Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حماد: محدودیت‌های برای حفظ اصول بر رسانه‌ها وضع شده

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم بزرگ‌داشت از سال‌روز استقلال کشور برخی از محدودیت‌های وضع شده بالای رسانه‌ها را در کشور می‌پذیرد.

آقای حماد تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها به هدف نگه‌داری اصول و ارزش‌های کشور بالای رسانه‌ها وضع شده است.

روز گذشته (یک‌شنبه) مراسمی به منظور بزرگ‌داشت از سال‌روز استقلال کشور تحت نام "درس‌ها و اندرز‌های بیست چهارم و بیست هشتم اسد" در کابل برگزار شد.

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، افزود: «در ملل متحد قسمی که قانون شان است منشور شان این را می‌گویند که هر کشور به منظور حفظ منافع خود بالای رسانه‌ها قانون وضع شود امارت اسلامی همین قوانین را وضع کرده از سوی به رسانه‌ها آزادی داده شده به منظور این که فایده‌های رسانه‌ها را که بیان کردیم محقق شود.»

همزمان با این، معاون اکادمی علوم می‌گوید با آن‌که کشور به آزادی دست یافته است، اما دامنه اشغال فرهنگی هم‌اکنون در کشور جریان دارد.

امیرخان ثاقب، معاون اکادمی علوم افغانستان، گفت: «هر قوم برای خود یک عنعنه دارد برای خود یک رواج دارد برای خود یک عادت دارد برای خود یک لباس دارد ما کی هستیم منحیث یک مسلمان منحیث دین مسلمان باید از خود یک فرهنگ داشته باشد یا نه.»

همزمان با این، شماری از سخنرانان در این نشست از حکومت سرپرست خواهان توجه جدی به بخشی‌های آموزش در کشور شدند.

نصیر احمد نویدی، آمر مرکز تحقیقاتی یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی، گفت: «در اصلاحات امارت اسلامی مردم بسیار نگران آموزش اولاد خود و نگران اصول لقمه نان بر اولاد خود باشند که متاسفانه این دو مشکل وجود دارد هم در بخش تعلیم خصوصا بخش اناث با مشکل مواجه هستیم.»

این در حالی است که در دوسال پسین بار‌ها خبرنگاران از دریافت نکردن اطلاعات به موقع از سوی مسوولان حکومت سرپرست و وضع برخی از محدودیت‌ها نگرانی کرده‌اند.

حماد: محدودیت‌های برای حفظ اصول بر رسانه‌ها وضع شده

همزمان با این، شماری از سخنرانان در این نشست از حکومت سرپرست خواهان توجه جدی به بخشی‌های آموزش در کشور شدند.

تصویر بندانگشتی

عبدالحق حماد، رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مراسم بزرگ‌داشت از سال‌روز استقلال کشور برخی از محدودیت‌های وضع شده بالای رسانه‌ها را در کشور می‌پذیرد.

آقای حماد تأکید می‌کند که این محدودیت‌ها به هدف نگه‌داری اصول و ارزش‌های کشور بالای رسانه‌ها وضع شده است.

روز گذشته (یک‌شنبه) مراسمی به منظور بزرگ‌داشت از سال‌روز استقلال کشور تحت نام "درس‌ها و اندرز‌های بیست چهارم و بیست هشتم اسد" در کابل برگزار شد.

رییس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ، افزود: «در ملل متحد قسمی که قانون شان است منشور شان این را می‌گویند که هر کشور به منظور حفظ منافع خود بالای رسانه‌ها قانون وضع شود امارت اسلامی همین قوانین را وضع کرده از سوی به رسانه‌ها آزادی داده شده به منظور این که فایده‌های رسانه‌ها را که بیان کردیم محقق شود.»

همزمان با این، معاون اکادمی علوم می‌گوید با آن‌که کشور به آزادی دست یافته است، اما دامنه اشغال فرهنگی هم‌اکنون در کشور جریان دارد.

امیرخان ثاقب، معاون اکادمی علوم افغانستان، گفت: «هر قوم برای خود یک عنعنه دارد برای خود یک رواج دارد برای خود یک عادت دارد برای خود یک لباس دارد ما کی هستیم منحیث یک مسلمان منحیث دین مسلمان باید از خود یک فرهنگ داشته باشد یا نه.»

همزمان با این، شماری از سخنرانان در این نشست از حکومت سرپرست خواهان توجه جدی به بخشی‌های آموزش در کشور شدند.

نصیر احمد نویدی، آمر مرکز تحقیقاتی یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی، گفت: «در اصلاحات امارت اسلامی مردم بسیار نگران آموزش اولاد خود و نگران اصول لقمه نان بر اولاد خود باشند که متاسفانه این دو مشکل وجود دارد هم در بخش تعلیم خصوصا بخش اناث با مشکل مواجه هستیم.»

این در حالی است که در دوسال پسین بار‌ها خبرنگاران از دریافت نکردن اطلاعات به موقع از سوی مسوولان حکومت سرپرست و وضع برخی از محدودیت‌ها نگرانی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره