Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کارزار سرتاسری واکسیناسیون پولیو در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که کارزار سرتاسری واکسیناسیون پولیو امروز (دوشنبه) در تمامی ولایت‌های کشور آغاز شده است.

قرار است یازده اعشاریه دو میلیون کودک زیر پنچ سال در این کارزار چهار روزه واکسین شوند.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز گفت: «در این کمپاین بر ۱۱.۲ میلیون کودک واکسین تطبیق می‌شود و چهار روز ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه امارت اسلامی کوشش می‌کند از بیماری پولیو جلوگیری کند، به همین هدف در دو سال گذشته کمپاین‌های اصلی و فرعی برگزار شده.»

برخی شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در راستای ریشه‌کن سازی این بیماری از کشور توجه جدی کنند.

میر مسجدی باشنده کابل چنین خواست دارد: «این پروسه‌ها در قریه‌ها شود اضافه‌تر شود. در ولسوالی‌ها و در ولایت‌ها زیاد شود.»

شاه محمد باشنده ارزگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «می‌خواهیم این واکسین در تمام ولسوالی‌ها و در جاهایی برسد که در بیست سال گذشته، نرسیده بود.»

برخی از واکسیناتوران در کابل، همکاری خانواده‌ها را برای واکسین کودکان شان و ریشه‌کن سازی بیماری فلج گودکان یا پولیو سودمند می‌دانند.

روح‌الله ابراهیمی واکسیناتور به طلوع‌نیوز گفت: «همکاری مردم نیاز مبرم برای واکسین پولیو است. بسیار کم مانده که افغانستان پولیو را ریشه‌کن کند. پس چه خوب است که مردم افغانستان همرای تیم‌های واکسین پولیو همکاری بکنند.»

ذبیح‌الله یکی از پزشکان درباره اهمیت این واکسین گفت: « هم‌شهریان عزیز ما باید آگاهی داشته باشند که واکسین نه تنها به طفل ما ضرر نمی‌رساند؛ بلکه به خاطر این است که طفل ما را می‌تواند از امراض گواگون ساری و ویروسی نجات بدهد.»

از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، هیچ رویداد مثبت بیماری پولیو در کشور ثبت نشده؛ این در حالی‌ست که در سال گذشته میلادی شش واقعه مثبت این بیماری در کشور به ثبت رسیده بود.

آغاز کارزار سرتاسری واکسیناسیون پولیو در کشور

برخی شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در راستای ریشه‌کن سازی این بیماری از کشور توجه جدی کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که کارزار سرتاسری واکسیناسیون پولیو امروز (دوشنبه) در تمامی ولایت‌های کشور آغاز شده است.

قرار است یازده اعشاریه دو میلیون کودک زیر پنچ سال در این کارزار چهار روزه واکسین شوند.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز گفت: «در این کمپاین بر ۱۱.۲ میلیون کودک واکسین تطبیق می‌شود و چهار روز ادامه خواهد داشت. وزارت صحت عامه امارت اسلامی کوشش می‌کند از بیماری پولیو جلوگیری کند، به همین هدف در دو سال گذشته کمپاین‌های اصلی و فرعی برگزار شده.»

برخی شهروندان کشور از وزارت صحت عامه می‌خواهند تا در راستای ریشه‌کن سازی این بیماری از کشور توجه جدی کنند.

میر مسجدی باشنده کابل چنین خواست دارد: «این پروسه‌ها در قریه‌ها شود اضافه‌تر شود. در ولسوالی‌ها و در ولایت‌ها زیاد شود.»

شاه محمد باشنده ارزگان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «می‌خواهیم این واکسین در تمام ولسوالی‌ها و در جاهایی برسد که در بیست سال گذشته، نرسیده بود.»

برخی از واکسیناتوران در کابل، همکاری خانواده‌ها را برای واکسین کودکان شان و ریشه‌کن سازی بیماری فلج گودکان یا پولیو سودمند می‌دانند.

روح‌الله ابراهیمی واکسیناتور به طلوع‌نیوز گفت: «همکاری مردم نیاز مبرم برای واکسین پولیو است. بسیار کم مانده که افغانستان پولیو را ریشه‌کن کند. پس چه خوب است که مردم افغانستان همرای تیم‌های واکسین پولیو همکاری بکنند.»

ذبیح‌الله یکی از پزشکان درباره اهمیت این واکسین گفت: « هم‌شهریان عزیز ما باید آگاهی داشته باشند که واکسین نه تنها به طفل ما ضرر نمی‌رساند؛ بلکه به خاطر این است که طفل ما را می‌تواند از امراض گواگون ساری و ویروسی نجات بدهد.»

از آغاز سال روان میلادی تا اکنون، هیچ رویداد مثبت بیماری پولیو در کشور ثبت نشده؛ این در حالی‌ست که در سال گذشته میلادی شش واقعه مثبت این بیماری در کشور به ثبت رسیده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره