تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۵۵۵ تن رسید

ویروس کرونا در افغانستان هم‌چنان در حال گسترش است و در ۲۴ ساعت گذشته ۳۴رویداد تازۀ این ویروس در کشور ثبت شده‌اند.

به گفتۀ وزارت صحت، این رویدادها در ولایت‌های کابل، هرات، کندهار، بلخ، نیمروز، وردک، بغلان، غور و بادغیس ثبت شده‌اند.

با این رویدادها، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۵۵۵ رسید.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت، تاکنون ۱۸تن در افغانستان در نتیجۀ مبتلا شدن به این ویروس جان باخته‌اند، اما ۳۸ تن دیگر درمان شده‌اند.

دو تن، شب گذشته در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل جان باختند.

وحید مجروح، مشاور وزارت صحت‌عامه با نگرانی از جدی‌تر شدن روزافزون ویروس کرونا در کشور، از حکومت می‌خواهد تا برای مبارزه با این ویروس امکانات بیشتر را فراهم سازد.

این در حالی است که بربنیاد سندها، بیست کارمند ریاست‌جمهوری افغانستان نیز به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند.

روزانه، در حدود ۵۰۰ تن برای آزمایش ویروس کرونا در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل مراجعه می‌کنند.

شمار بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۵۵۵ تن رسید

بربنیاد آمارهای وزارت صحت، تاکنون ۱۸ تن در افغانستان در نتیجۀ مبتلا شدن به این ویروس جان باخته‌اند، اما ۳۸ تن دیگر درمان شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ویروس کرونا در افغانستان هم‌چنان در حال گسترش است و در ۲۴ ساعت گذشته ۳۴رویداد تازۀ این ویروس در کشور ثبت شده‌اند.

به گفتۀ وزارت صحت، این رویدادها در ولایت‌های کابل، هرات، کندهار، بلخ، نیمروز، وردک، بغلان، غور و بادغیس ثبت شده‌اند.

با این رویدادها، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۵۵۵ رسید.

بربنیاد آمارهای وزارت صحت، تاکنون ۱۸تن در افغانستان در نتیجۀ مبتلا شدن به این ویروس جان باخته‌اند، اما ۳۸ تن دیگر درمان شده‌اند.

دو تن، شب گذشته در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل جان باختند.

وحید مجروح، مشاور وزارت صحت‌عامه با نگرانی از جدی‌تر شدن روزافزون ویروس کرونا در کشور، از حکومت می‌خواهد تا برای مبارزه با این ویروس امکانات بیشتر را فراهم سازد.

این در حالی است که بربنیاد سندها، بیست کارمند ریاست‌جمهوری افغانستان نیز به بیماری کووید نزده مبتلا شده‌اند.

روزانه، در حدود ۵۰۰ تن برای آزمایش ویروس کرونا در شفاخانۀ افغان – جاپان در کابل مراجعه می‌کنند.

هم‌رسانی کنید