تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکومت بودجه خریداری ۵۰۰ دستگاه تنفس مصنوعی را منظور کرد

حکومت افغانستان امروز دوشنبه تهیه و تدارک ۵۰۰ دستگاه تنفس مصنوعی را که برای تداوی بیماران کوویدنزده کلیدی است، منظور کرد.

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که در پهلوی آن، در نشست کمیسیون تدارکات ملی که امروز دوشنبه به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد، ۳۱۳ میلیون افغانی برای ساخت و ترمیم مرکزهای صحی و شفاخانه ها اختصاص داده شد. 

در خبرنامه آمده است که این پول برای بازسازی قطر جبل الساج و قصر بالا باغ پغمان تدارک دیده شده بود اما اکنون برای ساخت و ترمیم شفاخانه ها اختصاص داده شد. 

بر بنیاد این خبرنامه، در این ۴۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱۲.۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد. 

همچنان در این نشست درخواست منظوری مستقیم کیت‌های تشخیصیه و مواد مصرفی کوویدنزده از طریق وزارت صحت عامه نیز مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و منظور شد.

حکومت بودجه خریداری ۵۰۰ دستگاه تنفس مصنوعی را منظور کرد

ریاست جمهوری می‌گوید که ۳۱۳ میلیون افغانی برای ترمیم و ساخت شفاخانه ها و مراکز صحی اختصاص داده شد. 

Thumbnail

حکومت افغانستان امروز دوشنبه تهیه و تدارک ۵۰۰ دستگاه تنفس مصنوعی را که برای تداوی بیماران کوویدنزده کلیدی است، منظور کرد.

ریاست جمهوری در یک خبرنامه می گوید که در پهلوی آن، در نشست کمیسیون تدارکات ملی که امروز دوشنبه به ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد، ۳۱۳ میلیون افغانی برای ساخت و ترمیم مرکزهای صحی و شفاخانه ها اختصاص داده شد. 

در خبرنامه آمده است که این پول برای بازسازی قطر جبل الساج و قصر بالا باغ پغمان تدارک دیده شده بود اما اکنون برای ساخت و ترمیم شفاخانه ها اختصاص داده شد. 

بر بنیاد این خبرنامه، در این ۴۸ مورد تدارکاتی به ارزش بیش از ۱۲.۵ میلیارد افغانی از سوی این کمیسیون منظور شد. 

همچنان در این نشست درخواست منظوری مستقیم کیت‌های تشخیصیه و مواد مصرفی کوویدنزده از طریق وزارت صحت عامه نیز مورد بررسی کمیسیون قرار گرفت و منظور شد.

هم‌رسانی کنید