Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش سالانه اداره ملی دوا و غذا در برنامه حساب‌دهی

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که بیش از ۵۰ کارخانه تولید دوا در حال حاضر در کشور فعالیت دارند که بیش از ۵۰۰ قلم دوا را در کشور تولید می‌کنند.

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا در برنامه "حساب‌دهی دولت به ملت" می‌گوید که از ۱۰۰ درصد دواهای که وارد کشور می‌شود، ۳۰ درصد آن از مجراهای غیرقانونی میاید که تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی دوا جریان دارند.

به گفته او، سالانه یک میلیارد دالر در بخش دوا در کشور به مصرف می‌رسد.

عبدالباری عمر در این برنامه گفت: «به طور متوسط، سالانه تقاضای بازار افغانستان برای دوا از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر است. در حال حاضر ۷۰ درصد دوا به صورت قانونی و ۳۰ درصد دوا به گونه قاچاق وارد کشور می‌شود و تا ۵۵۰ قلم دوا تولید داخلی داریم که ۱۵ قلم آن دواهایی است که واردات آن ممنوع است.»

به گفته‌ی مسوولان، این اداره در یک سال گذشته به ۱۰ فابریکه که دارای معیارهای جهانی‌اند، جواز فعالیت داده است.

سرپرست اداره ملی دوا وغذا می‌افزاید که برای بیش از ۲۲۰۰ تأسیسات دوایی و افراد مسلکی در کشور جواز فعالیت نیز توزیع شده است.

او افزود: «در سال گذشته به تعداد ۱۹۶ باب عمده فروشی، ۱۵۶ باب شرکت وارداتی، ۱۰ باب کارخانه تولیدی، ۱۴۲ نمایندگی شرکت‌های وارداتی و فابریکات تولیدی و به ۱۸۴۴ تن مسوولین فنی جواز فعالیت داده شده است.»

افزون بر آن، جواز واردات ۲۱هزار و ۵۰۴ قلم دوا و محصولات صحی در سال پار جواز داده شده که هزینه آن بیش از ۶۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون افغانی بوده است.

خلیل الرحمن مومند، رییس ثبت و راهیابی ادویه و محصولات صحی گفت: «در سال ۱۴۰۱ به ۲۱هزار و ۵۰۴ قلم ادویه و محصولات صحی به ارزش ۶۵ اعشاریه ۲۵۸ میلیون افغانی اجازه واردات و به ۱۹هزار ۵۰۰ قلم ادویه و محصولات صحی و تولیدی اجازه عرضه به بازار داده شده است.»

سید مومن خان فدایی، رییس نظارت و بازرسی اداره ملی دوا و غذا گفت: «در سال پار در مرکز ۴۵۳۶ باب دواخانه بازرسی شده است که در نتیجه آن ۷۷۱ باب مسدود، برای ۱۸۰ باب توصیه و برای ۱۲۶ باب دواخانه دیگر اخطاریه داده شده است.»

مسوولان این اداره در برنامه حساب‌دهی همچنان می‌گویند که در حدود ۳۰۰ تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را سال پار نابود ساخته‌اند و پنجاه تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را به زودی حریق خواهند کرد.

بربنیاد گفته‌های عبدالباری عمر، اداره ملی دوا و غذا در حال ساخت لابراتوار بررسی مواد غذایی و محصولات صحی در چهار زون از جمله پایتخت کشور است.

گزارش سالانه اداره ملی دوا و غذا در برنامه حساب‌دهی

مسوولان این اداره در برنامه حساب‌دهی همچنان می‌گویند که در حدود ۳۰۰ تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را سال پار نابود ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

اداره ملی دوا و غذا می‌گوید که بیش از ۵۰ کارخانه تولید دوا در حال حاضر در کشور فعالیت دارند که بیش از ۵۰۰ قلم دوا را در کشور تولید می‌کنند.

عبدالباری عمر، سرپرست اداره ملی دوا و غذا در برنامه "حساب‌دهی دولت به ملت" می‌گوید که از ۱۰۰ درصد دواهای که وارد کشور می‌شود، ۳۰ درصد آن از مجراهای غیرقانونی میاید که تلاش‌ها برای جلوگیری از ورود غیرقانونی دوا جریان دارند.

به گفته او، سالانه یک میلیارد دالر در بخش دوا در کشور به مصرف می‌رسد.

عبدالباری عمر در این برنامه گفت: «به طور متوسط، سالانه تقاضای بازار افغانستان برای دوا از ۷۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر است. در حال حاضر ۷۰ درصد دوا به صورت قانونی و ۳۰ درصد دوا به گونه قاچاق وارد کشور می‌شود و تا ۵۵۰ قلم دوا تولید داخلی داریم که ۱۵ قلم آن دواهایی است که واردات آن ممنوع است.»

به گفته‌ی مسوولان، این اداره در یک سال گذشته به ۱۰ فابریکه که دارای معیارهای جهانی‌اند، جواز فعالیت داده است.

سرپرست اداره ملی دوا وغذا می‌افزاید که برای بیش از ۲۲۰۰ تأسیسات دوایی و افراد مسلکی در کشور جواز فعالیت نیز توزیع شده است.

او افزود: «در سال گذشته به تعداد ۱۹۶ باب عمده فروشی، ۱۵۶ باب شرکت وارداتی، ۱۰ باب کارخانه تولیدی، ۱۴۲ نمایندگی شرکت‌های وارداتی و فابریکات تولیدی و به ۱۸۴۴ تن مسوولین فنی جواز فعالیت داده شده است.»

افزون بر آن، جواز واردات ۲۱هزار و ۵۰۴ قلم دوا و محصولات صحی در سال پار جواز داده شده که هزینه آن بیش از ۶۵ میلیارد و ۲۵۸ میلیون افغانی بوده است.

خلیل الرحمن مومند، رییس ثبت و راهیابی ادویه و محصولات صحی گفت: «در سال ۱۴۰۱ به ۲۱هزار و ۵۰۴ قلم ادویه و محصولات صحی به ارزش ۶۵ اعشاریه ۲۵۸ میلیون افغانی اجازه واردات و به ۱۹هزار ۵۰۰ قلم ادویه و محصولات صحی و تولیدی اجازه عرضه به بازار داده شده است.»

سید مومن خان فدایی، رییس نظارت و بازرسی اداره ملی دوا و غذا گفت: «در سال پار در مرکز ۴۵۳۶ باب دواخانه بازرسی شده است که در نتیجه آن ۷۷۱ باب مسدود، برای ۱۸۰ باب توصیه و برای ۱۲۶ باب دواخانه دیگر اخطاریه داده شده است.»

مسوولان این اداره در برنامه حساب‌دهی همچنان می‌گویند که در حدود ۳۰۰ تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را سال پار نابود ساخته‌اند و پنجاه تن دوای بی‌کیفیت و تاریخ گذشته را به زودی حریق خواهند کرد.

بربنیاد گفته‌های عبدالباری عمر، اداره ملی دوا و غذا در حال ساخت لابراتوار بررسی مواد غذایی و محصولات صحی در چهار زون از جمله پایتخت کشور است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره