Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت از توقف احتمالی ۳۳ شفاخانه در افغانستان هشدار داد

سازمان جهانی بهداشت در گزارشی گفته است که فعالیت ۳۳ شفاخانه در افغانستان به علت کم‌بود بودجه در آستانه‌ی متوقف شدن قرار دارد.

در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که این ۳۳ شفاخانه برای ۹ میلیون نفر در افغانستان خدمات بهداشتی ارایه می‌کند.

بربنیاد این گزارش، سازمان جهانی بهداشت در ماه جولای برای بیش از ۲۰۰هزار تن در کشور خدمات بهداشتی ارایه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در ماه جولای سال ۲۰۲۳ میلادی، در مجموع ۲۴۱هزار ۸۷۴ نفر از طریق دست‌رسی به مراکز بهداشتی که از سوی سازمان جهانی بهداشت پشتیبانی می‌شود، خدمات مراقبت‌های بهداشتی اضطراری دریافت کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت خدمات خود را با ارایه خدمات بهداشتی اولیه در ۳۳ ولایت و بیش‌تر در مناطقی که از خدمات بهداشتی محروم هستند، گسترش داد. سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر ۲۷۵ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه و ۲۱ شفاخانه در افغانستان را از طریق شرکای خود پیش می‌برد.»

این در حالی‌ست که شهروندان از کم‌بود سهولت‌های درمانی در ولایت‌های کشور سخن می‌زنند.

پدر من‌الله که پسرش را از بامیان به کابل آورده است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌جا از تداوی ما پول می‌گیرند و زیاد پول هم می‌گیرند. آن‌جا داکتر خوب و تداوی صحیح نداریم.»

شماری دیگر از بیمارداران نیز که از ولایت‌های گوناگون برای درمان به مرکز آمده‌اند از ارایه اندک خدمات بهداشتی در شفاخانه‌ها انتقاد می‌کنند.

حسیب، باشنده تخار به طلوع‌نیوز گفت: «مریض‌دارها دوا را می‌خرند. خریدن دوا مشکل است. شفاخانه دوایی را داشته باشد، می‌دهد؛ اما دواهای اولیه است.»

وزارت صحت عامه هرچند که به تازگی درباره گزارش سازمان جهانی چیزی نگفته است؛ اما پیش از این گفته بود که تلاش می‌کنند تا برای ادامه همکاری به سکتور صحت کشور راه‌های بدیل را جستجو کنند.

سید عبدالله احمدی، پزشک گفت: «وزارت صحت افغانستان نباید همیش چشم به سکتور صحی جهان یا نهادهای کمک کننده خارجی داشته باشد. این‌ها باید هرچه عاجل دست به کار شده و یک بسته صحی متفاوتی که در شرایط مردم افغانستان توافق داشته باشد، معرفی کنند.»

کمیته جهانی صلیب سرخ نیز پیش از این از قطع کمک‌های خود به برخی از شفاخانه‌های افغانستان خبر داده بود.

سازمان جهانی بهداشت از توقف احتمالی ۳۳ شفاخانه در افغانستان هشدار داد

شماری دیگر از بیمارداران که از ولایت‌های گوناگون برای درمان به مرکز آمده‌اند از ارایه اندک خدمات بهداشتی در شفاخانه‌ها انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

سازمان جهانی بهداشت در گزارشی گفته است که فعالیت ۳۳ شفاخانه در افغانستان به علت کم‌بود بودجه در آستانه‌ی متوقف شدن قرار دارد.

در گزارش سازمان جهانی بهداشت آمده است که این ۳۳ شفاخانه برای ۹ میلیون نفر در افغانستان خدمات بهداشتی ارایه می‌کند.

بربنیاد این گزارش، سازمان جهانی بهداشت در ماه جولای برای بیش از ۲۰۰هزار تن در کشور خدمات بهداشتی ارایه کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است: «در ماه جولای سال ۲۰۲۳ میلادی، در مجموع ۲۴۱هزار ۸۷۴ نفر از طریق دست‌رسی به مراکز بهداشتی که از سوی سازمان جهانی بهداشت پشتیبانی می‌شود، خدمات مراقبت‌های بهداشتی اضطراری دریافت کرده‌اند. سازمان جهانی بهداشت خدمات خود را با ارایه خدمات بهداشتی اولیه در ۳۳ ولایت و بیش‌تر در مناطقی که از خدمات بهداشتی محروم هستند، گسترش داد. سازمان جهانی بهداشت در حال حاضر ۲۷۵ مرکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه و ۲۱ شفاخانه در افغانستان را از طریق شرکای خود پیش می‌برد.»

این در حالی‌ست که شهروندان از کم‌بود سهولت‌های درمانی در ولایت‌های کشور سخن می‌زنند.

پدر من‌الله که پسرش را از بامیان به کابل آورده است، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «آن‌جا از تداوی ما پول می‌گیرند و زیاد پول هم می‌گیرند. آن‌جا داکتر خوب و تداوی صحیح نداریم.»

شماری دیگر از بیمارداران نیز که از ولایت‌های گوناگون برای درمان به مرکز آمده‌اند از ارایه اندک خدمات بهداشتی در شفاخانه‌ها انتقاد می‌کنند.

حسیب، باشنده تخار به طلوع‌نیوز گفت: «مریض‌دارها دوا را می‌خرند. خریدن دوا مشکل است. شفاخانه دوایی را داشته باشد، می‌دهد؛ اما دواهای اولیه است.»

وزارت صحت عامه هرچند که به تازگی درباره گزارش سازمان جهانی چیزی نگفته است؛ اما پیش از این گفته بود که تلاش می‌کنند تا برای ادامه همکاری به سکتور صحت کشور راه‌های بدیل را جستجو کنند.

سید عبدالله احمدی، پزشک گفت: «وزارت صحت افغانستان نباید همیش چشم به سکتور صحی جهان یا نهادهای کمک کننده خارجی داشته باشد. این‌ها باید هرچه عاجل دست به کار شده و یک بسته صحی متفاوتی که در شرایط مردم افغانستان توافق داشته باشد، معرفی کنند.»

کمیته جهانی صلیب سرخ نیز پیش از این از قطع کمک‌های خود به برخی از شفاخانه‌های افغانستان خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره