Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش مرگ و میر مادران در یمگان بدخشان به دلیل کم‌بود امکانات بهداشتی

شماری از باشنده‌های ولسوالی یمگان بدخشان می‌گویند که به علت کم‌بود مرکزهای درمانی و خرابی جاده‌ها، مرگ و میر مادران در این ولسوالی افزایش یافته است.

به گفته‌ی آنان، کم‌بود امکانات بهداشتی سبب شده است تا هر سال دست‌کم پنج زن هنگام ولادت در هر روستا جان‌های خود را از دست دهند.

فضل‌الحق نیازی، یکی از باشنده‌های بدخشان که خانه‌اش ساعت‌ها راه با مرکز این ولسوالی فاصله دارد، می‌گوید که به علت دست‌رسی نداشتن به مرکزهای بهداشتی، یکی از بستگانش هنگام ولادت جان باخته است.

فضل‌الحق نیازی به طلوع‌نیوز گفت: «خانم برادرم در خانه ما زندگی می‌کرد. او را در کمپل خون‌آلود به کلینیک آوردیم، اما داکتر نتوانست حتی یک سیروم به او وصل کند.»

عبدالروف باشنده یمگان گفت: «تقریباً پنج یا شش نفر از قریه ما هنگام ولادت جان باخته‌اند، یکی از آن‌ها خواهر خودم بود.»

ضیاءالدین یکی دیگر از باشنده‌های یمگان افزود: «چندین بار مریضان ولادی را از اینجا به جرم، بهارک و فیض‌آباد منتقل کرده‌ایم. در مسیر راه، مریضان ما جان باخته‌اند.»

اما مسوولان محلی بدخشان از رسیدگی به چالش‌های بهداشتی باشنده‌های ولسوالی‌های دوردست این ولایت اطمینان می‌دهند.

خان جان مسوول مرکز بهداشتی ولسوالی یمگان گفت: «ولسوالی یمگان جمعیتی حدود پنج هزار نفر دارد، اما کلینیک‌های موجود نیازمندی مردم را رفع نمی‌کنند. باید داکتر و قابله‌های خوب داشته باشیم.»

امین‌الله طیب معاون والی بدخشان افزود: «وزیر صحت عامه به ولایت بدخشان آمدند و ما کم‌بود دوا و مشکلات را با ایشان مطرح کردیم. تا حالا بعضی کمک‌ها شده و امیدواریم دیگر کمک‌ها نیز برسد.»

پیش از این، باشنده‌های دیگر بخش‌های دوردست بدخشان نیز خواهان رسیدگی به چالش‌های بهداشتی‌شان از سوی مسوولان در حکومت سرپرست شده بودند.

افزایش مرگ و میر مادران در یمگان بدخشان به دلیل کم‌بود امکانات بهداشتی

اما مسوولان محلی بدخشان از رسیدگی به چالش‌های بهداشتی باشنده‌های ولسوالی‌های دوردست این ولایت اطمینان می‌دهند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌های ولسوالی یمگان بدخشان می‌گویند که به علت کم‌بود مرکزهای درمانی و خرابی جاده‌ها، مرگ و میر مادران در این ولسوالی افزایش یافته است.

به گفته‌ی آنان، کم‌بود امکانات بهداشتی سبب شده است تا هر سال دست‌کم پنج زن هنگام ولادت در هر روستا جان‌های خود را از دست دهند.

فضل‌الحق نیازی، یکی از باشنده‌های بدخشان که خانه‌اش ساعت‌ها راه با مرکز این ولسوالی فاصله دارد، می‌گوید که به علت دست‌رسی نداشتن به مرکزهای بهداشتی، یکی از بستگانش هنگام ولادت جان باخته است.

فضل‌الحق نیازی به طلوع‌نیوز گفت: «خانم برادرم در خانه ما زندگی می‌کرد. او را در کمپل خون‌آلود به کلینیک آوردیم، اما داکتر نتوانست حتی یک سیروم به او وصل کند.»

عبدالروف باشنده یمگان گفت: «تقریباً پنج یا شش نفر از قریه ما هنگام ولادت جان باخته‌اند، یکی از آن‌ها خواهر خودم بود.»

ضیاءالدین یکی دیگر از باشنده‌های یمگان افزود: «چندین بار مریضان ولادی را از اینجا به جرم، بهارک و فیض‌آباد منتقل کرده‌ایم. در مسیر راه، مریضان ما جان باخته‌اند.»

اما مسوولان محلی بدخشان از رسیدگی به چالش‌های بهداشتی باشنده‌های ولسوالی‌های دوردست این ولایت اطمینان می‌دهند.

خان جان مسوول مرکز بهداشتی ولسوالی یمگان گفت: «ولسوالی یمگان جمعیتی حدود پنج هزار نفر دارد، اما کلینیک‌های موجود نیازمندی مردم را رفع نمی‌کنند. باید داکتر و قابله‌های خوب داشته باشیم.»

امین‌الله طیب معاون والی بدخشان افزود: «وزیر صحت عامه به ولایت بدخشان آمدند و ما کم‌بود دوا و مشکلات را با ایشان مطرح کردیم. تا حالا بعضی کمک‌ها شده و امیدواریم دیگر کمک‌ها نیز برسد.»

پیش از این، باشنده‌های دیگر بخش‌های دوردست بدخشان نیز خواهان رسیدگی به چالش‌های بهداشتی‌شان از سوی مسوولان در حکومت سرپرست شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره