Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت نزدیک به ۳هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در دو سال

جمعیت هلال احمر افغانی آمار می‌دهد که در دو سال پسین نزدیک به سه هزار کودک دچار به سوراخ قلب از بهر درمان نزد آنان به ثبت رسیده است.

سخن‌گوی این جمعیت می‌گوید که هزینه درمان هر کودک به دو الی سه‌ونیم هزار دالر می‌رسد.

مدثر همراز رییس نشرات جمعیت‌ هلال احمر افغانی گفت: «در میان این افرادی بیمارانی به ما می‌اید که تکلیف شان جدی است و آن باید خارج روان شود اما ما با خارج قرارداد نداریم در لیست ما هستند که در داخل کشور با کادر پزشکی خودمان درمان شوند.»

جمعیت هلال احمر افغانی از امضای یک تفاهم‌نامه‌ با هلال احمر قطر به هدف درمان ۱۶۹ کودک مبتلا به سوراخ قلب نیز خبر داده است.

حسیبه ۱۰ ساله که از بدو تولد به بیماری سوراخ قلب دچار بود اکنون از روند درمانش خرسند است. پدر این کودک می‌گوید که بیماری دخترش سال‌ها پیش تشخیص شده بود؛ اما به دلیل چالش‌های اقتصادی نتوانسته بود او را درمان کند.

رجب گل پدر کودک حسیبه گفت: «مشکلات اقتصادی داشتیم مثلا برای درمان دخترم ما را در سه ماه و شش ماه می‌خواست که مشکلات راه هم داشتیم.»

پزشکان شفاخانه خصوصی که جمعیت هلال احمر افغانی کودکان مبتلا به سوراخ قلب را از بهر درمان به آنان معرفی می‌کند، می‌گویند که ماهانه ۳۵ تا ۴۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب را عملیات جراحی می‌کنند.

خیبر صدیقی شیف دیپارتمنت جراحی قلب یکی از شفاخانه‌های خصوصی گفت: «مریض‌های که از سوی سره میاشت برای ما می‌آیند به شکل گروپی هستند و ما  ۳۵ تا ۴۰ مریض را درمان می‌کنیم و به طور اوسط در روز دو مریض را عملیات می‌کنیم.»

به گفته جمعیت هلال احمر افغانی، کودکانی که به بیماری سوراخ قلب مبتلا هستند هزینه درمان آنان دو تا سه و نیم هزار دالر است.

ثبت نزدیک به ۳هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در دو سال

جمعیت هلال احمر افغانی از امضای یک تفاهم‌نامه‌ با هلال احمر قطر به هدف درمان ۱۶۹ کودک مبتلا به سوراخ قلب نیز خبر داده است.

تصویر بندانگشتی

جمعیت هلال احمر افغانی آمار می‌دهد که در دو سال پسین نزدیک به سه هزار کودک دچار به سوراخ قلب از بهر درمان نزد آنان به ثبت رسیده است.

سخن‌گوی این جمعیت می‌گوید که هزینه درمان هر کودک به دو الی سه‌ونیم هزار دالر می‌رسد.

مدثر همراز رییس نشرات جمعیت‌ هلال احمر افغانی گفت: «در میان این افرادی بیمارانی به ما می‌اید که تکلیف شان جدی است و آن باید خارج روان شود اما ما با خارج قرارداد نداریم در لیست ما هستند که در داخل کشور با کادر پزشکی خودمان درمان شوند.»

جمعیت هلال احمر افغانی از امضای یک تفاهم‌نامه‌ با هلال احمر قطر به هدف درمان ۱۶۹ کودک مبتلا به سوراخ قلب نیز خبر داده است.

حسیبه ۱۰ ساله که از بدو تولد به بیماری سوراخ قلب دچار بود اکنون از روند درمانش خرسند است. پدر این کودک می‌گوید که بیماری دخترش سال‌ها پیش تشخیص شده بود؛ اما به دلیل چالش‌های اقتصادی نتوانسته بود او را درمان کند.

رجب گل پدر کودک حسیبه گفت: «مشکلات اقتصادی داشتیم مثلا برای درمان دخترم ما را در سه ماه و شش ماه می‌خواست که مشکلات راه هم داشتیم.»

پزشکان شفاخانه خصوصی که جمعیت هلال احمر افغانی کودکان مبتلا به سوراخ قلب را از بهر درمان به آنان معرفی می‌کند، می‌گویند که ماهانه ۳۵ تا ۴۰ کودک مبتلا به سوراخ قلب را عملیات جراحی می‌کنند.

خیبر صدیقی شیف دیپارتمنت جراحی قلب یکی از شفاخانه‌های خصوصی گفت: «مریض‌های که از سوی سره میاشت برای ما می‌آیند به شکل گروپی هستند و ما  ۳۵ تا ۴۰ مریض را درمان می‌کنیم و به طور اوسط در روز دو مریض را عملیات می‌کنیم.»

به گفته جمعیت هلال احمر افغانی، کودکانی که به بیماری سوراخ قلب مبتلا هستند هزینه درمان آنان دو تا سه و نیم هزار دالر است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره