Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۵۲۱ رسید

وزارت صحت عامه از ثبت ۳۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد.

وحید مایار، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته ۱۶ رویداد تازه در کابل، دو دو رویداد در ولایت های کندهار، لوگر، دایکندی و تخار و همچنان یک یک رویداد در ولایت های بامیان و پروان مثبت تشخیص شدند.

با ثبت این رویداد ها شمار رویداد های مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۵۲۱ مورد رسید.

از این میان ۳۲ بهبود یافته اند و ۱۶ تن دیگر جان باختند.

شمار رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به ۵۲۱ رسید

سخنگوی وزارت صحت عامه می گوید که در یک روز گذشته ۳۷ رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثب شد. 

Thumbnail

وزارت صحت عامه از ثبت ۳۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در کشور خبر می‌دهد.

وحید مایار، سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته ۱۶ رویداد تازه در کابل، دو دو رویداد در ولایت های کندهار، لوگر، دایکندی و تخار و همچنان یک یک رویداد در ولایت های بامیان و پروان مثبت تشخیص شدند.

با ثبت این رویداد ها شمار رویداد های مثبت ویروس کرونا در افغانستان به ۵۲۱ مورد رسید.

از این میان ۳۲ بهبود یافته اند و ۱۶ تن دیگر جان باختند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره