Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز عملیات‌های جراحی کیسه صفرا، مثانه و گرده در شفاخانه ولایتی کنر

برای نخستین بار، عملیات جراحی برای کیسه صفرا، مثانه و گرده در شفاخانه ولایتی کنر آغاز شده است.

مسوولان این شفاخانه می‌گویند که پیش از این، بیماران برای درمان این‌گونه بیماری‌ها به شفاخانه حوزه‌یی ننگرهار مراجعه می‌کردند.

رفیع‌الله امین مسوول بخش جراحی شفاخانه ولایتی کنر گفت: «پیش از این، بیمارانی که کیسه صفرا، گرده و مثانه‌شان سنگ داشت، زیاد بودند و این عملیات‌ها در شفاخانه ولایتی انجام نمی‌شد و بیماران به شفاخانه حوزه‌ای ننگرهار فرستاده می‌شدند. حالا بیماران ولایت نورستان نیز به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. بیماران زیادی داریم و به آنان نوبت می‌دهیم و به شکل نوبت‌وار آنان را عملیات می‌کنیم.»

مولاداد مسوول شفاخانه ولایتی کنر افزود: «برای درمان یک لیست داریم و هر فردی که برای درمان سنگ مثانه، گرده و کیسه صفرا به ما مراجعه می‌کند، به آن‌ها وقت داده می‌شود و ان‌شاء‌الله به اساس نوبت عملیات می‌شوند.»

به گفته مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، در یک ماه گذشته، عملیات ۲۵ بیمار مثانه و گرده با موفقیت انجام شده است.

روح‌الله باشنده شهر اسدآباد مرکز کنر می‌گوید که همسرش از یک سال به این‌سو دچار بیماری کیسه صفرا بود که پس از عملیات در شفاخانه ولایتی کنر، وضعیت بهداشتی‌اش رو به بهبود است.

روح‌الله، بیماردار به طلوع‌نیوز گفت: «در کیسه صفرایش سنگ بود. من همسرم را به شفاخانه‌های بسیاری برای درمان بردم و بالاخره خبر شدم که در این شفاخانه درمانش صورت می‌گیرد. اینجا آوردمش.»

شماری از بیماران و بیمارداران هرچند آغاز عملیات‌های بزرگ در شفاخانه ولایتی کنر را یک گام مثبت می‌دانند، اما خواستار افزایش بسترها برای بیماران عملیات شده هستند.

عبدالتواب ژمن بیماردار گفت: «خواست مردم این است که در اینجا بخش‌های زیادی برای درمان بیماران ایجاد شود.»

عبدالله بیماردار دیگر گفت: «سهولت خوب است چون قبلاً مردم به لک‌ها پول مصرف می‌کردند و به پاکستان می‌رفتند.»

براساس معلومات مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، روزانه حدود ۱۵۰۰ بیمار به هدف درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و در یک ماه گذشته، ۴۵۰ عملیات بزرگ و کوچک نیز در این شفاخانه انجام شده است.

آغاز عملیات‌های جراحی کیسه صفرا، مثانه و گرده در شفاخانه ولایتی کنر

به گفته مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، در یک ماه گذشته، عملیات ۲۵ بیمار مثانه و گرده با موفقیت انجام شده است.

تصویر بندانگشتی

برای نخستین بار، عملیات جراحی برای کیسه صفرا، مثانه و گرده در شفاخانه ولایتی کنر آغاز شده است.

مسوولان این شفاخانه می‌گویند که پیش از این، بیماران برای درمان این‌گونه بیماری‌ها به شفاخانه حوزه‌یی ننگرهار مراجعه می‌کردند.

رفیع‌الله امین مسوول بخش جراحی شفاخانه ولایتی کنر گفت: «پیش از این، بیمارانی که کیسه صفرا، گرده و مثانه‌شان سنگ داشت، زیاد بودند و این عملیات‌ها در شفاخانه ولایتی انجام نمی‌شد و بیماران به شفاخانه حوزه‌ای ننگرهار فرستاده می‌شدند. حالا بیماران ولایت نورستان نیز به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. بیماران زیادی داریم و به آنان نوبت می‌دهیم و به شکل نوبت‌وار آنان را عملیات می‌کنیم.»

مولاداد مسوول شفاخانه ولایتی کنر افزود: «برای درمان یک لیست داریم و هر فردی که برای درمان سنگ مثانه، گرده و کیسه صفرا به ما مراجعه می‌کند، به آن‌ها وقت داده می‌شود و ان‌شاء‌الله به اساس نوبت عملیات می‌شوند.»

به گفته مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، در یک ماه گذشته، عملیات ۲۵ بیمار مثانه و گرده با موفقیت انجام شده است.

روح‌الله باشنده شهر اسدآباد مرکز کنر می‌گوید که همسرش از یک سال به این‌سو دچار بیماری کیسه صفرا بود که پس از عملیات در شفاخانه ولایتی کنر، وضعیت بهداشتی‌اش رو به بهبود است.

روح‌الله، بیماردار به طلوع‌نیوز گفت: «در کیسه صفرایش سنگ بود. من همسرم را به شفاخانه‌های بسیاری برای درمان بردم و بالاخره خبر شدم که در این شفاخانه درمانش صورت می‌گیرد. اینجا آوردمش.»

شماری از بیماران و بیمارداران هرچند آغاز عملیات‌های بزرگ در شفاخانه ولایتی کنر را یک گام مثبت می‌دانند، اما خواستار افزایش بسترها برای بیماران عملیات شده هستند.

عبدالتواب ژمن بیماردار گفت: «خواست مردم این است که در اینجا بخش‌های زیادی برای درمان بیماران ایجاد شود.»

عبدالله بیماردار دیگر گفت: «سهولت خوب است چون قبلاً مردم به لک‌ها پول مصرف می‌کردند و به پاکستان می‌رفتند.»

براساس معلومات مسوولان شفاخانه ولایتی کنر، روزانه حدود ۱۵۰۰ بیمار به هدف درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند و در یک ماه گذشته، ۴۵۰ عملیات بزرگ و کوچک نیز در این شفاخانه انجام شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره