Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی وزارت صحت

انجمن نسایی ولادی افغانستان از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی وزارت صحت عامه، انتقاد می‌کند.

به گفته‌ی مسوولان در این انجمن، راه نیافتن پزشکان زن در این آزمون سبب کم‌بود پزشکان و افزایش مرگ‌ومیر مادارن و نوزادان در کشور می‌شود.

انتقاد انجمن نسایی ولادی افغانستان از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه اعلام کرد که پزشکان زن در آزمون تخصص این وزارت، ثبت‌نام کرده نمی‌توانند.  

نجم‌ السماء شفاجو، رییس انجمن پزشکان نسایی ولادی افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «چند سال بعد یک فاجعه از این بدتر را ما خواهد دیدیم و بسیار مادرها را در افغانستان از دست خواهیم داد. این آمار مرگ‌ومیر مادر که افغانستان حال هم در آسیا بلندترین آمار را دارد، به مراتب بلند و بلندتر خواهد شد.»

در همین حال، وزارت صحت عامه اطمینان می‌دهد که پزشکان زن در دوره‌های تخصصی این وزارت، شامل خواهند بود.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره می‌گوید: «ان‌شاءالله به مردم اطمینان می‌دهیم و بر پرسونل صحی نیز اطمینان می‌دهیم که امسال در کنار داکتران مرد داکتران زن نیز به تخصص معرفی می‌شوند.»

در سوی دیگر، برخی از پزشکان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه ثبت‌نام پزشکان زن را در آزمون تخصصی فراهم بسازد.

خالده بابکرخیل، پزشک، به طلوع‌نیوز گفت: «این جامعه در بخش طبابت ضرورت به زن دارد. یک زن می‌تواند یک زن را به بسیار آسانی تداوی کند. نمی‌تواند یک خانم نزد یک آقا بخاطر تداوی برود. مشکلات زیاد هستند. همه می‌فهمند خصوصاً بخش نسایی ولادی.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی وزارت صحت عامه، شمار بست‌های که برای آزمون تخصصی اعلام شده است، بربنیاد نیازها کاهش و یا هم افزایش خواهد یافت.  

انتقاد از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی وزارت صحت

به گفته‌ی مسوولان در این انجمن، راه نیافتن پزشکان زن در این آزمون سبب کم‌بود پزشکان و افزایش مرگ‌ومیر مادارن و نوزادان در کشور می‌شود.

تصویر بندانگشتی

انجمن نسایی ولادی افغانستان از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی وزارت صحت عامه، انتقاد می‌کند.

به گفته‌ی مسوولان در این انجمن، راه نیافتن پزشکان زن در این آزمون سبب کم‌بود پزشکان و افزایش مرگ‌ومیر مادارن و نوزادان در کشور می‌شود.

انتقاد انجمن نسایی ولادی افغانستان از عدم حضور پزشکان زن در آزمون تخصصی پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت صحت عامه روز سه‌شنبه اعلام کرد که پزشکان زن در آزمون تخصص این وزارت، ثبت‌نام کرده نمی‌توانند.  

نجم‌ السماء شفاجو، رییس انجمن پزشکان نسایی ولادی افغانستان، به طلوع‌نیوز گفت: «چند سال بعد یک فاجعه از این بدتر را ما خواهد دیدیم و بسیار مادرها را در افغانستان از دست خواهیم داد. این آمار مرگ‌ومیر مادر که افغانستان حال هم در آسیا بلندترین آمار را دارد، به مراتب بلند و بلندتر خواهد شد.»

در همین حال، وزارت صحت عامه اطمینان می‌دهد که پزشکان زن در دوره‌های تخصصی این وزارت، شامل خواهند بود.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه، در این باره می‌گوید: «ان‌شاءالله به مردم اطمینان می‌دهیم و بر پرسونل صحی نیز اطمینان می‌دهیم که امسال در کنار داکتران مرد داکتران زن نیز به تخصص معرفی می‌شوند.»

در سوی دیگر، برخی از پزشکان از امارت اسلامی می‌خواهند که زمینه ثبت‌نام پزشکان زن را در آزمون تخصصی فراهم بسازد.

خالده بابکرخیل، پزشک، به طلوع‌نیوز گفت: «این جامعه در بخش طبابت ضرورت به زن دارد. یک زن می‌تواند یک زن را به بسیار آسانی تداوی کند. نمی‌تواند یک خانم نزد یک آقا بخاطر تداوی برود. مشکلات زیاد هستند. همه می‌فهمند خصوصاً بخش نسایی ولادی.»

بربنیاد گفته‌های سخنگوی وزارت صحت عامه، شمار بست‌های که برای آزمون تخصصی اعلام شده است، بربنیاد نیازها کاهش و یا هم افزایش خواهد یافت.  

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره