Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۸۴ رسید

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان، پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) به ۸۴ افزایش یافت. 

هشتادمین فردی‌که به این ویروس مبتلا شده‌است، باشنده ولایت نیمروز است و به گفته وزارت صحت ا‌و اخیرا از ایران به کشور‌ برگشته‌است. 

پیشتر از ثبت این رویداد در نیمروز، وزارت صحت عامه گفت که یک رویداد دیگر در کابل ثبت شده‌است؛ فرد بیمار کارمند یکی از سفارت‌خانه‌ها است. 

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت امروز گفت که گردش ویروس در افغانستان آغاز شده‌است: «از ۳۰ رویدادی‌که در هرات داشتیم یک تعداد شان تاریخچه سفر به ایران دارند؛ اما یک تعداد شان تاریخچه سفر یا تماس با افرادی که از ایران آمده باشند ندارند؛ بنأ این یک هشدار است که گردش و شیوع ویروس در جامعه شروع شده‌است.» 

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که تاکنون بیش از ۸۰۰ رویداد مشکوک‌ را بررسی کرده‌اند که ۸۰ مورد آن مثبت تشخیص شده‌اند: «نگرانی ما جمع شدن تعدا زیادی از افراد زیر یک سقف است که این خود سبب مشکل می‌شود در جمع واقعات مشکوکی که ما دیروز داشتیم و امروز دریافت کردیم که تا حال پروسس نشده یک واقعه مشکوک از مجلس نماینده‌گان است.»

اما مسوولان در شفاخانه افغان -جاپان، یکی از مرکزهای اختصاصی درمان بیماران کووید نزده در کابل، می‌گویند که همه روزه بیشتر از هشت صد تن از باشنده‌گان کشور برای آزمایش ویروس کرونا به این شفاخانه می‌آیند.

عتیق الله قاطع، سرپرست شفاخانه افغان جاپان گفت: «در حدود چها مریض نتیجه منفی آمده و در حدود یازده مریض تحت معاینه قرار دارد. منتظر نتایج مثبت یا منفی از لابراتوارهای مرکزی استیم.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت‌عامه شمار درشت افراد مبتلا شده به بیماری کوید نوزده در افغانستان، کسانی استند که از ایران به کشور برگشته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۱۵۰ هزار تن در روزهای پسین از ایران به افغانستان آمده‌اند.

حمزه، یکی از این برگشت کننده‌گان است: «سر مرز آزمایش دادیم و حالا هم می‌خواهم بار دیگر آزمایش بدهم.»

تاکنون یک تن در هرات و یک تن هم در بلخ در‌ نتیجه بیماری کووید نزده درافغانستان جان باخته‌اند.

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۸۴ رسید

تاکنون یک تن در هرات و یک تن هم در بلخ در‌ نتیجه بیماری کووید نزده درافغانستان جان باخته‌اند. 

Thumbnail

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در افغانستان، پس از چاشت امروز (چهارشنبه، ۶ حمل) به ۸۴ افزایش یافت. 

هشتادمین فردی‌که به این ویروس مبتلا شده‌است، باشنده ولایت نیمروز است و به گفته وزارت صحت ا‌و اخیرا از ایران به کشور‌ برگشته‌است. 

پیشتر از ثبت این رویداد در نیمروز، وزارت صحت عامه گفت که یک رویداد دیگر در کابل ثبت شده‌است؛ فرد بیمار کارمند یکی از سفارت‌خانه‌ها است. 

وحیدالله مایار، سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت امروز گفت که گردش ویروس در افغانستان آغاز شده‌است: «از ۳۰ رویدادی‌که در هرات داشتیم یک تعداد شان تاریخچه سفر به ایران دارند؛ اما یک تعداد شان تاریخچه سفر یا تماس با افرادی که از ایران آمده باشند ندارند؛ بنأ این یک هشدار است که گردش و شیوع ویروس در جامعه شروع شده‌است.» 

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که تاکنون بیش از ۸۰۰ رویداد مشکوک‌ را بررسی کرده‌اند که ۸۰ مورد آن مثبت تشخیص شده‌اند: «نگرانی ما جمع شدن تعدا زیادی از افراد زیر یک سقف است که این خود سبب مشکل می‌شود در جمع واقعات مشکوکی که ما دیروز داشتیم و امروز دریافت کردیم که تا حال پروسس نشده یک واقعه مشکوک از مجلس نماینده‌گان است.»

اما مسوولان در شفاخانه افغان -جاپان، یکی از مرکزهای اختصاصی درمان بیماران کووید نزده در کابل، می‌گویند که همه روزه بیشتر از هشت صد تن از باشنده‌گان کشور برای آزمایش ویروس کرونا به این شفاخانه می‌آیند.

عتیق الله قاطع، سرپرست شفاخانه افغان جاپان گفت: «در حدود چها مریض نتیجه منفی آمده و در حدود یازده مریض تحت معاینه قرار دارد. منتظر نتایج مثبت یا منفی از لابراتوارهای مرکزی استیم.» 

بربنیاد اطلاعات وزارت صحت‌عامه شمار درشت افراد مبتلا شده به بیماری کوید نوزده در افغانستان، کسانی استند که از ایران به کشور برگشته‌اند.

آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۱۵۰ هزار تن در روزهای پسین از ایران به افغانستان آمده‌اند.

حمزه، یکی از این برگشت کننده‌گان است: «سر مرز آزمایش دادیم و حالا هم می‌خواهم بار دیگر آزمایش بدهم.»

تاکنون یک تن در هرات و یک تن هم در بلخ در‌ نتیجه بیماری کووید نزده درافغانستان جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید