تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیر صعودی گسترش کرونا درکشور؛ در ۲۴ ساعت ۷۸۲ رویداد تازه ثبت شدند

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در یک شبانه روز گذشته ۷۸۲ رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند که بیشترین رقم در یک شبانه روز است.

با این آمار شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۹۹۸ تن رسید.

وحید مجروح، معین وزارت صحت‌عامه پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت که در مدت بیست و چهار ساعت گذشته یازده بیمار جان باخته و ۴۴ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

اکنون شمار جان باخته‌گان در اثر بیماری کوویدنزده در افغانستان به ۲۱۶ تن و بیماران بهبود یافته به ۱۰۴۰ تن رسیده‌است.

کابل در بیست و چهار ساعت گذشته ۳۷۷ رویداد تازه را در خود ثبت کرده‌است که بلندترین رویدادها در ۱۷ ولایتی است که در آن‌ها در یک شبانه روز گذشته رویدادهای مثبت کرونا ثبت شده‌اند.

پس از کابل هرات با ۱۵۰ رویداد تازه بیشترین رویدادها را در یک شبانه روز گذشته ثبت کرده‌است.

دیده می‌شود که شیوع کرونا شدت بیشتری گرفته‌است و این در حالی است که حکومت می‌گوید محدویت‌های گشت و گذار به گونه تدریجی برداشته می‌شود.

سیر صعودی گسترش کرونا درکشور؛ در ۲۴ ساعت ۷۸۲ رویداد تازه ثبت شدند

اکنون شمار جان باخته‌گان در اثر بیماری کوویدنزده در افغانستان به ۲۱۶ تن و بیماران بهبود یافته به ۱۰۴۰ تن رسیده‌است.

Thumbnail

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که در یک شبانه روز گذشته ۷۸۲ رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده‌اند که بیشترین رقم در یک شبانه روز است.

با این آمار شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۹۹۸ تن رسید.

وحید مجروح، معین وزارت صحت‌عامه پیش از چاشت امروز در یک نشست خبری گفت که در مدت بیست و چهار ساعت گذشته یازده بیمار جان باخته و ۴۴ بیمار هم بهبود یافته‌اند.

اکنون شمار جان باخته‌گان در اثر بیماری کوویدنزده در افغانستان به ۲۱۶ تن و بیماران بهبود یافته به ۱۰۴۰ تن رسیده‌است.

کابل در بیست و چهار ساعت گذشته ۳۷۷ رویداد تازه را در خود ثبت کرده‌است که بلندترین رویدادها در ۱۷ ولایتی است که در آن‌ها در یک شبانه روز گذشته رویدادهای مثبت کرونا ثبت شده‌اند.

پس از کابل هرات با ۱۵۰ رویداد تازه بیشترین رویدادها را در یک شبانه روز گذشته ثبت کرده‌است.

دیده می‌شود که شیوع کرونا شدت بیشتری گرفته‌است و این در حالی است که حکومت می‌گوید محدویت‌های گشت و گذار به گونه تدریجی برداشته می‌شود.

هم‌رسانی کنید