Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش ۶۹ درصدی مالاریا در شش ماه ۲۰۲۴ در کشور

وزارت صحت عامه می‌گوید که در شش ماه پسین نزدیک به ۵۰هزار رویداد مالاریا در کشور ثبت شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که تلاش می‌شود تا گام‌های عملی از بهر جلوگیری از این بیماری در سراسر کشور برداشته شود.

سخن‌گویی وزارت صحت عامه تصریح کرد: «مالاریا یک بیکاری فصلی است که در فصل تابستان در مناطق گرم‌سیر زیاد می‌شود. در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۵هزار مورد مثبت نزد ما ثبت بود که در شش ماه سال روان میلادی، نزدیک به ۵۰هزار واقعه ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد که این بیماری ۶۹ درصد افزایش یافته است.»

امیدالله که برای درمان بیماری اش از ننگرهار به کابل آمده می‌گوید که از ۱۱ روز به این‌سو دچار به بیماری مالاریا است و امید دارد در کابل درمان شود. او به طلوع‌نیوز گفت: «روز اول از دکان که دوباره خانه آمدم یک سردردی برایم پیش شد و لرزه هم داشتم، رفتم و مالاریا تشخیص شد.»

عبدالباقی بیمار گفت: «دو و نیم روز در شفاخانه بامیان تحت بستر بودم باز آن‌ها من را در اینجا فرستادند چهار روز می‌شود که تحت مراقبت در این شفاخانه هستم.»

مسوولان شفاخانه انتانی می‌گویند که روزانه کم از کم ۱۰ بیمار مالاریا نزد آنان مراجعه می‌کنند.

فریدالله عمری پزشک گفت: «واقعات مالاریاد نزد ما رو به افزایش است یعنی به شکل اوسط روزانه در حدود ۱۰ بیمار مشکوک به مالاریا در شفاخانه انتانی مراجعه می‌کنند.»

حامد ریحان پزشک دیگر گفت: «برای مراقبت کوتاه مدت از خود آن‌ها باید از جالی در کلیکن‌های شان استفاده کنند و از پشه خانه نیز استفاده کنند.»

اما این در حالی است که آمار کنونی وزارت صحت عامه در باره مبتلایان به بیماری مالاریا، کاهش آن را در مقایسه با سال پار نشان می‌دهد.

افزایش ۶۹ درصدی مالاریا در شش ماه ۲۰۲۴ در کشور

امیدالله که برای درمان بیماری اش از ننگرهار به کابل آمده می‌گوید که از ۱۱ روز به این‌سو دچار به بیماری مالاریا است و امید دارد در کابل درمان شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه می‌گوید که در شش ماه پسین نزدیک به ۵۰هزار رویداد مالاریا در کشور ثبت شده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که تلاش می‌شود تا گام‌های عملی از بهر جلوگیری از این بیماری در سراسر کشور برداشته شود.

سخن‌گویی وزارت صحت عامه تصریح کرد: «مالاریا یک بیکاری فصلی است که در فصل تابستان در مناطق گرم‌سیر زیاد می‌شود. در شش ماه اول سال ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۵هزار مورد مثبت نزد ما ثبت بود که در شش ماه سال روان میلادی، نزدیک به ۵۰هزار واقعه ثبت شده است. این رقم نشان می‌دهد که این بیماری ۶۹ درصد افزایش یافته است.»

امیدالله که برای درمان بیماری اش از ننگرهار به کابل آمده می‌گوید که از ۱۱ روز به این‌سو دچار به بیماری مالاریا است و امید دارد در کابل درمان شود. او به طلوع‌نیوز گفت: «روز اول از دکان که دوباره خانه آمدم یک سردردی برایم پیش شد و لرزه هم داشتم، رفتم و مالاریا تشخیص شد.»

عبدالباقی بیمار گفت: «دو و نیم روز در شفاخانه بامیان تحت بستر بودم باز آن‌ها من را در اینجا فرستادند چهار روز می‌شود که تحت مراقبت در این شفاخانه هستم.»

مسوولان شفاخانه انتانی می‌گویند که روزانه کم از کم ۱۰ بیمار مالاریا نزد آنان مراجعه می‌کنند.

فریدالله عمری پزشک گفت: «واقعات مالاریاد نزد ما رو به افزایش است یعنی به شکل اوسط روزانه در حدود ۱۰ بیمار مشکوک به مالاریا در شفاخانه انتانی مراجعه می‌کنند.»

حامد ریحان پزشک دیگر گفت: «برای مراقبت کوتاه مدت از خود آن‌ها باید از جالی در کلیکن‌های شان استفاده کنند و از پشه خانه نیز استفاده کنند.»

اما این در حالی است که آمار کنونی وزارت صحت عامه در باره مبتلایان به بیماری مالاریا، کاهش آن را در مقایسه با سال پار نشان می‌دهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره