تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شیوع ویروس کرونا: تمامی برنامه‌های ورزشی در کشور ممنوع شد

مسوولان نهادهای ورزشی کشور امروز شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که تمامی برنامه‌های ورزشی از سوی اداره ورزش کشور ممنوع شده اند. 

این مسوولان می‌گویند که این تصمیم از بهر جلوگیری از انتشار بیماری کوید نزده گرفته شده است.

آنان می‌گویند که از مسوولان ورزش کشور می‌خواهند این تصمیم را در هر ولایت عملی سازند.

این در حالی است که سه رویداد مثبت دیگر ویروس کرونا در کشور ثبت شد که مجموع این رویدادها را به ده رویداد رساند. 

در همین حال، رییس جمهور غنی در پیامی به مناسبت قیام ۲۴ حوت در هرات، در باره شیوع ویروس کرونا در کشور، اشاره کرد و گفت: «شیوع ویروس کرونا خطر جدی را متوجه مردم جهان ساخته است... ثبت چند واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور، ما را وا می دارد تا روی تدابیر احتیاطی تمرکز جدی داشته باشیم.»

آقای غنی می‌گوید: «همکاری و توجه مردم در راستای مهار شیوع این ویروس بسیار مهم است. جلو گیری از تجمعات، در نظرگرفتن حفظ الصحه و دیگر موارد مهم، می تواند شیوع این ویروس را مهار نماید.»

محمد بشير توحيدی معاون والی بلخ می‌گويد كه مراسم جشن نوروز، برای جلوگيری از شيوع ويروس كرونا در اين ولايت، امسال برگزار نمی‌شود.

آقای توحيدی می‌گوید که پس از ثبت یک رويداد مثبت ويروس كرونا در بلخ، پروازهای ايران-مزار و هند-مزار نيز لغو شده اند.

شیوع ویروس کرونا: تمامی برنامه‌های ورزشی در کشور ممنوع شد

وزارت صحت عامه می‌گوید که تاکنون ده رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت شده اند.

Thumbnail

مسوولان نهادهای ورزشی کشور امروز شنبه در یک نشست خبری اعلام کردند که تمامی برنامه‌های ورزشی از سوی اداره ورزش کشور ممنوع شده اند. 

این مسوولان می‌گویند که این تصمیم از بهر جلوگیری از انتشار بیماری کوید نزده گرفته شده است.

آنان می‌گویند که از مسوولان ورزش کشور می‌خواهند این تصمیم را در هر ولایت عملی سازند.

این در حالی است که سه رویداد مثبت دیگر ویروس کرونا در کشور ثبت شد که مجموع این رویدادها را به ده رویداد رساند. 

در همین حال، رییس جمهور غنی در پیامی به مناسبت قیام ۲۴ حوت در هرات، در باره شیوع ویروس کرونا در کشور، اشاره کرد و گفت: «شیوع ویروس کرونا خطر جدی را متوجه مردم جهان ساخته است... ثبت چند واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور، ما را وا می دارد تا روی تدابیر احتیاطی تمرکز جدی داشته باشیم.»

آقای غنی می‌گوید: «همکاری و توجه مردم در راستای مهار شیوع این ویروس بسیار مهم است. جلو گیری از تجمعات، در نظرگرفتن حفظ الصحه و دیگر موارد مهم، می تواند شیوع این ویروس را مهار نماید.»

محمد بشير توحيدی معاون والی بلخ می‌گويد كه مراسم جشن نوروز، برای جلوگيری از شيوع ويروس كرونا در اين ولايت، امسال برگزار نمی‌شود.

آقای توحيدی می‌گوید که پس از ثبت یک رويداد مثبت ويروس كرونا در بلخ، پروازهای ايران-مزار و هند-مزار نيز لغو شده اند.

هم‌رسانی کنید