تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ۳۷۷۸ تن رسید

وزارت صحت‌عامه آمار تازه‌یی از شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده را نشر کرده‌است که برمبنی آن در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۵ تن در کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند. 

با این مبتلایان تازه، شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۳۷۷۸ تن رسید. 

آمارهای وزارت صحت هم‌چنان نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت گذشته ۳ بیمار جان باخته و چهار بیمار هم صحت‌یاب شده‌اند. 

تاکنون ۱۰۹ تن در نتیجه بیماری کووید نزده در افغانستان جان باخته‌ و ۴۷۲ تن هم بهبود یافته‌اند. 

رویدادهای تازه ویروس کرونا از میان ۷۱۴ نمونه مشکوک، مثبت تشخیص شده‌اند. 

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که روند گسترش کرونا در کشور هنوزهم سیر صعودی دارد و اگر فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نشود این ویروس بیشتر گسترش خواهد یافت.

شمار بیماران کوویدنزده در کشور به ۳۷۷۸ تن رسید

تاکنون ۱۰۹ تن در نتیجه بیماری کووید نزده در افغانستان جان باخته‌ و ۴۷۲ تن هم بهبود یافته‌اند. 

تصویر بندانگشتی

وزارت صحت‌عامه آمار تازه‌یی از شمار مبتلایان به بیماری کووید نزده را نشر کرده‌است که برمبنی آن در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱۵ تن در کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند. 

با این مبتلایان تازه، شمار مجموعی بیماران کوویدنزده در افغانستان به ۳۷۷۸ تن رسید. 

آمارهای وزارت صحت هم‌چنان نشان می‌دهند که در ۲۴ ساعت گذشته ۳ بیمار جان باخته و چهار بیمار هم صحت‌یاب شده‌اند. 

تاکنون ۱۰۹ تن در نتیجه بیماری کووید نزده در افغانستان جان باخته‌ و ۴۷۲ تن هم بهبود یافته‌اند. 

رویدادهای تازه ویروس کرونا از میان ۷۱۴ نمونه مشکوک، مثبت تشخیص شده‌اند. 

وزارت صحت‌عامه، می‌گوید که روند گسترش کرونا در کشور هنوزهم سیر صعودی دارد و اگر فاصله‌گذاری اجتماعی رعایت نشود این ویروس بیشتر گسترش خواهد یافت.

هم‌رسانی کنید