Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

متهم شدن حکومت به برخورد سلیقه‌یی در مبارزه با ویروس کرونا

وزارت صحت عامه امروز دوشنبه حکومت را به برخورد سلیقه یی در امر مبارزه با ویروس کرونا متهم می‌سازد و هشدار می‌دهد که پیامدهای این کار در کشور فاجعه به بار خواهد آورد.

بربنیاد آمارهای رسمی تاکنون یک تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته است و ۴۲ تن دیگر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده اند.

وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه در این مورد گفت: "آنچه که نیاز است باید بکنیم اما اگر بنا بر ملحوظات مختلف سیاسی یا هر موضوع دیگر و تفاوت سیلقه ها که در این جا است، بحران ایجاد می شود."

این نهاد با نگرانی از گسترش ویروس کرونا بار دیگر بر منزوی شدن ولایت هرات تاکید می‌ورزد.

آقای مایار افزود: "هشدار می دهم که اگر ما چنین بی تفاوت باشیم. چی هموطنان ما چی ارگان های دولتی و غیردولتی وزارت صحت عامه مسوول نخواهد بود."

اما حکومت انزوای ولایت هرات را پیش از وقت میداند.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی در این باره گفت: "قرنطین کردن هرات یا اعلام یک نوع حالت اضطرار بسیار ابعاد دیگر دارد که باید تمام آن سنجیده شود، ولی فعلا مشوره مقام های محلی هرات، مردم و نماینده های این ولایت این است که بر فعلا نیاز به این طور یک اقدام نیست."

در همین حال، شهروندان کشور از حکومت می‌خواهند تا کارهای عملی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دهد.

گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان در هفته‌های نخستین محدود بود، اما بعدا اوضاع از اداره بیرون شد و میلیون‌ها انسان به انزوا رفتند.

وزارت صحت عامه هشدار می دهد که نادیده گرفتن این ویروس در افغانستان پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت.

متهم شدن حکومت به برخورد سلیقه‌یی در مبارزه با ویروس کرونا

گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان در هفته‌های نخستین محدود بود، اما بعدا اوضاع از اداره بیرون شد و میلیون‌ها انسان به انزوا رفتند.

Thumbnail

وزارت صحت عامه امروز دوشنبه حکومت را به برخورد سلیقه یی در امر مبارزه با ویروس کرونا متهم می‌سازد و هشدار می‌دهد که پیامدهای این کار در کشور فاجعه به بار خواهد آورد.

بربنیاد آمارهای رسمی تاکنون یک تن در نتیجه مبتلا شدن به ویروس کرونا در افغانستان جان باخته است و ۴۲ تن دیگر به بیماری کووید ۱۹ مبتلا شده اند.

وحید مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه در این مورد گفت: "آنچه که نیاز است باید بکنیم اما اگر بنا بر ملحوظات مختلف سیاسی یا هر موضوع دیگر و تفاوت سیلقه ها که در این جا است، بحران ایجاد می شود."

این نهاد با نگرانی از گسترش ویروس کرونا بار دیگر بر منزوی شدن ولایت هرات تاکید می‌ورزد.

آقای مایار افزود: "هشدار می دهم که اگر ما چنین بی تفاوت باشیم. چی هموطنان ما چی ارگان های دولتی و غیردولتی وزارت صحت عامه مسوول نخواهد بود."

اما حکومت انزوای ولایت هرات را پیش از وقت میداند.

وحید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی در این باره گفت: "قرنطین کردن هرات یا اعلام یک نوع حالت اضطرار بسیار ابعاد دیگر دارد که باید تمام آن سنجیده شود، ولی فعلا مشوره مقام های محلی هرات، مردم و نماینده های این ولایت این است که بر فعلا نیاز به این طور یک اقدام نیست."

در همین حال، شهروندان کشور از حکومت می‌خواهند تا کارهای عملی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام دهد.

گسترش ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان در هفته‌های نخستین محدود بود، اما بعدا اوضاع از اداره بیرون شد و میلیون‌ها انسان به انزوا رفتند.

وزارت صحت عامه هشدار می دهد که نادیده گرفتن این ویروس در افغانستان پیامدهای بسیار بدی خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید