Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۹۳۳ رسید

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که ۲۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در کشور ثبت شده‌اند. 

فیروزالدین فیروز پیش از چاشت امروز (شنبه، ۳۰حمل) در یک نشست خبری گفت که در ۲۴ ساعت ۳۰۸ نمونۀ مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده‌اند که از این میان ۲۷ رویداد مثبت بودند.

این رویدادها در کابل (۱۲)، پکتیا (۷)، لوگر (۴)، هرات (۲)، بامیان (۱) و دایکندی (۱) استند.

وزیر صحت هم‌چنان گفت که شمار بهبود یافته‌گان به ۱۱۲ تن رسیده‌است. 

همزمان با این، فیروزالدین فیروز افزود که قرار است کاخ دارالامان هم‌چون مرکز نگهداری بیماران کووید نزده آماده شود و در آن ۳۰۰ بستر برای این بیماران مشخص خواهد شد.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که تاکنون بیش از پنج هزار و ۸۰۰ نمونه در سراسر کشور آزمایش شده‌اند.

آزمایشگاه‌های کشور در یک روز ظرفیت آزمایش ۶۰۰ نمونه را دارند. 

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۹۳۳ رسید

رویدادهای تازه ویروس کرونا در کابل (۱۲)، پکتیا (۷)، لوگر (۴)، هرات (۲)، بامیان (۱) و دایکندی (۱) استند.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که ۲۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در کشور ثبت شده‌اند. 

فیروزالدین فیروز پیش از چاشت امروز (شنبه، ۳۰حمل) در یک نشست خبری گفت که در ۲۴ ساعت ۳۰۸ نمونۀ مشکوک ویروس کرونا آزمایش شده‌اند که از این میان ۲۷ رویداد مثبت بودند.

این رویدادها در کابل (۱۲)، پکتیا (۷)، لوگر (۴)، هرات (۲)، بامیان (۱) و دایکندی (۱) استند.

وزیر صحت هم‌چنان گفت که شمار بهبود یافته‌گان به ۱۱۲ تن رسیده‌است. 

همزمان با این، فیروزالدین فیروز افزود که قرار است کاخ دارالامان هم‌چون مرکز نگهداری بیماران کووید نزده آماده شود و در آن ۳۰۰ بستر برای این بیماران مشخص خواهد شد.

آمارهای وزارت صحت‌عامه نشان می‌دهند که تاکنون بیش از پنج هزار و ۸۰۰ نمونه در سراسر کشور آزمایش شده‌اند.

آزمایشگاه‌های کشور در یک روز ظرفیت آزمایش ۶۰۰ نمونه را دارند. 

هم‌رسانی کنید