تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شیوع ویروس کرونا؛‌ حضور مردم در شهرهای کشور گسترده است

در حالی که بیماری کووید نزده در جهان در حال گسترش است و گشت و گذار مردم در شهرهای مانند نیویارک و روم کاهش یافته است اما کابل پایتخت افغانستان و برخی نقاط دیگر هنوز هم گواه حضور گسترده مردم است.

هر چند افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر این ویروس شناخته می‌شود اما شهروندان افغانستان این ویروس را جدی نمی‌گیرد.

وحید عمر، مشاور روابط عامه و راهبردی رییس جمهور گفت: «لطفن از تجمع بپرهیزید در یک جای جمع نشوید حال وقت عروسی نیست وقت شیرینی خوری نیست.»

دیده می‌شود که شهروندان کشور همچون این جوان بی استفاده از ماسک و دیگر وسایل بهداشتی در بازار ها گشت و گزار می کنند.

نثار احمد، باشنده کابل در این باره گفت: «همین ماسک کاملن دل تنگم می سازد.»

مفتی شمس الرحمان، عالم دین در این مورد گفت:«ماسک بپوشیم و در صورت ضرورت از دستکش استفاده بکنیم.»

اکنون پرسش این جاست که آیا مردم از تهدید این ویروس آگاهی دارند؟

محمد آجان، کفش دوز، در حالی که از خطرناک بودن ویروس کرونا آگاه است اما می‌گوید به علت ناداری ناگزیز است با پسرش کارکند.

او گفت: «از این که بنشینی گشته و تشنه، این کرونایی گشنه گی را کی پیش میبرد فقر و بی چاره‌گی را کی پیش می‌برد خوب است که یک نفر از بین برود یا بسته فامیل؟»

تنها پایتخت نه بل در شماری از ولایت های دیگر نیز شهروندان تهدید ویروس کرونا را جدی نگرفته اند، چنانکه در بغلان به صدها تن برای تماشای بازی بزکشی گرد آمده اند.

محمد صادق قادری، عضو مجلس نماینده گان از هرات در این باره گفت:« فاجعه خواهد بود در آینده اگر مردم بی تفاوت باشند، همانند کشور ایتالیا شاید هزاران نفر تلف شوند.»

شهروندان کشور در حالی تهدید ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند که بربنیاد گزارش ها ویروس کرونا درهفته نخست در شهر نیورک امریکا دو رویداد مثبت ثبت شده است، اما در هفته‌های پسین و تاکنون به بیش از ۳۸ هزار تن رسیده است.

در ایتالیا در هفته نخست سه رویداد مثبت بیماری کوود ۱۹ شناسای شده بود اما اکنون بیماران این ویروس به بیش از ۵۹ هزار تن رسیده است.

مقام‌های کشورهای همچون ایتالیا و ایران یکی از علت‌های گسترش و همه گیر شدن این ویروس را بی پروایی شهروندان کشورهای شان به مشورت‌های مسوولان نهادهای صحی می‌گویند.

شیوع ویروس کرونا؛‌ حضور مردم در شهرهای کشور گسترده است

وحید عمر مشاور رییس جمهور از مردم خواست تا از تجمعات خودداری کنند.

Thumbnail

در حالی که بیماری کووید نزده در جهان در حال گسترش است و گشت و گذار مردم در شهرهای مانند نیویارک و روم کاهش یافته است اما کابل پایتخت افغانستان و برخی نقاط دیگر هنوز هم گواه حضور گسترده مردم است.

هر چند افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر این ویروس شناخته می‌شود اما شهروندان افغانستان این ویروس را جدی نمی‌گیرد.

وحید عمر، مشاور روابط عامه و راهبردی رییس جمهور گفت: «لطفن از تجمع بپرهیزید در یک جای جمع نشوید حال وقت عروسی نیست وقت شیرینی خوری نیست.»

دیده می‌شود که شهروندان کشور همچون این جوان بی استفاده از ماسک و دیگر وسایل بهداشتی در بازار ها گشت و گزار می کنند.

نثار احمد، باشنده کابل در این باره گفت: «همین ماسک کاملن دل تنگم می سازد.»

مفتی شمس الرحمان، عالم دین در این مورد گفت:«ماسک بپوشیم و در صورت ضرورت از دستکش استفاده بکنیم.»

اکنون پرسش این جاست که آیا مردم از تهدید این ویروس آگاهی دارند؟

محمد آجان، کفش دوز، در حالی که از خطرناک بودن ویروس کرونا آگاه است اما می‌گوید به علت ناداری ناگزیز است با پسرش کارکند.

او گفت: «از این که بنشینی گشته و تشنه، این کرونایی گشنه گی را کی پیش میبرد فقر و بی چاره‌گی را کی پیش می‌برد خوب است که یک نفر از بین برود یا بسته فامیل؟»

تنها پایتخت نه بل در شماری از ولایت های دیگر نیز شهروندان تهدید ویروس کرونا را جدی نگرفته اند، چنانکه در بغلان به صدها تن برای تماشای بازی بزکشی گرد آمده اند.

محمد صادق قادری، عضو مجلس نماینده گان از هرات در این باره گفت:« فاجعه خواهد بود در آینده اگر مردم بی تفاوت باشند، همانند کشور ایتالیا شاید هزاران نفر تلف شوند.»

شهروندان کشور در حالی تهدید ویروس کرونا را جدی نمی‌گیرند که بربنیاد گزارش ها ویروس کرونا درهفته نخست در شهر نیورک امریکا دو رویداد مثبت ثبت شده است، اما در هفته‌های پسین و تاکنون به بیش از ۳۸ هزار تن رسیده است.

در ایتالیا در هفته نخست سه رویداد مثبت بیماری کوود ۱۹ شناسای شده بود اما اکنون بیماران این ویروس به بیش از ۵۹ هزار تن رسیده است.

مقام‌های کشورهای همچون ایتالیا و ایران یکی از علت‌های گسترش و همه گیر شدن این ویروس را بی پروایی شهروندان کشورهای شان به مشورت‌های مسوولان نهادهای صحی می‌گویند.

هم‌رسانی کنید