Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توزیع وسایل بهداشتی از سوی بانوان در بخش‌هایی از کابل

شماری از بانوان در بخش‌های از شهر کابل روز دوشنبه (۱۱حمل) به پایتخت نشینان دست کش، ماسک و تب سنج توزیع کردند.

این بانوان در حالی که از شهروندان کشور می‌خواهند تا تهدید ویروس کرونا را جدی بگیرند، از آنان می‌خواهند که برای جلوگیری از بیماری کرونا درگام نخست در خانه‌های شان بمانند و اگر کار ضروری برای شان پیش آید استفاده از وسایل بهداشتی وتدابیر پیش‌گیرانه را فراموش نکنند.

صدها بسته وسایل بهداشتی را آماده کرده اند و آن‌ها را در میان شهروندان دربخشی ازکابل توزیع می‌کنند.

می‌گویند اگرچه این وسایل بسنده نیستند، اما می‌کوشند تا مردم از خطرهای برخاسته از ویروس کرونا آگاه بسازند.

مریم معروف، مسوول یکی از بنیادهای خیریه می‌گوید:" وسایل سنجش طب اطفال است که می‌خواهیم به مردم توزیع کنیم که خیلی جلوگیری از امراض کرونا میشود و در ضمن پنجصد جوره دستکش است و پنجصد دانه ماسک."

این بانوان از شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند می‌خواهند تا به ناداران کمک نمایند. آنان از همه پایتخت نشینان میخواهند که توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت را جدی بگیرند.

شگوفه صدیقی، باشنده کابل گفته است که :" خواستیم که ما برای این‌ها دستکش و ماسک و کسانی که نمی‌توانند بخرند برای شان توزیع کنیم."

سونم، باشنده کابل گفت:" کرونا را مردم ما باید جدی بگیرند چون یک مریضی خطرناک است و به بسیاری از مردم هم آسیب رسانیده است."

استفاده از ماسک، دست کش، شستن دست‌ها با آب و صابون چندین بار در روز، دست ندادن و بغل کشی نکردن، استفاده از میوه و سبزی و بیرون نرفتن از خانه توصیه‌های استند که وزارت صحت عامه از شهروندان کشور میخواهد، برای گرفتار نشدن به ویروس کرونا عملی سازند.

توزیع وسایل بهداشتی از سوی بانوان در بخش‌هایی از کابل

این بانوان از شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند می‌خواهند تا به ناداران کمک کنند.

Thumbnail

شماری از بانوان در بخش‌های از شهر کابل روز دوشنبه (۱۱حمل) به پایتخت نشینان دست کش، ماسک و تب سنج توزیع کردند.

این بانوان در حالی که از شهروندان کشور می‌خواهند تا تهدید ویروس کرونا را جدی بگیرند، از آنان می‌خواهند که برای جلوگیری از بیماری کرونا درگام نخست در خانه‌های شان بمانند و اگر کار ضروری برای شان پیش آید استفاده از وسایل بهداشتی وتدابیر پیش‌گیرانه را فراموش نکنند.

صدها بسته وسایل بهداشتی را آماده کرده اند و آن‌ها را در میان شهروندان دربخشی ازکابل توزیع می‌کنند.

می‌گویند اگرچه این وسایل بسنده نیستند، اما می‌کوشند تا مردم از خطرهای برخاسته از ویروس کرونا آگاه بسازند.

مریم معروف، مسوول یکی از بنیادهای خیریه می‌گوید:" وسایل سنجش طب اطفال است که می‌خواهیم به مردم توزیع کنیم که خیلی جلوگیری از امراض کرونا میشود و در ضمن پنجصد جوره دستکش است و پنجصد دانه ماسک."

این بانوان از شهروندانی که توان مالی بیشتر دارند می‌خواهند تا به ناداران کمک نمایند. آنان از همه پایتخت نشینان میخواهند که توصیه‌های بهداشتی وزارت صحت را جدی بگیرند.

شگوفه صدیقی، باشنده کابل گفته است که :" خواستیم که ما برای این‌ها دستکش و ماسک و کسانی که نمی‌توانند بخرند برای شان توزیع کنیم."

سونم، باشنده کابل گفت:" کرونا را مردم ما باید جدی بگیرند چون یک مریضی خطرناک است و به بسیاری از مردم هم آسیب رسانیده است."

استفاده از ماسک، دست کش، شستن دست‌ها با آب و صابون چندین بار در روز، دست ندادن و بغل کشی نکردن، استفاده از میوه و سبزی و بیرون نرفتن از خانه توصیه‌های استند که وزارت صحت عامه از شهروندان کشور میخواهد، برای گرفتار نشدن به ویروس کرونا عملی سازند.

هم‌رسانی کنید