Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت شهروندان از بلند رفتن بهای دوا در کشور

برخی از شهروندان می‌گویند که بهای دوا در کشور به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته که بسیاری‌ها توان خرید آن‌را ندارند.

آنان ادعا دارند که بهای دوا در دواخانه‌های کابل بیش‌تر از هز زمان دیگر افزایش یافته که بیمارداران را نگران ساخته است.

رفیع الله، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نرخ‌ها بی‌اندازه قیمت است. دوا در عمده فروشی به یک نرخ است و در پرچون فروشی که می‌رویم دو چند یا سه چند قیمت است.»

بازمحمد، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «یک نسخهٔ که به ۶۰۰ افغانی باشد، آن‌را ما می‌رویم به ۱۵۰۰ افغانی می‌گیریم. زمانی‌که به هوتل پروان میاییم، این از ۱۵۰۰ افغانی کاهش پیدا می‌کند به ۱۲۰۰ افغانی.»

در همین حال، اتحادیه ملی دوا می‌گوید که ایجاد قانون تازه روی واردات دوا سبب افزایش مالیات و بلند رفتن بهای دوا شده است.

اسد الله کاکر، رییس اتحادیه ملی دوا، به طلوع‌نیوز گفت: «تقریبا چهار تا پنج هزار دالر تکس میاید. وقتی به هر کشور حواله می‌کنیم، اسعار خودش  را حواله می‌کنیم، بنابراین تقریبا چهار تا پنج هزار دالر مصرفش میاید.»

اما اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که این قانون تا کنون تصویب نشده است و با گران‌فروشان برخورد قانونی خواهد شد.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، به طلوع‌نیوز گفت: «ما اخیرا تنها در مواد خام ادویه در سطح جهان، شاهد ۳۷ درصد افزایش‌ هستیم و ادعایی هم که صورت گرفته مبنی بر این‌که گویا قانون جدید اداره دوا و غذای‌ افغانستان سبب بلند رفتن قیمت دوا شده، کاملاً این را رد می‌کنیم، چون قانون جدید دوا و محصولات صحی که از طرف اداره دوا و غذا افغانستان ترتیب شده برای تصویب به  مراجع بالاتر فرستاده شده است.»

بربنیاد معلومات اتحادیه ملی دوا، افزون بر افزایش بهای دوا، واردات غیرقانونی دوا نیز از چالش‌های دیگر است که بازرگان دوا را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است.

شکایت شهروندان از بلند رفتن بهای دوا در کشور

در همین حال، اتحادیه ملی دوا می‌گوید که ایجاد قانون تازه روی واردات دوا سبب افزایش مالیات و بلند رفتن بهای دوا شده است.

تصویر بندانگشتی

برخی از شهروندان می‌گویند که بهای دوا در کشور به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافته که بسیاری‌ها توان خرید آن‌را ندارند.

آنان ادعا دارند که بهای دوا در دواخانه‌های کابل بیش‌تر از هز زمان دیگر افزایش یافته که بیمارداران را نگران ساخته است.

رفیع الله، باشنده کابل، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «نرخ‌ها بی‌اندازه قیمت است. دوا در عمده فروشی به یک نرخ است و در پرچون فروشی که می‌رویم دو چند یا سه چند قیمت است.»

بازمحمد، باشنده دیگر کابل، می‌گوید: «یک نسخهٔ که به ۶۰۰ افغانی باشد، آن‌را ما می‌رویم به ۱۵۰۰ افغانی می‌گیریم. زمانی‌که به هوتل پروان میاییم، این از ۱۵۰۰ افغانی کاهش پیدا می‌کند به ۱۲۰۰ افغانی.»

در همین حال، اتحادیه ملی دوا می‌گوید که ایجاد قانون تازه روی واردات دوا سبب افزایش مالیات و بلند رفتن بهای دوا شده است.

اسد الله کاکر، رییس اتحادیه ملی دوا، به طلوع‌نیوز گفت: «تقریبا چهار تا پنج هزار دالر تکس میاید. وقتی به هر کشور حواله می‌کنیم، اسعار خودش  را حواله می‌کنیم، بنابراین تقریبا چهار تا پنج هزار دالر مصرفش میاید.»

اما اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که این قانون تا کنون تصویب نشده است و با گران‌فروشان برخورد قانونی خواهد شد.

جاوید هژیر، سخنگوی اداره ملی دوا و غذا، به طلوع‌نیوز گفت: «ما اخیرا تنها در مواد خام ادویه در سطح جهان، شاهد ۳۷ درصد افزایش‌ هستیم و ادعایی هم که صورت گرفته مبنی بر این‌که گویا قانون جدید اداره دوا و غذای‌ افغانستان سبب بلند رفتن قیمت دوا شده، کاملاً این را رد می‌کنیم، چون قانون جدید دوا و محصولات صحی که از طرف اداره دوا و غذا افغانستان ترتیب شده برای تصویب به  مراجع بالاتر فرستاده شده است.»

بربنیاد معلومات اتحادیه ملی دوا، افزون بر افزایش بهای دوا، واردات غیرقانونی دوا نیز از چالش‌های دیگر است که بازرگان دوا را با چالش‌هایی روبه‌رو ساخته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره