Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت نزدیک به ۳۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در یک ماه

وزارت صحت عامه می‌گوید که نزدیک به ۳۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در نزدیک به یک ماه گذشته در کشور ثبت شده است.

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت، روند واکسیناسیون بیماری کووید-نزده تا چند روز آینده در چندین ولایت کشور آغاز خواهد شد.

شرافت زمان امرخیل گفت: «در ماه گذشته نیز کمپاین دوز تقویتی واکسین کرونا را درسیزده  ولایت به راه انداخته بودیم و در ماه "می" نیز درسیزده ولایت دیگر کمپاین راه‌اندازی می‌شود که دوز تقویتی است.»

در همین حال، پزشکان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که بیش‌تر افراد مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه ثبت شده‌اند، زیر هژده سال استند.

حشمت فیضی، مسوول بخش وقایه و انتان شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «تمام مریض‌های که نزد ما مراجعه کردند، تمام شان مشکوک به نظر می‌رسید ولی به خاطر آن نیاز به ماشین قیمتی داریم که آن ماشین را در دسترس نداریم.»

قیام الدین فطرت، پزشک، می‌گوید: «مریض‌های کودک هم داشتیم. چند تا مریض کودک در بخش وارد داریم که تست‌های شان مثبت است. باید در کل از ازدحام از این چیزها خودداری کنند.»

در ماه جنوری ۹۶۴ واقعه مثبت با ۲۲ رویداد فوتی، در فبروری ۵۸۱ واقعه مثبت با ۷ رویداد فوتی، در ماه مارچ ۱۲۹۵ واقعه با ۴ رویداد فوتی و در ماه اپریل ۳۴۹۲ واقعه با ۴ رویداد فوتی به بت رسیده‌اند.

مریم، دانش‌آموز صنف ششم مکتب، از شش روز بدینسو به ویروس کرونا مبتلا شده و در بخش کویید-نزده شفاخانه افغان-جاپان بستری است.

مریم به طلوع‌نیوز گفت: «گلویم درد می‌کرد و کمرم و پاهایم در می‌کرد. در چهارقلعه بستر بودم، از آن‌جا روانم کردند این‌جا.»

خالد، بیمار، می‌گوید: «یک روز نماز صبح را خواندم. بعد از آن باز گیج شدم. جان درد شدم. دل بد می‌شدم و بعد از آن مجبور شدم و آمدم این‌‎جا.»

بیماران و شهروندان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که مراکز بیش‌تر درمانی برای مبتلایان کویید-نزده ایجاد کند. وزارت صحت عامه می‌گوید که تمامی امکانات را از بهر درمان بیماران کویید-نزده در اختیار دارد و هنگام روبه‌رو شدن با اوضاع بحرانی، خواهان کمک از جامعه جهانی خواهد شد.

ثبت نزدیک به ۳۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در یک ماه

در همین حال، پزشکان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که بیش‌تر افراد مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه ثبت شده‌اند، زیر هژده سال استند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که نزدیک به ۳۵۰۰ رویداد مثبت ویروس کرونا در نزدیک به یک ماه گذشته در کشور ثبت شده است.

به گفته‌ی شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت، روند واکسیناسیون بیماری کووید-نزده تا چند روز آینده در چندین ولایت کشور آغاز خواهد شد.

شرافت زمان امرخیل گفت: «در ماه گذشته نیز کمپاین دوز تقویتی واکسین کرونا را درسیزده  ولایت به راه انداخته بودیم و در ماه "می" نیز درسیزده ولایت دیگر کمپاین راه‌اندازی می‌شود که دوز تقویتی است.»

در همین حال، پزشکان شفاخانه افغان-جاپان می‌گویند که بیش‌تر افراد مبتلا به ویروس کرونا که در این شفاخانه ثبت شده‌اند، زیر هژده سال استند.

حشمت فیضی، مسوول بخش وقایه و انتان شفاخانه افغان-جاپان، گفت: «تمام مریض‌های که نزد ما مراجعه کردند، تمام شان مشکوک به نظر می‌رسید ولی به خاطر آن نیاز به ماشین قیمتی داریم که آن ماشین را در دسترس نداریم.»

قیام الدین فطرت، پزشک، می‌گوید: «مریض‌های کودک هم داشتیم. چند تا مریض کودک در بخش وارد داریم که تست‌های شان مثبت است. باید در کل از ازدحام از این چیزها خودداری کنند.»

در ماه جنوری ۹۶۴ واقعه مثبت با ۲۲ رویداد فوتی، در فبروری ۵۸۱ واقعه مثبت با ۷ رویداد فوتی، در ماه مارچ ۱۲۹۵ واقعه با ۴ رویداد فوتی و در ماه اپریل ۳۴۹۲ واقعه با ۴ رویداد فوتی به بت رسیده‌اند.

مریم، دانش‌آموز صنف ششم مکتب، از شش روز بدینسو به ویروس کرونا مبتلا شده و در بخش کویید-نزده شفاخانه افغان-جاپان بستری است.

مریم به طلوع‌نیوز گفت: «گلویم درد می‌کرد و کمرم و پاهایم در می‌کرد. در چهارقلعه بستر بودم، از آن‌جا روانم کردند این‌جا.»

خالد، بیمار، می‌گوید: «یک روز نماز صبح را خواندم. بعد از آن باز گیج شدم. جان درد شدم. دل بد می‌شدم و بعد از آن مجبور شدم و آمدم این‌‎جا.»

بیماران و شهروندان از وزارت صحت عامه می‌خواهند که مراکز بیش‌تر درمانی برای مبتلایان کویید-نزده ایجاد کند. وزارت صحت عامه می‌گوید که تمامی امکانات را از بهر درمان بیماران کویید-نزده در اختیار دارد و هنگام روبه‌رو شدن با اوضاع بحرانی، خواهان کمک از جامعه جهانی خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره