Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گشایش نخستین مرکز تشخیص بیماری‌ شکر در ننگرهار

برای نخستین بار یک مرکز تشخیص و کنترول بیماری‌ شکر در ننگرهار گشایش یافته است.

مسوولان صحت عامه ننگرهار می‌گویند که روزانه حدود صد تن برای درمان به این مرکز می‌آیند و تمام خدمات بهداشتی در این مرکز رایگان است.

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «ما کوشش می‌کنیم که یک دونر پیدا کنیم و تاکنون ما دوای کافی را در این مرکز فراهم کرده‌ایم.»

شماری از بیماران شکر از ایجاد این مرکز درمانی خرسند هستند و می‌گویند که برای جلوگیری از این بیماری، باید سطح آگاهی مردم، بلند برده شود.

وزیر ۶۰ ساله که باشنده ولایت پکتیا است و از ۱۲ سال به این‌سو تحت درمان قرار دارد می‌گوید که از ساخت این مرکز بی‌نهایت خرسند است. او به طلوع‌نیوز گفت: «دوا گرفتم و شکر که داشتم روز به روز زیاد شد و هیچ موثریت هم نداشت.»

نور افضل بیمار دیگر گفت:‌ «برای بیماری‌های دیگر نیز این زمینه را فراهم می‌کند به ویژه بیماری‌های که کشنده است.»

شمار دیگری از بیماران شکر که به این مرکز آمده‌اند، می‌گویند که در گذشته درباره این بیماری هیچ آگاهی نداشتند.

ایمل یکی دیگر از بیماران گفت: «مردم در مناطق دور دست زیاد به این بیماری دچار هستند اما خودشان آگاهی ندارند.»

مسوولان ریاست صحت عامه ننگرهار می‌گویند که مرکز ویژه درمان بیماری‌های شکر، در سال۱۴۰۱ساخته شده است و اما به علت نبود امکانات و پرسنل، غیرفعال بود.

به گفته‌ی آنان، حکومت ایران برای این مرکز درمانی برخی از وسایل کمک کرده و هم‌چنان برای یک گروه ۱۲ نفری نیز، در بخش تشخیص و درمان بیمار‌ی‌های شکر از سوی آن کشور آموزش داده شده است.

گشایش نخستین مرکز تشخیص بیماری‌ شکر در ننگرهار

شمار دیگری از بیماران شکر که به این مرکز آمده‌اند، می‌گویند که در گذشته درباره این بیماری هیچ آگاهی نداشتند.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین بار یک مرکز تشخیص و کنترول بیماری‌ شکر در ننگرهار گشایش یافته است.

مسوولان صحت عامه ننگرهار می‌گویند که روزانه حدود صد تن برای درمان به این مرکز می‌آیند و تمام خدمات بهداشتی در این مرکز رایگان است.

امین‌الله شریف رییس صحت عامه ننگرهار گفت: «ما کوشش می‌کنیم که یک دونر پیدا کنیم و تاکنون ما دوای کافی را در این مرکز فراهم کرده‌ایم.»

شماری از بیماران شکر از ایجاد این مرکز درمانی خرسند هستند و می‌گویند که برای جلوگیری از این بیماری، باید سطح آگاهی مردم، بلند برده شود.

وزیر ۶۰ ساله که باشنده ولایت پکتیا است و از ۱۲ سال به این‌سو تحت درمان قرار دارد می‌گوید که از ساخت این مرکز بی‌نهایت خرسند است. او به طلوع‌نیوز گفت: «دوا گرفتم و شکر که داشتم روز به روز زیاد شد و هیچ موثریت هم نداشت.»

نور افضل بیمار دیگر گفت:‌ «برای بیماری‌های دیگر نیز این زمینه را فراهم می‌کند به ویژه بیماری‌های که کشنده است.»

شمار دیگری از بیماران شکر که به این مرکز آمده‌اند، می‌گویند که در گذشته درباره این بیماری هیچ آگاهی نداشتند.

ایمل یکی دیگر از بیماران گفت: «مردم در مناطق دور دست زیاد به این بیماری دچار هستند اما خودشان آگاهی ندارند.»

مسوولان ریاست صحت عامه ننگرهار می‌گویند که مرکز ویژه درمان بیماری‌های شکر، در سال۱۴۰۱ساخته شده است و اما به علت نبود امکانات و پرسنل، غیرفعال بود.

به گفته‌ی آنان، حکومت ایران برای این مرکز درمانی برخی از وسایل کمک کرده و هم‌چنان برای یک گروه ۱۲ نفری نیز، در بخش تشخیص و درمان بیمار‌ی‌های شکر از سوی آن کشور آموزش داده شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره