تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برازیل واکسین ویروس کرونا را می سازد

برازیل اعلام کرده است که برای ساخت واکسین آزمایشی ویروس کرونا، با شرکت "استرا زنیکا" یک قرارداد امضا می کند. 

بربنیاد این توافقنامه، واکسین آزمایشی ساخت دانشمندان دانشگاه آکسفورد که از سوی این شرکت توسعه داده می شود در این کشور ساخته شود. 

شرکت بریتانایی "استرا زنیکا" اکنون آزمایش های گسترده یی بر روی انسان ها انجام می دهد تا موثریت این واکسین تایید شود. 

السیو فرانکو، معاون ستاد مبارزه با ویروس کرونا در برازیل، گفت: «در مرحله نخست، با در نظر داشت خطرهای احتمالی، سی اعشاریه چهار میلیون دوز از این واکسین تولید خواهد شد که هزینه آن به شمول انتقال فن آوری و تولید، یک صد و بیست و هفت میلیون دالر می شود.»

برازیل می گوید که با این کار نه تنها فن آوری تولید واکسین ویروس کرونا به برازیل آورده خواهد شد، بل این کشور در تولید واکسین خود بسنده خواهد شد و این واکسین در دسترس همگی قرار خواهد گرفت. 

برازیل می داند که شاید آزمایش ها این واکسین را غیرموثر نشان دهند و یا شاید پیش از پایان آزمایش های آن، واکسین دیگری موثرتر یافته شود؛ اما مردم به اثرگذاری این ویروس امید دارند. 

ابل منز، شهروند برازیل، گفت: «این خبر خوبی است و نشان می دهد که جهان به واکسین نیاز دارد. اکنون ساخت این واکسین تنها چندین ماه را در بر خواهد گرفت. امیدوارم که اثرگذار باشد.»

مارگاریدا بیتکورت، شهروند برازیل، گفت: «این واکسین ما را به زنده گی امیدوار می سازد. امیدوارم که تا زمان ساخت آن صحتمند باشیم.»

برازیل با یک اعشاریه سی و پنج میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا و بیش از پنجاه و هفت هزار مرگ برخاسته از این ویروس، دومین کشور آسیب دیده از ویروس کرونا پس از امریکا به شمار می رود.

سازمان جهانی بهداشت، این واکسین آزمایشی را تا کنون اثرگذارترین واکسین در برابر ویروس کرونا می داند؛ اما هنوز مراحل آزمایشی آن به پایان نرسیده اند. 

برازیل واکسین ویروس کرونا را می سازد

سازمان جهانی بهداشت، این واکسین را نامزد برترین واکسین ویروس کرونا در جهان می داند. 

تصویر بندانگشتی

برازیل اعلام کرده است که برای ساخت واکسین آزمایشی ویروس کرونا، با شرکت "استرا زنیکا" یک قرارداد امضا می کند. 

بربنیاد این توافقنامه، واکسین آزمایشی ساخت دانشمندان دانشگاه آکسفورد که از سوی این شرکت توسعه داده می شود در این کشور ساخته شود. 

شرکت بریتانایی "استرا زنیکا" اکنون آزمایش های گسترده یی بر روی انسان ها انجام می دهد تا موثریت این واکسین تایید شود. 

السیو فرانکو، معاون ستاد مبارزه با ویروس کرونا در برازیل، گفت: «در مرحله نخست، با در نظر داشت خطرهای احتمالی، سی اعشاریه چهار میلیون دوز از این واکسین تولید خواهد شد که هزینه آن به شمول انتقال فن آوری و تولید، یک صد و بیست و هفت میلیون دالر می شود.»

برازیل می گوید که با این کار نه تنها فن آوری تولید واکسین ویروس کرونا به برازیل آورده خواهد شد، بل این کشور در تولید واکسین خود بسنده خواهد شد و این واکسین در دسترس همگی قرار خواهد گرفت. 

برازیل می داند که شاید آزمایش ها این واکسین را غیرموثر نشان دهند و یا شاید پیش از پایان آزمایش های آن، واکسین دیگری موثرتر یافته شود؛ اما مردم به اثرگذاری این ویروس امید دارند. 

ابل منز، شهروند برازیل، گفت: «این خبر خوبی است و نشان می دهد که جهان به واکسین نیاز دارد. اکنون ساخت این واکسین تنها چندین ماه را در بر خواهد گرفت. امیدوارم که اثرگذار باشد.»

مارگاریدا بیتکورت، شهروند برازیل، گفت: «این واکسین ما را به زنده گی امیدوار می سازد. امیدوارم که تا زمان ساخت آن صحتمند باشیم.»

برازیل با یک اعشاریه سی و پنج میلیون رویداد مثبت ویروس کرونا و بیش از پنجاه و هفت هزار مرگ برخاسته از این ویروس، دومین کشور آسیب دیده از ویروس کرونا پس از امریکا به شمار می رود.

سازمان جهانی بهداشت، این واکسین آزمایشی را تا کنون اثرگذارترین واکسین در برابر ویروس کرونا می داند؛ اما هنوز مراحل آزمایشی آن به پایان نرسیده اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره