Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگو روی برگشت برخی پزشکان به کشور

نماینده اتحادیه متخصصان بیرون از مرز در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا از آمادگی برخی از پزشکان برای برگشت به کشور سخن گفته است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این دیدار گفته است که تلاش می‌شود سهولت‌هایی برای پزشکانی که به کشور بر می‌گردند، فراهم شود.

در نشست در باره چگونگی اوضاع بهداشتی کشور گفت‌وگو شده است.

ذبیح الله مجاهد افزود: «آن‌ها از هر تلاشی دریغ نکنند و امارت اسلامی افغانستان نیز آنان را حمایت می‌کند. آن‌ها نیز وعده سپردند که در بخش صحی کارهای خود را موثر می‌سازند و کار می‌کنند.»

با این حال برخی پزشکان در کشور می‌گویند که در اوضاع کنونی، برگشت متخصصان در بخش بهداشت بسیار مهم است.

حبیب‌الرحمن لودین پزشک گفت: «برخی نهادها در عرصه بلند بردن سطح تعلیمی داکترها بسیار کوشش می‌کنند. این نهادها در ارتقای ظرفیت باید رول (نقش) داشته باشند و برعلاوه این، باید انستیتوت‌های طبی، پوهنتون‌های طبی را ایجاد بکنند که پرسونل طبی ما زیاد شوند و به ساحات سفید روان شوند تا به شکل درست عرضه خدمات صحی صورت بیگیرد.»

شماری از شهروندان کشور از مسوولان می‌خواهند تا زمینه خدمات بهداشتی را در بخش‌های دوردست کشور نیز فراهم بسازند.

عبدالباری باشنده قندهار چنین خواست دارد: «یک کلینیک برای ما جور شود. قریه بزرگ است، داکتران کنونی بس نیست و کلینیک باید جور شود.»

اتحادیه متخصصان بیرون از مرز شامل ۱۶۰ پزشک مسلکی و متخصص است که برخی آنان در بیرون از کشور نیز فعالیت دارند.

گفت‌وگو روی برگشت برخی پزشکان به کشور

با این حال برخی پزشکان در کشور می‌گویند که در اوضاع کنونی، برگشت متخصصان در بخش بهداشت بسیار مهم است.

تصویر بندانگشتی

نماینده اتحادیه متخصصان بیرون از مرز در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا از آمادگی برخی از پزشکان برای برگشت به کشور سخن گفته است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که معاون سیاسی ریاست‌الوزرا در این دیدار گفته است که تلاش می‌شود سهولت‌هایی برای پزشکانی که به کشور بر می‌گردند، فراهم شود.

در نشست در باره چگونگی اوضاع بهداشتی کشور گفت‌وگو شده است.

ذبیح الله مجاهد افزود: «آن‌ها از هر تلاشی دریغ نکنند و امارت اسلامی افغانستان نیز آنان را حمایت می‌کند. آن‌ها نیز وعده سپردند که در بخش صحی کارهای خود را موثر می‌سازند و کار می‌کنند.»

با این حال برخی پزشکان در کشور می‌گویند که در اوضاع کنونی، برگشت متخصصان در بخش بهداشت بسیار مهم است.

حبیب‌الرحمن لودین پزشک گفت: «برخی نهادها در عرصه بلند بردن سطح تعلیمی داکترها بسیار کوشش می‌کنند. این نهادها در ارتقای ظرفیت باید رول (نقش) داشته باشند و برعلاوه این، باید انستیتوت‌های طبی، پوهنتون‌های طبی را ایجاد بکنند که پرسونل طبی ما زیاد شوند و به ساحات سفید روان شوند تا به شکل درست عرضه خدمات صحی صورت بیگیرد.»

شماری از شهروندان کشور از مسوولان می‌خواهند تا زمینه خدمات بهداشتی را در بخش‌های دوردست کشور نیز فراهم بسازند.

عبدالباری باشنده قندهار چنین خواست دارد: «یک کلینیک برای ما جور شود. قریه بزرگ است، داکتران کنونی بس نیست و کلینیک باید جور شود.»

اتحادیه متخصصان بیرون از مرز شامل ۱۶۰ پزشک مسلکی و متخصص است که برخی آنان در بیرون از کشور نیز فعالیت دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره