Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش شمار مبتلایان به زردی در ۲۰۲۳ در افغانستان

حبیب الله آخندزاده حامد، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز (چهارشنبه) گفته است که واقعات مثبت زردی در سال روان میلادی در کشور افزایش یافته است. 

آقای آخندزاده حامد با ابراز نگرانی افزوده که کارهای بنیادی برای پیکار با بیماری زردی در کشور انجام نشده است. 

او در این باره گفت: «از سال ۲۰۱۷ تا ماه جون سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۴هزار ۶۴۷ تن به هپاتیت بی مبتلا شده‌اند و ۲۱هزار ۶۲۱ به هپاتیت سی مبتلا شده‌اند.» 

بسم الله، رییس کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه گفته است: «برای مریضان هپاتیت بی و سی تقریباً در شش ولایت که در آن کابل، کندهار، پکتیا، هرات، بلخ و ننگرهار شامل می‌شود، در آن زمینه معاینات پی سی آر برای اکنون فراهم شده است.» 

آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰، ۸۱۵۵ تن، در سال ۲۰۲۱، ۷۶۵۵ تن، در سال ۲۰۲۲، ۸۳۴۳ تن و در سال ۲۰۲۳ که هنوز هشت ماه از آن گذشته است، ۸۷۷۹ تن به این بیماری مبتلا شده‌اند. 

در همین حال، آغا محمد عابد طوطاخیل، سرپرست ریاست عمومی طب وقایوی گفته است که در سال روان میلادی برای ۲۸۲ تن در بخش زردی سیاه خدمات درمانی ارایه کرده‌اند. آقای عابد طوطاخیل تاکید ورزیده که تلاش می‌شود تا این بیماری در کشور ریشه‌کن ساخته شود. 

اما نبود واکسین زردی سیاه در کشور یکی از نگرانی‌های بزرگ به شمار می‌رود. 

آغا محمد عابد طوطاخیل در این باره گفت: «۹۵ درصد مردم در شرایط کنونی با کمک دوای ضد ویروس، قابل درمان هستند، اما تا اکنون واکسین مؤثر در برابر این مریضی یا هپاتیت سی داروی وجود ندارد.» 

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت گفته است که بهای دوای بیماری زردی سیاه برای دست‌رسی هرچه بیشتر بیماران به امکانات درمانی، کاهش داده‌اند. 

رضا الودل، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفت: «قیمت دوای هپاتیت بی و هم هپاتیت سی ۹۰ درصد کاهش یافته است و حال هزینه تداوی یک هپاتیت سی، فقط ۶۰ دالر است.» 

بر بنیاد اطلاعات دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروسی زردی همه ساله جان یک میلیون تن را در جهان می‌گیرد و سه میلیون واقعات تازه آن هر ساله در جهان به ثبت می‌رسد. 

افزایش شمار مبتلایان به زردی در ۲۰۲۳ در افغانستان

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت گفته است که بهای دوای بیماری زردی سیاه برای دست‌رسی هرچه بیشتر بیماران به امکانات درمانی، کاهش داده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

حبیب الله آخندزاده حامد، معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه روز (چهارشنبه) گفته است که واقعات مثبت زردی در سال روان میلادی در کشور افزایش یافته است. 

آقای آخندزاده حامد با ابراز نگرانی افزوده که کارهای بنیادی برای پیکار با بیماری زردی در کشور انجام نشده است. 

او در این باره گفت: «از سال ۲۰۱۷ تا ماه جون سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۴هزار ۶۴۷ تن به هپاتیت بی مبتلا شده‌اند و ۲۱هزار ۶۲۱ به هپاتیت سی مبتلا شده‌اند.» 

بسم الله، رییس کنترول امراض ساری وزارت صحت عامه گفته است: «برای مریضان هپاتیت بی و سی تقریباً در شش ولایت که در آن کابل، کندهار، پکتیا، هرات، بلخ و ننگرهار شامل می‌شود، در آن زمینه معاینات پی سی آر برای اکنون فراهم شده است.» 

آمارها نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۰، ۸۱۵۵ تن، در سال ۲۰۲۱، ۷۶۵۵ تن، در سال ۲۰۲۲، ۸۳۴۳ تن و در سال ۲۰۲۳ که هنوز هشت ماه از آن گذشته است، ۸۷۷۹ تن به این بیماری مبتلا شده‌اند. 

در همین حال، آغا محمد عابد طوطاخیل، سرپرست ریاست عمومی طب وقایوی گفته است که در سال روان میلادی برای ۲۸۲ تن در بخش زردی سیاه خدمات درمانی ارایه کرده‌اند. آقای عابد طوطاخیل تاکید ورزیده که تلاش می‌شود تا این بیماری در کشور ریشه‌کن ساخته شود. 

اما نبود واکسین زردی سیاه در کشور یکی از نگرانی‌های بزرگ به شمار می‌رود. 

آغا محمد عابد طوطاخیل در این باره گفت: «۹۵ درصد مردم در شرایط کنونی با کمک دوای ضد ویروس، قابل درمان هستند، اما تا اکنون واکسین مؤثر در برابر این مریضی یا هپاتیت سی داروی وجود ندارد.» 

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت گفته است که بهای دوای بیماری زردی سیاه برای دست‌رسی هرچه بیشتر بیماران به امکانات درمانی، کاهش داده‌اند. 

رضا الودل، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان گفت: «قیمت دوای هپاتیت بی و هم هپاتیت سی ۹۰ درصد کاهش یافته است و حال هزینه تداوی یک هپاتیت سی، فقط ۶۰ دالر است.» 

بر بنیاد اطلاعات دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، بیماری ویروسی زردی همه ساله جان یک میلیون تن را در جهان می‌گیرد و سه میلیون واقعات تازه آن هر ساله در جهان به ثبت می‌رسد. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره