاخانه افغان-جاپان مراجعه می‌کنند.

آقای وزیری در این باره گفت: «ما اگر در سابق از ۵۰ الی ۵۵ مریض در OPD می‌داشتیم، حالا در OPD ما از ۷۵ روزانه حالا مریض بالا است که در این جمله یک تعداد مریض‌ها قابلیت این را دارند که داخل بستر شوند.»

همزمان با این، وزارت صحت عامه آمار می‌دهد که شمار واقعات مثبت این بیماری، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره گفت: «در راستا بخش ارتقای صحت ما و دیگر دیپارتمنت‌ها و دیپارتمنت طب وقایوی هر از گاهی سیمنارهای آگاهی‌دهی عامه، از طریق رسانه‌ها پیام‌ها را نشر می‌کنند تا از بیماری جلوگیری شود.»

از سویی هم، برخی از بیماران که در شفاخانه افغان-جاپان زیر درمان قرار دارند، از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در ولایت‌های شان نیز برای آنان امکانات درمان بیماری توبرکلوز را فراهم کند.

حسین بیمار، گفت: «در هر ولایت کلینیک ساخته شود، ادویه آن تقسیم شود.»

یک بیمار دیگر در این باره گفت: «ما از غزنی می‌آییم، کرایه موتر داریم بیکاری داریم ما تقریبا خیلی وقت شده که فامیل‌های ما می‌آیند تقریبا خیلی مصرف دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، شمار مبتلایان به بیماری توبرکلوز در سال ۲۰۲۲ میلادی در سراسر کشور به ۵۲ هزار تن می‌رسید. این وزارت می‌گوید که برای درمان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور ۸۵۰ مرکز درمانی وجود دارند.

افزایش بیماران مبتلا به مرض توبرکلوز

رحمت‌الله وزیری، سرطبیب این شفاخانه می‌گوید که روزانه بیش از هفتاد بیمار توبرکلوز از بهر درمان به شفاخانه افغان-جاپان مراجعه می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شمار مراجعه کنندگان بیماری توبرکلوز در شفاخانه افغان-جاپان افزایش یافته است.

رحمت‌الله وزیری، سرطبیب این شفاخانه می‌گوید که روزانه بیش از هفتاد بیمار توبرکلوز از بهر درمان به شفاخانه افغان-جاپان مراجعه می‌کنند.

آقای وزیری در این باره گفت: «ما اگر در سابق از ۵۰ الی ۵۵ مریض در OPD می‌داشتیم، حالا در OPD ما از ۷۵ روزانه حالا مریض بالا است که در این جمله یک تعداد مریض‌ها قابلیت این را دارند که داخل بستر شوند.»

همزمان با این، وزارت صحت عامه آمار می‌دهد که شمار واقعات مثبت این بیماری، در سال ۲۰۲۲ میلادی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه در این باره گفت: «در راستا بخش ارتقای صحت ما و دیگر دیپارتمنت‌ها و دیپارتمنت طب وقایوی هر از گاهی سیمنارهای آگاهی‌دهی عامه، از طریق رسانه‌ها پیام‌ها را نشر می‌کنند تا از بیماری جلوگیری شود.»

از سویی هم، برخی از بیماران که در شفاخانه افغان-جاپان زیر درمان قرار دارند، از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در ولایت‌های شان نیز برای آنان امکانات درمان بیماری توبرکلوز را فراهم کند.

حسین بیمار، گفت: «در هر ولایت کلینیک ساخته شود، ادویه آن تقسیم شود.»

یک بیمار دیگر در این باره گفت: «ما از غزنی می‌آییم، کرایه موتر داریم بیکاری داریم ما تقریبا خیلی وقت شده که فامیل‌های ما می‌آیند تقریبا خیلی مصرف دارد.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، شمار مبتلایان به بیماری توبرکلوز در سال ۲۰۲۲ میلادی در سراسر کشور به ۵۲ هزار تن می‌رسید. این وزارت می‌گوید که برای درمان بیماری توبرکلوز در سراسر کشور ۸۵۰ مرکز درمانی وجود دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره