Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه: برای مقابله با هموفیلیا به امکانات نیاز داریم

همزمان با روز جهانی بیماری هموفیلیا، وزارت صحت عامه کشور از نبود امکانات کافی برای درمان بیماران مبتلا به هموفیلیا سخن می‌زند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا مرکزهای بیشتری را در بخش‌های گوناگون کشور برای درمان این بیماران ایجاد کند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده گفت: «در زون‌های دیگر نیز مراکز را برای هموفیلیا می‌سازیم که برای ملت بیچاره و دربه‌در ما خدمت خوب شود و دسترسی داشته باشند.»

در همین حال، رییس بانک خون مرکزی می‌گوید که بیش از ۳هزار تن در سراسر کشور به هموفیلیا مبتلا هستند و در یک سال گذشته، این بانک ۲میلیون ۱۷۱ هزار فکتور را برای درمان آنان، تطبیق کرده است.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی، می‌گوید که امکانات کافی برای تشخیص و درمان این بیماری وجود ندارد.

آقای صادق گفت: «نبود وسایل تشخیص است همین قسم نبود متخصصین است که در بخش هموفیلیا مشخص تخصص داشته باشند، این را نداریم.»

همزمان با این، رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه از سکتور خصوصی کشور و نهادهای مددرسان بهداشتی می‌خواهد تا در زمینه فراهم‌سازی امکانات تشخیص و درمان این بیماران با آنان کمک کند.

احمد سیر پاسون، رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه، چنین می‌گوید: «از نهادهای خیریه ملی و بین‌المللی سکتور خصوصی به ویژه از سازمان جهانی بهداشت و دبلیو اچ اف یا فدراسیون بین‌المللی هموفیلیا می‌خواهیم که در بخش هموفیلیا توجه خاص داشته باشند.»

در این میان، برخی از بیماران نیز خواهان فراهم‌سازی زمینه‌های درمان این بیماری استند.

فرهاد، بیمار، به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما در زون‌های ما فکتور روان کند. خودم از مزار آمدیم، شما می‌دانید که مردم با چقدر با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خیلی مشکلات ما جدی است. ما این‌جا که ماه یک دفعه میاییم یک دانه می‌زند، یا یک دانه برای ما می‌دهد، آن یک دانه برای یک هفته کافی است.»

هفدهم اپریل یا روز جهانی هموفیلیا در حالی فرا رسیده است که شمار دقیق بیماران مبتلا به هموفیلیا در افغانستان مشخص نیست؛ اما بانک خون مرکزی شمار مبتلایان به این بیماری را بیش از ۳هزار اعلام کرده است. 

وزارت صحت عامه: برای مقابله با هموفیلیا به امکانات نیاز داریم

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی، می‌گوید که امکانات کافی برای تشخیص و درمان این بیماری وجود ندارد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهانی بیماری هموفیلیا، وزارت صحت عامه کشور از نبود امکانات کافی برای درمان بیماران مبتلا به هموفیلیا سخن می‌زند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت می‌کوشد تا مرکزهای بیشتری را در بخش‌های گوناگون کشور برای درمان این بیماران ایجاد کند.

محمد اسحاق صاحب‌زاده گفت: «در زون‌های دیگر نیز مراکز را برای هموفیلیا می‌سازیم که برای ملت بیچاره و دربه‌در ما خدمت خوب شود و دسترسی داشته باشند.»

در همین حال، رییس بانک خون مرکزی می‌گوید که بیش از ۳هزار تن در سراسر کشور به هموفیلیا مبتلا هستند و در یک سال گذشته، این بانک ۲میلیون ۱۷۱ هزار فکتور را برای درمان آنان، تطبیق کرده است.

محمد ناصر صادق، رییس بانک خون مرکزی، می‌گوید که امکانات کافی برای تشخیص و درمان این بیماری وجود ندارد.

آقای صادق گفت: «نبود وسایل تشخیص است همین قسم نبود متخصصین است که در بخش هموفیلیا مشخص تخصص داشته باشند، این را نداریم.»

همزمان با این، رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه از سکتور خصوصی کشور و نهادهای مددرسان بهداشتی می‌خواهد تا در زمینه فراهم‌سازی امکانات تشخیص و درمان این بیماران با آنان کمک کند.

احمد سیر پاسون، رییس طب معالجوی وزارت صحت عامه، چنین می‌گوید: «از نهادهای خیریه ملی و بین‌المللی سکتور خصوصی به ویژه از سازمان جهانی بهداشت و دبلیو اچ اف یا فدراسیون بین‌المللی هموفیلیا می‌خواهیم که در بخش هموفیلیا توجه خاص داشته باشند.»

در این میان، برخی از بیماران نیز خواهان فراهم‌سازی زمینه‌های درمان این بیماری استند.

فرهاد، بیمار، به طلوع‌نیوز گفت: «برای ما در زون‌های ما فکتور روان کند. خودم از مزار آمدیم، شما می‌دانید که مردم با چقدر با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. خیلی مشکلات ما جدی است. ما این‌جا که ماه یک دفعه میاییم یک دانه می‌زند، یا یک دانه برای ما می‌دهد، آن یک دانه برای یک هفته کافی است.»

هفدهم اپریل یا روز جهانی هموفیلیا در حالی فرا رسیده است که شمار دقیق بیماران مبتلا به هموفیلیا در افغانستان مشخص نیست؛ اما بانک خون مرکزی شمار مبتلایان به این بیماری را بیش از ۳هزار اعلام کرده است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره