Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

یونیسف: برای تامین مواد مغذی به کودکان در افغانستان بودجه کافی نداریم

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از کم‌بود بودجه‌اش در بخش تامین مواد مغذی برای کودکان دچار به سوءتغذیه در افغانستان نگرانی کرده است.

رییس بخش تغذیه این نهاد می‌گوید که برای نزدیک به ۹۰۰هزار کودک دچار به سوء‌تغذیه به ۲۱میلیون دالر بودجه نیاز دارد.

ملانی گالوین، رییس بخش تغذیه صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل، گفت: «این یک بسته کوچک بسیار کارآمد و موثر است که ما به کودکان می‌دهیم و می‌توان آنان را در کم‌تر از هشت هفته درمان کرد.

یونیسف این غذای درمانی را برای شفاخانه‌ها و هزاران مرکز صحی در سراسر افغانستان تامین می‌کند. اما ما با کم‌بود بودجه مواجه هستیم و قادر به خرید این غذای درمانی که برای ۸۷۵ هزار کودک نیاز داریم، نیستیم. ما یک بودجه فوری ۲۱میلیون دالری نیاز داریم.»

حنظله کودک یک و نیم ساله دچار به بیماری سوءتغذیه است، او چهل روز پیش مادراش را از دست داده و اکنون سرپرستی‌ او را مادر بزرگ‌اش به دوش دارد.

شرف گل، مادر بزرگ حنظله، گفت: «خواست ما این است که این کودک مادر ندارد با ما کمک شوند و این کودک را در بخش تغذی بگیرند بخاطر همین آوردم‌اش.»

یاسمین، پزشک، گفت: «ار یو تی اف (RUTF) یا مواد مغذی برای کودکان یک نیاز اساسی اطفال دچار به سوتغذیه است که باید دریافت کنند کودکان زیادی این مواد را دریافت کرده‌اند و فعلا شفا یاب شده‌اند.»

بر بنیاد اطلاعات صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، غذای درمانی برای شفاخانه‌ها و هزاران مرکز بهداشتی در سراسر افغانستان تامین می‌کند.

بر بنیاد آمار‌های وزارت صحت عامه در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به سوءتغذیه دچار شده‌ بودند.

یونیسف: برای تامین مواد مغذی به کودکان در افغانستان بودجه کافی نداریم

رییس بخش تغذیه این نهاد می‌گوید که برای نزدیک به ۹۰۰هزار کودک دچار به سوء‌تغذیه به ۲۱میلیون دالر بودجه نیاز دارد.

تصویر بندانگشتی

صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) از کم‌بود بودجه‌اش در بخش تامین مواد مغذی برای کودکان دچار به سوءتغذیه در افغانستان نگرانی کرده است.

رییس بخش تغذیه این نهاد می‌گوید که برای نزدیک به ۹۰۰هزار کودک دچار به سوء‌تغذیه به ۲۱میلیون دالر بودجه نیاز دارد.

ملانی گالوین، رییس بخش تغذیه صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل، گفت: «این یک بسته کوچک بسیار کارآمد و موثر است که ما به کودکان می‌دهیم و می‌توان آنان را در کم‌تر از هشت هفته درمان کرد.

یونیسف این غذای درمانی را برای شفاخانه‌ها و هزاران مرکز صحی در سراسر افغانستان تامین می‌کند. اما ما با کم‌بود بودجه مواجه هستیم و قادر به خرید این غذای درمانی که برای ۸۷۵ هزار کودک نیاز داریم، نیستیم. ما یک بودجه فوری ۲۱میلیون دالری نیاز داریم.»

حنظله کودک یک و نیم ساله دچار به بیماری سوءتغذیه است، او چهل روز پیش مادراش را از دست داده و اکنون سرپرستی‌ او را مادر بزرگ‌اش به دوش دارد.

شرف گل، مادر بزرگ حنظله، گفت: «خواست ما این است که این کودک مادر ندارد با ما کمک شوند و این کودک را در بخش تغذی بگیرند بخاطر همین آوردم‌اش.»

یاسمین، پزشک، گفت: «ار یو تی اف (RUTF) یا مواد مغذی برای کودکان یک نیاز اساسی اطفال دچار به سوتغذیه است که باید دریافت کنند کودکان زیادی این مواد را دریافت کرده‌اند و فعلا شفا یاب شده‌اند.»

بر بنیاد اطلاعات صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد، غذای درمانی برای شفاخانه‌ها و هزاران مرکز بهداشتی در سراسر افغانستان تامین می‌کند.

بر بنیاد آمار‌های وزارت صحت عامه در سال ۲۰۲۲ میلادی، نزدیک به سه میلیون تن در افغانستان به سوءتغذیه دچار شده‌ بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره