Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برای مقابله با مالاریا به کمک‌های جهانی نیاز است

وزارت صحت عامه در روز جهانی مالاریا می‌گوید که شمار افراد مبتلا به این بیماری در سال ۲۰۲۲ در کشور، ۴۵ درصد در مقایسه به سال پار آن افزایش داشته است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «در سال گذشته، ۱۲۵هزار ۷۸۸ واقعه مثبت داشتیم که به همه رسیدگی شده و خدمت شده.»

در همین حال، برخی از پزشکان در شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که روزانه دو یا سه بیمار مبتلا به مالاریا در این شفاخانه بستر می‌شوند.

عبدالرحمن که روز سه‌شنبه به علت ابتلا به مالاریا در شفاخانه انتانی بستر شد، به طلوع‌نیوز گفت: «از اول ماه رمضان مریض بودم اما نه به این حد. رفتم شفاخانه ابن سینا یک نسخه دوا داد. بعدا در عید وضعم بیخی خراب شد.»

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که نزدیک به ۹۰ درصد واقعات مثبت بیماری مالاریا در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارند.

سازمان جهانی بهداشت همچنان گفته است که بسیاری افراد که در معرض خطر بلند ابتلا به مالاریا قرار دارند، هنوزهم  به خدمات مورد نیاز برای پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری دسترسی ندارند.

وزارت صحت عامه کشور تاکید می‌کند که حکومت سرپرست برای مقابله با این بیماری نیاز به همکاری نهادهای جهانی دارد و برای پیش‌گیری بیماری ملاریا، تعدادی پشه‌خانه به شهروندان توزیع کرده است.  

برای مقابله با مالاریا به کمک‌های جهانی نیاز است

در همین حال، برخی از پزشکان در شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که روزانه دو یا سه بیمار مبتلا به مالاریا در این شفاخانه بستر می‌شوند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه در روز جهانی مالاریا می‌گوید که شمار افراد مبتلا به این بیماری در سال ۲۰۲۲ در کشور، ۴۵ درصد در مقایسه به سال پار آن افزایش داشته است.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره گفت: «در سال گذشته، ۱۲۵هزار ۷۸۸ واقعه مثبت داشتیم که به همه رسیدگی شده و خدمت شده.»

در همین حال، برخی از پزشکان در شفاخانه انتانی در کابل می‌گویند که روزانه دو یا سه بیمار مبتلا به مالاریا در این شفاخانه بستر می‌شوند.

عبدالرحمن که روز سه‌شنبه به علت ابتلا به مالاریا در شفاخانه انتانی بستر شد، به طلوع‌نیوز گفت: «از اول ماه رمضان مریض بودم اما نه به این حد. رفتم شفاخانه ابن سینا یک نسخه دوا داد. بعدا در عید وضعم بیخی خراب شد.»

از سوی دیگر سازمان جهانی بهداشت می‌گوید که نزدیک به ۹۰ درصد واقعات مثبت بیماری مالاریا در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان وجود دارند.

سازمان جهانی بهداشت همچنان گفته است که بسیاری افراد که در معرض خطر بلند ابتلا به مالاریا قرار دارند، هنوزهم  به خدمات مورد نیاز برای پیشگیری، تشخیص و درمان این بیماری دسترسی ندارند.

وزارت صحت عامه کشور تاکید می‌کند که حکومت سرپرست برای مقابله با این بیماری نیاز به همکاری نهادهای جهانی دارد و برای پیش‌گیری بیماری ملاریا، تعدادی پشه‌خانه به شهروندان توزیع کرده است.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره