Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت بیش از ۱۲هزار بیمار توبرکلوز از آغاز ۲۰۲۴

از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از ۱۲هزار بیمار توبرکلوز در افغانستان ثبت شده که افزایش ۶ درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد.

خان محمد منگل رییس برنامه ملی کنترول  توبرکلوز در باره این آمار افزوده است: «افزایش این معنا را ندارد که واقعات زیاد شده، ما از خدمات تکنالوژی یعنی دستگاه جن اکسپرت (دستگاه تشخیص توبرکلوز) به شکل وسیع استفاده کردیم.»

محمد جواد، پیرمرد هفتاد ساله که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و در شفاخانه افغان - جاپان بستری است، به طلوع‌نیوز گفت: «سینه‌ام خیلی تنگ می‌شود، حتا وقتی یک گیلاس آب می‌نوشم، فکر می‌کنم سینه‌ام پاره می‌شود.»

سکینه یکی دیگر از بیماران مبتلا به توبرکلوز گفت: «پسرم مرا به یکی از شفاخانه‌های شخصی برد، مرا معاینه و کردند و گفتند که توبرکلوز است و این‌جا فرستادند. این‌جا معاینات‌ام توبرکلوز نشان و داکتران گفتند بستر شوید.»

در سوی دیگر مسوولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که تلاش می‌شود برای بیماران توبرکلوز سهولت‌های لازم فراهم شود.

رحمت‌االله وزیری سرطبیب شفاخانه افغان – جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «تمام دوا و امکانات را ما در اختیار داریم و تمامی خدمات را به‌گونه رایگان ارایه می‌کنیم.»

توبرکلوز یک بیماری عفونی است که توسط باکتری مایکوباکتریوم ایجاد می‌شود و از یک فرد به فرد دیگری از طریق هوا منتقل می‌شود.

از دست دادن اشتها، کاهش وزن، خستگی، عرق شدید در شب، سرماخوردگی یا تب از علایم عمده بیماری توبرکلوز شمرده می‌شوند.

ثبت بیش از ۱۲هزار بیمار توبرکلوز از آغاز ۲۰۲۴

در سوی دیگر مسوولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که تلاش می‌شود برای بیماران توبرکلوز سهولت‌های لازم فراهم شود.

تصویر بندانگشتی

از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از ۱۲هزار بیمار توبرکلوز در افغانستان ثبت شده که افزایش ۶ درصدی را نسبت به سال پار نشان می‌دهد.

خان محمد منگل رییس برنامه ملی کنترول  توبرکلوز در باره این آمار افزوده است: «افزایش این معنا را ندارد که واقعات زیاد شده، ما از خدمات تکنالوژی یعنی دستگاه جن اکسپرت (دستگاه تشخیص توبرکلوز) به شکل وسیع استفاده کردیم.»

محمد جواد، پیرمرد هفتاد ساله که به بیماری توبرکلوز مبتلا شده و در شفاخانه افغان - جاپان بستری است، به طلوع‌نیوز گفت: «سینه‌ام خیلی تنگ می‌شود، حتا وقتی یک گیلاس آب می‌نوشم، فکر می‌کنم سینه‌ام پاره می‌شود.»

سکینه یکی دیگر از بیماران مبتلا به توبرکلوز گفت: «پسرم مرا به یکی از شفاخانه‌های شخصی برد، مرا معاینه و کردند و گفتند که توبرکلوز است و این‌جا فرستادند. این‌جا معاینات‌ام توبرکلوز نشان و داکتران گفتند بستر شوید.»

در سوی دیگر مسوولان در شفاخانه افغان - جاپان می‌گویند که تلاش می‌شود برای بیماران توبرکلوز سهولت‌های لازم فراهم شود.

رحمت‌االله وزیری سرطبیب شفاخانه افغان – جاپان به طلوع‌نیوز گفت: «تمام دوا و امکانات را ما در اختیار داریم و تمامی خدمات را به‌گونه رایگان ارایه می‌کنیم.»

توبرکلوز یک بیماری عفونی است که توسط باکتری مایکوباکتریوم ایجاد می‌شود و از یک فرد به فرد دیگری از طریق هوا منتقل می‌شود.

از دست دادن اشتها، کاهش وزن، خستگی، عرق شدید در شب، سرماخوردگی یا تب از علایم عمده بیماری توبرکلوز شمرده می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره