Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بی‌پروایی در برابر کرونا؛ بیماران کوویدنزده در هرات افزایش یافته‌

ریاست صحت‌عامۀ ولایت هرات می‌گوید که به‌علت بی‌پروایی مردم در برابر شیوع ویروس کرونا، باردیگر شمار بیماران کوویدنزده و افراد مشکوک به این بیماری در این ولایت به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

بربنیاد آمارهای ریاست صحت‌عامه هرات، روزانه بیش از ۷۰۰بیمار مشکوک به کوویدنزده به شفاخانه‌ها در این ولایت مراجعه می‌کنند و که آزمایش پنجاه درصد این افراد مثبت است.

این در حالی است که با نزدیک شدن روزهای عید قربان، حضور مردم در شهر هرات پررنگ شده‌است و مردم کمتر دستورهای بهداشتی را رعایت می‌کنند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت‌عامه هرات بیان داشت: «بربیناد آماری که از لابراتوار گزارش داده می‌شود، بیشتر از پنجاه درصد افرادی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند نتیجۀ آزمایش آنان مثبت است.»

فرهاد صارم، پزشک در هرات نیز گفت: «این مسله را باید ما جدی بگیریم؛ چون عید هم پیش رو است و اگر فاصله‌گذاری را مراعات نکنیم و تدابیر بهداشتی را رعایت نکنیم، فکر می‌کنم یک فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.»

تاکنون ۵۴۲۳ تن در هرات به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که از این میان ۱۶۲ تن جان باخته‌ و ۳۷۵۱ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال موج دوم کرونا در افغانستان افزایش یافته‌اند. مقام‌های محلی هرات پیش از این گفته بودند که روزانه درحدود یک‌هزار ۵۰۰ پناه‌جوی افغان از ایران وارد کشور می‌شوند و این نگرانی‌ها را از موج دوم کرونا بیشتر کرده‌است.

شماری از شهروندان هرات، می‌گویند که اگر تدابیر بهداشتی رعایت نشود و مردم فاصله‌گذاری اجتماعی را مدنظر نگیرند، موج دوم کرونا دور از انتظار نیست.

آرین نجیبی، باشندۀ هرات گفت: «در شهر که من می‌بینم مردم ماسک نمی‌پوشند.»

فرهاد، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «از صد نفر یک نفر ماسک نمی‌پوشند. خواهش ما از مردم همین است که در داخل شهر ماسک بپوشند.»

شماری کلی مبتلایان به بیماری کوویدنزده در افغانستان به ۳۵۹۸۸ تن رسیده‌است که از این میان ۱۲۲۵ بیمار جان باخته و ۲۴۵۷۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

بی‌پروایی در برابر کرونا؛ بیماران کوویدنزده در هرات افزایش یافته‌

تاکنون ۵۴۲۳ تن در هرات به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که از این میان ۱۶۲ تن جان باخته‌ و ۳۷۵۱ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

تصویر بندانگشتی

ریاست صحت‌عامۀ ولایت هرات می‌گوید که به‌علت بی‌پروایی مردم در برابر شیوع ویروس کرونا، باردیگر شمار بیماران کوویدنزده و افراد مشکوک به این بیماری در این ولایت به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌است.

بربنیاد آمارهای ریاست صحت‌عامه هرات، روزانه بیش از ۷۰۰بیمار مشکوک به کوویدنزده به شفاخانه‌ها در این ولایت مراجعه می‌کنند و که آزمایش پنجاه درصد این افراد مثبت است.

این در حالی است که با نزدیک شدن روزهای عید قربان، حضور مردم در شهر هرات پررنگ شده‌است و مردم کمتر دستورهای بهداشتی را رعایت می‌کنند.

محمد رفیق شیرزی، سخن‌گوی ریاست صحت‌عامه هرات بیان داشت: «بربیناد آماری که از لابراتوار گزارش داده می‌شود، بیشتر از پنجاه درصد افرادی که مورد آزمایش قرار می‌گیرند نتیجۀ آزمایش آنان مثبت است.»

فرهاد صارم، پزشک در هرات نیز گفت: «این مسله را باید ما جدی بگیریم؛ چون عید هم پیش رو است و اگر فاصله‌گذاری را مراعات نکنیم و تدابیر بهداشتی را رعایت نکنیم، فکر می‌کنم یک فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.»

تاکنون ۵۴۲۳ تن در هرات به ویروس کرونا آلوده شده‌اند که از این میان ۱۶۲ تن جان باخته‌ و ۳۷۵۱ تن دیگر بهبود یافته‌اند.

این در حالی است که نگرانی‌ها از احتمال موج دوم کرونا در افغانستان افزایش یافته‌اند. مقام‌های محلی هرات پیش از این گفته بودند که روزانه درحدود یک‌هزار ۵۰۰ پناه‌جوی افغان از ایران وارد کشور می‌شوند و این نگرانی‌ها را از موج دوم کرونا بیشتر کرده‌است.

شماری از شهروندان هرات، می‌گویند که اگر تدابیر بهداشتی رعایت نشود و مردم فاصله‌گذاری اجتماعی را مدنظر نگیرند، موج دوم کرونا دور از انتظار نیست.

آرین نجیبی، باشندۀ هرات گفت: «در شهر که من می‌بینم مردم ماسک نمی‌پوشند.»

فرهاد، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «از صد نفر یک نفر ماسک نمی‌پوشند. خواهش ما از مردم همین است که در داخل شهر ماسک بپوشند.»

شماری کلی مبتلایان به بیماری کوویدنزده در افغانستان به ۳۵۹۸۸ تن رسیده‌است که از این میان ۱۲۲۵ بیمار جان باخته و ۲۴۵۷۳ بیمار بهبود یافته‌اند.

هم‌رسانی کنید