Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۲۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

وزارت صحت عامه کشور روزدوشنبه (۲۶ حوت) از ثبت پنج رویداد تازۀ دیگر مثبت ویروس کرونا در کشور، خبر داد.

با ثبت این پنج رویداد، شمار مجمعوعی افرادی که به این ویروس مبتلا شده اند، به ۲۱ تن رسید.

به گفتۀ این وزارت، پنج رویداد تازه در ولایت های هرات (دو رویداد)، لوگر (دو رویداد) و بادغیس (یک رویداد) ثبت شده اند.

وزارت صحت می گوید که این ۲۱ رویداد از میان ۲۰۳ نمونه ای است که به آزمایشگاه های این وزارت، رسیده اند.

این در حالی است که سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده‌گان می ‌گوید که ده تن از شهروندان کشور به علت گرفتار شدن به ویروس کرونا در ایران، جان باخته‌اند.

او که روز گذشته همراه با سرپرست وزارت خارجه و وزیر صحت، در پیوند به شیوع ویروس کرونا، به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، تأکید کرد که روزانه در حدود ۱۵هزار شهروند کشور از ایران به افغانستان بر می ‌گردند.

ثبت ۲۱ رویداد مثبت ویروس کرونا در افغانستان

مقام های وزارت صحت عامه می گویند که منشاء بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا افرادی استند که از ایران به کشور بازگشته اند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت عامه کشور روزدوشنبه (۲۶ حوت) از ثبت پنج رویداد تازۀ دیگر مثبت ویروس کرونا در کشور، خبر داد.

با ثبت این پنج رویداد، شمار مجمعوعی افرادی که به این ویروس مبتلا شده اند، به ۲۱ تن رسید.

به گفتۀ این وزارت، پنج رویداد تازه در ولایت های هرات (دو رویداد)، لوگر (دو رویداد) و بادغیس (یک رویداد) ثبت شده اند.

وزارت صحت می گوید که این ۲۱ رویداد از میان ۲۰۳ نمونه ای است که به آزمایشگاه های این وزارت، رسیده اند.

این در حالی است که سیدحسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران و عودت کننده‌گان می ‌گوید که ده تن از شهروندان کشور به علت گرفتار شدن به ویروس کرونا در ایران، جان باخته‌اند.

او که روز گذشته همراه با سرپرست وزارت خارجه و وزیر صحت، در پیوند به شیوع ویروس کرونا، به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بود، تأکید کرد که روزانه در حدود ۱۵هزار شهروند کشور از ایران به افغانستان بر می ‌گردند.

هم‌رسانی کنید